Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztahy k národnostním menšinám

Vztahy k národnostním menšinám

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Špaček
Šetření:28. 08. 2010 - 30. 08. 2010
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento výzkum má za cíl zjistit do jaké míry se u obyvatel ČR vyskytují rasistické názory či nenávist k menšinám a zda-li jsou tyto názory způsobeny osobní zkušeností, médii, nebo vlivem blízkého okolí.

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte se jako člověka s dobrými postoji k menšinám žijícím ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5277,61 %77,61 %  
ne1522,39 %22,39 %  

Graf

2. Kterou etnickou/národní menšinu považujete za nejproblematičtější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové5683,58 %83,58 %  
Ukrajinci a Rusíni45,97 %5,97 %  
jiná34,48 %4,48 %  
Vietnamci22,99 %2,99 %  
Maďaři11,49 %1,49 %  
Rumuni11,49 %1,49 %  

Graf

3. Co vám na výše vybrané menšině vadí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřizbůsobivý životní styl (např. neohleduplnost k okolí)4059,7 %59,7 %  
Vysoká kriminalita1522,39 %22,39 %  
Nejsem si jistý/á22,99 %2,99 %  
Nevzdělanost22,99 %2,99 %  
nic11,49 %1,49 %  
Vysoký politicko-ekonomický vliv11,49 %1,49 %  
Kriminalita,nepřizpůsobivost,nevzdělanost 11,49 %1,49 %  
Konkurence na trhu práce11,49 %1,49 %  
to že je problematická, neznamená, že mi vadí11,49 %1,49 %  
nadřazenost na úřadech- peníze za nic11,49 %1,49 %  
vše výše uvedené kromě konkurence na trhu práce11,49 %1,49 %  
1. 3. a 5. moznost11,49 %1,49 %  

Graf

4. Jste v osobním kontaktu s nějakým příslušníkem menšiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3450,75 %50,75 %  
ano3349,25 %49,25 %  

Graf

5. Jak hodnotíte svůj vztah k národním/etnickým menšinám? (vynikající = 1, nenávist = 5)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32841,79 %41,79 %  
22638,81 %38,81 %  
468,96 %8,96 %  
545,97 %5,97 %  
134,48 %4,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.7
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.51
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Jaká možnost řešení problémů s nepřizpůsobivými menšinami se vám zdá nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asimilace ( řízené začlenění do společnosti)3146,27 %46,27 %  
Vystěhování za hranice státu1826,87 %26,87 %  
Vyčlenění vlastního území v ČR45,97 %5,97 %  
Likvidace34,48 %4,48 %  
Ponechat současný stav22,99 %2,99 %  
nic11,49 %1,49 %  
Nechat zit při dodržování zákonu a vyhlášek 11,49 %1,49 %  
jsou chudý a proto kradou.... jinak nevím11,49 %1,49 %  
s tím se nedá dělat nic společenksy přijatelného11,49 %1,49 %  
Myslím, že takhle jednoduše to řešit nejde11,49 %1,49 %  
ponecham na odbornicich11,49 %1,49 %  
přestat jim platit, ať jdou do práce11,49 %1,49 %  
Přestat je zvýhodňovat11,49 %1,49 %  
Měřit všem stejným metrem, nedotovat11,49 %1,49 %  

Graf

7. Myslíte si, že v ČR panuje rasistická nálada?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5683,58 %83,58 %  
ne1116,42 %16,42 %  

Graf

8. Kdo má největší vliv na obecné povědomí o menšinách a jejich životech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média3247,76 %47,76 %  
Příslušníci menšin2638,81 %38,81 %  
Informace od spolužáků/kolegů/přátel apod.45,97 %5,97 %  
Organizace sdružující jednotlivé menšiny (např. Federace židovských obcí v ČR, Ukrajinská iniciativa v ČR...)34,48 %4,48 %  
Setkavani se s mensinou na ulici, dopravnich prost11,49 %1,49 %  
více moznosti z uvedených11,49 %1,49 %  

Graf

9. Zajímáte se aktivně o život a problémy menšin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5379,1 %79,1 %  
ano1420,9 %20,9 %  

Graf

10. Jak hodnotíte svojí informovanost v této oblasti? (1 = velká informovanost, 5 = žádná informovanost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33349,25 %49,25 %  
22435,82 %35,82 %  
4710,45 %10,45 %  
122,99 %2,99 %  
511,49 %1,49 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.7
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.38
Směrodatná odchylka:0.61
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Jak hodnotíte informovanost společnosti v této oblasti? (1 = velká informovanost, 5 = žádná informovanost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33146,27 %46,27 %  
42131,34 %31,34 %  
21116,42 %16,42 %  
522,99 %2,99 %  
122,99 %2,99 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.16
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.47
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-182638,81 %38,81 %  
18-252435,82 %35,82 %  
30-5068,96 %8,96 %  
25-3057,46 %7,46 %  
méně než 1545,97 %5,97 %  
více než 5022,99 %2,99 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3755,22 %55,22 %  
muž3044,78 %44,78 %  

Graf

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (pokud stále studujete, uveďte vzdělání rodiče)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola3958,21 %58,21 %  
SŠ s maturitou2131,34 %31,34 %  
střední škola bez maturity57,46 %7,46 %  
základní vzdělání22,99 %2,99 %  

Graf

15. Jaká je vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká6597,01 %97,01 %  
slovenská11,49 %1,49 %  
maďarská11,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (pokud stále studujete, uveďte vzdělání rodiče)

  • odpověď vysoká škola:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 10. Jak hodnotíte svojí informovanost v této oblasti? (1 = velká informovanost, 5 = žádná informovanost)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vnímáte se jako člověka s dobrými postoji k menšinám žijícím ve vašem okolí?

2. Kterou etnickou/národní menšinu považujete za nejproblematičtější?

3. Co vám na výše vybrané menšině vadí nejvíce?

4. Jste v osobním kontaktu s nějakým příslušníkem menšiny?

5. Jak hodnotíte svůj vztah k národním/etnickým menšinám? (vynikající = 1, nenávist = 5)

6. Jaká možnost řešení problémů s nepřizpůsobivými menšinami se vám zdá nejvhodnější?

7. Myslíte si, že v ČR panuje rasistická nálada?

8. Kdo má největší vliv na obecné povědomí o menšinách a jejich životech?

9. Zajímáte se aktivně o život a problémy menšin?

10. Jak hodnotíte svojí informovanost v této oblasti? (1 = velká informovanost, 5 = žádná informovanost)

11. Jak hodnotíte informovanost společnosti v této oblasti? (1 = velká informovanost, 5 = žádná informovanost)

12. Jaký je váš věk?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (pokud stále studujete, uveďte vzdělání rodiče)

15. Jaká je vaše národnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vnímáte se jako člověka s dobrými postoji k menšinám žijícím ve vašem okolí?

2. Kterou etnickou/národní menšinu považujete za nejproblematičtější?

3. Co vám na výše vybrané menšině vadí nejvíce?

4. Jste v osobním kontaktu s nějakým příslušníkem menšiny?

5. Jak hodnotíte svůj vztah k národním/etnickým menšinám? (vynikající = 1, nenávist = 5)

6. Jaká možnost řešení problémů s nepřizpůsobivými menšinami se vám zdá nejvhodnější?

7. Myslíte si, že v ČR panuje rasistická nálada?

8. Kdo má největší vliv na obecné povědomí o menšinách a jejich životech?

9. Zajímáte se aktivně o život a problémy menšin?

10. Jak hodnotíte svojí informovanost v této oblasti? (1 = velká informovanost, 5 = žádná informovanost)

11. Jak hodnotíte informovanost společnosti v této oblasti? (1 = velká informovanost, 5 = žádná informovanost)

12. Jaký je váš věk?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (pokud stále studujete, uveďte vzdělání rodiče)

15. Jaká je vaše národnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Špaček, V.Vztahy k národnostním menšinám (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vztahy-k-narodnostnim-mensinam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.