Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztahy na dálku

Vztahy na dálku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Pavlíková
Šetření:28. 05. 2009 - 28. 06. 2009
Počet respondentů:281
Počet otázek (max/průměr):19 / 3.4
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění dotazníku týkajícího se partnerských vztahů "na dálku", mezi příslušníky dvou národností a států. Výsledky dotazníku poslouží mé diplomové práci Formy partnerského soužití a moderní komunikační technologie, a zároveň budou zajímavým podkladem k teoriím o zvyšujícím se počtu tohoto typu vztahů u uživatelů internetu v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Máte partnerský vztah "na dálku" s příslušníkem jiné národnosti a zároveň jiného státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne, ale v minulosti jsem měl/a → konec dotazníku, ne, a ani jsem nikdy neměl/a → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, a ani jsem nikdy neměl/a19067,62 %67,62 %  
ne, ale v minulosti jsem měl/a5218,51 %18,51 %  
ano3913,88 %13,88 %  

Graf

2. Odkud je váš partner/partnerka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropa3076,92 %10,68 %  
USA/Kanada512,82 %1,78 %  
Asie25,13 %0,71 %  
Latinská Amerika12,56 %0,36 %  
Austrálie/Oceánie12,56 %0,36 %  

Graf

3. Jak jste se s partnerem/partnerkou seznámil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně - při mém pobytu v cizině1641,03 %5,69 %  
jiné717,95 %2,49 %  
osobně- při jeho/jejím pobytu v ČR512,82 %1,78 %  
přes komunitní webovou stránku (Lidé.cz, Facebook, Couchsurfing, Hofyland...)410,26 %1,42 %  
přes internetovou seznamku410,26 %1,42 %  
přes chat/fórum na některé webové stránce25,13 %0,71 %  
přes osobní internetovou stránku moji či jeho/její12,56 %0,36 %  

Graf

4. Jak dlouho váš vztah trvá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 měsíců až 1 rok1846,15 %6,41 %  
jeden až tři roky1230,77 %4,27 %  
déle než tři roky512,82 %1,78 %  
méně než 6 měsíců410,26 %1,42 %  

Graf

5. Jak dlouho očekáváte, že bude váš vztah ještě stále "dálkový"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 6 měsíců1435,9 %4,98 %  
jeden až tři roky1025,64 %3,56 %  
déle než tři roky820,51 %2,85 %  
6 měsíců až jeden rok717,95 %2,49 %  

Graf

6. Jak často se osobně vidíte se svým partnerem/partnerkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou měsíčně či vícekrát2153,85 %7,47 %  
jednou za 2-3 měsíce1025,64 %3,56 %  
jednou za 4-6 měsíců512,82 %1,78 %  
méně než jednou za 6 měsíců37,69 %1,07 %  

Graf

7. Jak dlouhá jsou zpravidla vaše setkání s partnerem/partnerkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco mezi 2 dny a týdnem1538,46 %5,34 %  
jedná se o víkendová či kratší setkání1025,64 %3,56 %  
týden až čtrnáct dní820,51 %2,85 %  
více než čtrnáctidenní615,38 %2,14 %  

Graf

8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ICQ/MSN či jiný podobný program založený na textové komunikaci2461,54 %8,54 %  
Telefon - k psaní zpráv sms2461,54 %8,54 %  
e-mail2256,41 %7,83 %  
Skype či jiný podobný program založený na hlasové komunikaci po internetu2153,85 %7,47 %  
Telefon - k hlasovým hovorům1641,03 %5,69 %  
Klasické dopisy615,38 %2,14 %  

Graf

9. Jak nahrazujete chybějící fyzický kontakt s partnerem/partnerkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
videokonferencemi na internetu, např. přes skype1948,72 %6,76 %  
posíláním fotografií sebe sama partnerovi1538,46 %5,34 %  
vidíme se pouze při osobních setkáních1435,9 %4,98 %  
posíláním videí sebe sama partnerovi512,82 %1,78 %  

Graf

10. Jak plánujete v budoucnu žít se svým (současným nebo dalším)partnerem/partnerkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci s partnerem/partnerkou žít v jedné společné domácnosti2358,97 %8,19 %  
zatím to neřešíme/ nevím1333,33 %4,63 %  
každý z nás dvou má na toto jiný názor37,69 %1,07 %  

Graf

11. Máte i jiné přátele mezi příslušníky jiných národů a států?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám pouze několik přátel mezi cizinci žijícími mimo ČR1333,33 %4,63 %  
mám mnoho přátel mezi cizinci žijícími mimo ČR1230,77 %4,27 %  
pouze svého partnera/partnerku, přátele mám v ČR1128,21 %3,91 %  
jiné25,13 %0,71 %  
mám přátele mezi cizinci v ČR, ale ne žijícími v cizině12,56 %0,36 %  

Graf

12. Co si myslíte o svých potenciálních partnerech v ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neupřednosťnuji ani je, ani cizince - záleží na sympatiích2256,41 %7,83 %  
většinou dávám přednost partnerům z ČR, toto je výjimka1128,21 %3,91 %  
dávám přednost cizincům, v ČR partnery nehledám410,26 %1,42 %  
jiné25,13 %0,71 %  

Graf

13. Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost v tomto vztahu (10 je nejvyšší spokojenost)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
91435,9 %4,98 %  
101128,21 %3,91 %  
5512,82 %1,78 %  
7410,26 %1,42 %  
825,13 %0,71 %  
625,13 %0,71 %  
112,56 %0,36 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.3
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.99
Směrodatná odchylka:1.73
Medián:9
Modus:9

Graf

14. vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3384,62 %11,74 %  
muž615,38 %2,14 %  

Graf

15. váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let2051,28 %7,12 %  
26-35 let1128,21 %3,91 %  
do 18 let717,95 %2,49 %  
nad 35 let12,56 %0,36 %  

Graf

16. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1538,46 %5,34 %  
VŠ - bakalář923,08 %3,2 %  
VŠ- Mgr., Ing. atd. a vyšší923,08 %3,2 %  
základní615,38 %2,14 %  

Graf

17. vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student 1846,15 %6,41 %  
pracující student1230,77 %4,27 %  
pracující923,08 %3,2 %  

Graf

18. Jaký je počet obyvatel ve vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 0001948,72 %6,76 %  
méně než 10 000 obyvatel717,95 %2,49 %  
10 000 - 49 000615,38 %2,14 %  
50 000 - 99 000410,26 %1,42 %  
100 000 - 500 00037,69 %1,07 %  

Graf

19. Máte nějaký komentář k tomuto tématu či k dotazníku?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čtyři měsíce po seznámení jsme spolu začali bydlet. žili jsme ve společné domácnosti 3 měsíce, poté jsem se musel vrátit do čr a bohužel nemám jinou možnost studia nebo práce v cizině

Hodně štěstí

ne

ne

ne

ne,nemam

otazka cislo 12 nabizi vyber mezi cizinci a partnery v CR pri cim v CR clovek muze take vyhledavat zijici tady cizince (ne Cechy)

seznámili jsme se oba v cizině- v Anglii, můj přítel je Ital, je mi 19, od té doby upřednostňuji spíš cizince, protože na českých mužích vidím příliš chyb, zajímaly by mě výsledky tohoto dotazníků, prosím pošlete mi to na mail lpragerova@seznam.cz

v dotazníku chybí Afrika=) tak jsem zadala Asii, která je nejblíže.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte partnerský vztah "na dálku" s příslušníkem jiné národnosti a zároveň jiného státu?

 • odpověď ano:
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně - při mém pobytu v cizině na otázku 3. Jak jste se s partnerem/partnerkou seznámil/a?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden až tři roky na otázku 4. Jak dlouho váš vztah trvá?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 6 měsíců na otázku 5. Jak dlouho očekáváte, že bude váš vztah ještě stále "dálkový"?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou za 2-3 měsíce na otázku 6. Jak často se osobně vidíte se svým partnerem/partnerkou?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedná se o víkendová či kratší setkání na otázku 7. Jak dlouhá jsou zpravidla vaše setkání s partnerem/partnerkou?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám mnoho přátel mezi cizinci žijícími mimo ČR na otázku 11. Máte i jiné přátele mezi příslušníky jiných národů a států?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám pouze několik přátel mezi cizinci žijícími mimo ČR na otázku 11. Máte i jiné přátele mezi příslušníky jiných národů a států?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze svého partnera/partnerku, přátele mám v ČR na otázku 11. Máte i jiné přátele mezi příslušníky jiných národů a států?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neupřednosťnuji ani je, ani cizince - záleží na sympatiích na otázku 12. Co si myslíte o svých potenciálních partnerech v ČR?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 13. Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost v tomto vztahu (10 je nejvyšší spokojenost)?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-25 let na otázku 15. váš věk?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 16. Nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracující student na otázku 17. vaše povolání?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 500 000 na otázku 18. Jaký je počet obyvatel ve vašem bydlišti?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefon - k psaní zpráv sms na otázku 8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci s partnerem/partnerkou žít v jedné společné domácnosti na otázku 10. Jak plánujete v budoucnu žít se svým (současným nebo dalším)partnerem/partnerkou?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi e-mail na otázku 8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou měsíčně či vícekrát na otázku 6. Jak často se osobně vidíte se svým partnerem/partnerkou?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skype či jiný podobný program založený na hlasové komunikaci po internetu na otázku 8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi videokonferencemi na internetu, např. přes skype na otázku 9. Jak nahrazujete chybějící fyzický kontakt s partnerem/partnerkou?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 měsíců až 1 rok na otázku 4. Jak dlouho váš vztah trvá?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 17. vaše povolání?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 14. vaše pohlaví?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefon - k hlasovým hovorům na otázku 8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Evropa na otázku 2. Odkud je váš partner/partnerka?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco mezi 2 dny a týdnem na otázku 7. Jak dlouhá jsou zpravidla vaše setkání s partnerem/partnerkou?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi posíláním fotografií sebe sama partnerovi na otázku 9. Jak nahrazujete chybějící fyzický kontakt s partnerem/partnerkou?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vidíme se pouze při osobních setkáních na otázku 9. Jak nahrazujete chybějící fyzický kontakt s partnerem/partnerkou?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9 na otázku 13. Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost v tomto vztahu (10 je nejvyšší spokojenost)?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím to neřešíme/ nevím na otázku 10. Jak plánujete v budoucnu žít se svým (současným nebo dalším)partnerem/partnerkou?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ICQ/MSN či jiný podobný program založený na textové komunikaci na otázku 8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou dávám přednost partnerům z ČR, toto je výjimka na otázku 12. Co si myslíte o svých potenciálních partnerech v ČR?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-35 let na otázku 15. váš věk?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden až tři roky na otázku 5. Jak dlouho očekáváte, že bude váš vztah ještě stále "dálkový"?

2. Odkud je váš partner/partnerka?

 • odpověď Evropa:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco mezi 2 dny a týdnem na otázku 7. Jak dlouhá jsou zpravidla vaše setkání s partnerem/partnerkou?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou měsíčně či vícekrát na otázku 6. Jak často se osobně vidíte se svým partnerem/partnerkou?

8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?

 • odpověď Telefon - k psaní zpráv sms:
  • 10.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden až tři roky na otázku 4. Jak dlouho váš vztah trvá?
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 13. Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost v tomto vztahu (10 je nejvyšší spokojenost)?

14. vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám mnoho přátel mezi cizinci žijícími mimo ČR na otázku 11. Máte i jiné přátele mezi příslušníky jiných národů a států?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 měsíců až 1 rok na otázku 4. Jak dlouho váš vztah trvá?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně - při mém pobytu v cizině na otázku 3. Jak jste se s partnerem/partnerkou seznámil/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-35 let na otázku 15. váš věk?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden až tři roky na otázku 5. Jak dlouho očekáváte, že bude váš vztah ještě stále "dálkový"?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte partnerský vztah "na dálku" s příslušníkem jiné národnosti a zároveň jiného státu?

2. Odkud je váš partner/partnerka?

3. Jak jste se s partnerem/partnerkou seznámil/a?

4. Jak dlouho váš vztah trvá?

5. Jak dlouho očekáváte, že bude váš vztah ještě stále "dálkový"?

6. Jak často se osobně vidíte se svým partnerem/partnerkou?

7. Jak dlouhá jsou zpravidla vaše setkání s partnerem/partnerkou?

8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?

9. Jak nahrazujete chybějící fyzický kontakt s partnerem/partnerkou?

10. Jak plánujete v budoucnu žít se svým (současným nebo dalším)partnerem/partnerkou?

11. Máte i jiné přátele mezi příslušníky jiných národů a států?

12. Co si myslíte o svých potenciálních partnerech v ČR?

13. Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost v tomto vztahu (10 je nejvyšší spokojenost)?

14. vaše pohlaví?

15. váš věk?

16. Nejvyšší dosažené vzdělání?

17. vaše povolání?

18. Jaký je počet obyvatel ve vašem bydlišti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte partnerský vztah "na dálku" s příslušníkem jiné národnosti a zároveň jiného státu?

2. Odkud je váš partner/partnerka?

3. Jak jste se s partnerem/partnerkou seznámil/a?

4. Jak dlouho váš vztah trvá?

5. Jak dlouho očekáváte, že bude váš vztah ještě stále "dálkový"?

6. Jak často se osobně vidíte se svým partnerem/partnerkou?

7. Jak dlouhá jsou zpravidla vaše setkání s partnerem/partnerkou?

8. Skrze jaká média s partnerem/partnerkou komunikujete na dálku?

9. Jak nahrazujete chybějící fyzický kontakt s partnerem/partnerkou?

10. Jak plánujete v budoucnu žít se svým (současným nebo dalším)partnerem/partnerkou?

11. Máte i jiné přátele mezi příslušníky jiných národů a států?

12. Co si myslíte o svých potenciálních partnerech v ČR?

13. Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost v tomto vztahu (10 je nejvyšší spokojenost)?

14. vaše pohlaví?

15. váš věk?

16. Nejvyšší dosažené vzdělání?

17. vaše povolání?

18. Jaký je počet obyvatel ve vašem bydlišti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pavlíková, M.Vztahy na dálku (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vztahy-na-dalku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.