Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztahy náctiletých s rodiči

Vztahy náctiletých s rodiči

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Hronová
Šetření:11. 04. 2014 - 13. 04. 2014
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník zkoumá vztah náctiletých s rodiči a bude použit pro účely společenskovědního semináře.

Děkuji za čas, který dotazníku věnujete.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pokud je Vám 20 let a více, zaškrtávejte prosím otázky tak, aby odpovědi odpovídaly situaci kolem Vašich 18 let.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2681,25 %81,25 %  
muž618,75 %18,75 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více2062,5 %62,5 %  
15-17721,88 %21,88 %  
18-20515,63 %15,63 %  

Graf

3. S kým žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s oběma rodiči2475 %75 %  
s matkou618,75 %18,75 %  
ve střídavé péči13,13 %3,13 %  
s přítelem13,13 %3,13 %  

Graf

Neodpovídejte, pokud máte pouze jednoho rodiče

4. Kdo je hlavou rodiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu jednoznačně odpovědět1651,61 %50 %  
otec825,81 %25 %  
matka722,58 %21,88 %  

Graf

5. Myslíte si, že máte s rodiči dobré vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1340,63 %40,63 %  
rozhodně ano1134,38 %34,38 %  
je to velice proměnlivé825 %25 %  

Graf

Neodpovídejte, pokud máte pouze jednoho rodiče

6. Ke kterému z rodičů máte blíže?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka1548,39 %46,88 %  
nedokáži určit722,58 %21,88 %  
otec516,13 %15,63 %  
stejně k matce i k otci412,9 %12,5 %  

Graf

7. Máte sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2887,5 %87,5 %  
ne412,5 %12,5 %  

Graf

Neodpovídejte, pokud nemáte sourozence

8. Stalo se někdy, že by Vaši rodiče nadržovali sourozenci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1244,44 %37,5 %  
ano, často725,93 %21,88 %  
nikdy518,52 %15,63 %  
velice zřídka311,11 %9,38 %  

Graf

9. Můžeš se rodičům s čímkoliv svěřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze matce1031,25 %31,25 %  
nevím721,88 %21,88 %  
ano, oběma618,75 %18,75 %  
nemohu, nepochopili by to618,75 %18,75 %  
ano, ale pouze otci13,13 %3,13 %  
Mohla bych, ale se vším se nesvěřuji 13,13 %3,13 %  
mohu, ale ne úplně vždy13,13 %3,13 %  

Graf

10. Vnímáte své dětství jako šťastné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2887,5 %87,5 %  
stres ze školy13,13 %3,13 %  
otec často cestoval kvůli práci a později dost konzumoval alkohol13,13 %3,13 %  
špatný zdravotní stav matky13,13 %3,13 %  
nedostupní rodiče - postižený bratr13,13 %3,13 %  

Graf

11. Když rodiče udělají chybu, dokážou ji uznat/omuvit se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1650 %50 %  
spíše ne515,63 %15,63 %  
ne515,63 %15,63 %  
ano412,5 %12,5 %  
nevím26,25 %6,25 %  

Graf

12. Co je nejhorší trest, který Ti rodiče kdy dali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím39,38 %9,38 %  
Nepamatuji si 26,25 %6,25 %  
už si nevzpomínám, šlo většinou o celkem banální tresty13,13 %3,13 %  
tichá domácnost, zklamání13,13 %3,13 %  
zakázali mi volnočasové aktivity13,13 %3,13 %  
fyzický13,13 %3,13 %  
Většinou jsem nedostávala tresty.13,13 %3,13 %  
Jednoznačně nejhorší je rozbrečet vlastní mámu, to je největší trest. Nikdy mě rodiče nebili, ani mi nic nevyčítali. Možná i proto, že jsem byla dost bezproblémový teenager, víkendy jsem trávila u kamarádů, takže neměli moc přehled, jak často chodím ven.13,13 %3,13 %  
nevybavuji si13,13 %3,13 %  
klečení13,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi -
zarah
měsíc zákaz chodit ven
Žádný nebyl
netrestali mě
rákoskou přes zadek, čekání až táta dojde ze směny- i 2 dny a vynadá mi
dlouhou slovní domluvu
Matka mi občas dala pár facek
domácí vězení
Žádný
zákaz jít ven
Odejít do svého pokoje.
přerušení kontaktu
Zákaz internetu
Vlastní zkušenosti
nevzpomínám si
Zabavení mé sbírky video her
Netrestají mě. Pouze na mne třeba křičí.
Asi žádnej vždycky mě nechali aby mě život vytrestal sám, což je dle mě nejlepší možná výchova.
1959,38 %59,38 % 

Graf

13. Prohledali Vám někdy rodiče věci/telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy, rodiče respektují mé soukromí1546,88 %46,88 %  
nevím o tom1443,75 %43,75 %  
ano, stalo se to jednou nebo ojediněle412,5 %12,5 %  
ano, stává se to často26,25 %6,25 %  

Graf

Hodnoť jako ve škole (1-příjemně, 5-nejradši bych se odestěhoval/a)

14. Jak se doma cítíš?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11443,75 %43,75 %  
2928,13 %28,13 %  
3412,5 %12,5 %  
439,38 %9,38 %  
526,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.31
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:2
Modus:1

Graf

15. Ukradl/a jsi někdy rodičům peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy bych to neudělal/a1340,63 %40,63 %  
ano, ale pouze v dětství1134,38 %34,38 %  
ano, ale byla to vyjímečná situace825 %25 %  

Graf

16. Co byste chtěli nejvíce změnit na vztahu s rodiči?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic515,63 %15,63 %  
komunikaci26,25 %6,25 %  
nevím26,25 %6,25 %  
být větší kamarád s tátou, přišlo to až v dospělosti, což je škoda13,13 %3,13 %  
respektující způsob komunikace, neurážení se13,13 %3,13 %  
Aby pochopili, že se ke mně nemůžou chovat jako k dospělé pouze, když se jim to právě hodí.13,13 %3,13 %  
Mít otce, se kterým bych si více rozuměla13,13 %3,13 %  
Aby mě začali víc chápat a aby ve všem, co udělám nehledali jen chyby.13,13 %3,13 %  
Víc se bavit s otcem13,13 %3,13 %  
Aby můj otec dokázal respektovat všechny členy rodiny a nesnažil se mít za každou cenu poslední slovo.13,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi -
mám se skvělě
měla bych se naučit otci postavit, táta je ten typ co ví všechno nejlíp a prosazuje jen svůj názor
Už jsem odstěhovaná, takže vztahy jsou dobré
aby se nerozvedli
vědět jak vyjádřit, že je má člověk rád
Chtěla bych, aby byli se více zajímali.
Asi by bylo dobré, kdybychom si byli celkově bližší.
aby uznali, že taky chybují
nic, myslím že tak to je to v pořádku
Asi nic.
abych v nich měla oporu
Nic bych neměnila
Nic mě nenapadá
chtěla bych snimi přátelštější vztah
harmonii vztahu
1650 %50 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hronová, A.Vztahy náctiletých s rodiči (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vztahy-nactiletych-s-rodici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.