Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztahy s veřejností v Třineckých železárnách

Vztahy s veřejností v Třineckých železárnách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Panýrková
Šetření:09. 03. 2012 - 20. 03. 2012
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):27 / 24.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník


• Veškeré informace získané pomoci tohoto dotazníku budou sloužit jen pro účely k vypracování mé bakalářské práce.
• Dotazník je anonymní, a proto zde neuvádějte své jméno ani příjmení.
• Vypracování tohoto dotazníku vám zabere 3-5 minut, avšak pro mne to budou důležitá data, která mi pomohou k vypracování práce.
• Prosím vás o zodpovědění veškerých otázek.
• Otázky jsou typu (Ano/Ne, známkování jako ve škole od 1 do 5, volné odpovědi).
• Správnou odpověď zakřížkujte.
• Pokud si nedokážete vybrat ze žádné předepsané odpovědi, můžete napsat vlastní odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1760,71 %60,71 %  
Žena1139,29 %39,29 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17-252071,43 %71,43 %  
26-35621,43 %21,43 %  
36-5027,14 %7,14 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou1657,14 %57,14 %  
Vysokoškolské621,43 %21,43 %  
Střední-výuční list517,86 %17,86 %  
Základní13,57 %3,57 %  

Graf

4. Znáte společnost Třinecké železárny - Moravia Steel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2692,86 %92,86 %  
ne27,14 %7,14 %  

Graf

5. Jakou cestou jste se poprvé dozvěděl(a) o společnosti Třinecké železárny - Moravia Steel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z rozhovorů (s kolegy, známými atd.)1346,43 %46,43 %  
jiným způsobem1346,43 %46,43 %  
v denním tisku27,14 %7,14 %  
na internetu27,14 %7,14 %  

Graf

6. Předmětem Třineckých železáren je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výroba dlouhých ocelových válcových výrobků2589,29 %89,29 %  
Těžba železa27,14 %7,14 %  
Nevím13,57 %3,57 %  

Graf

7. Máte špatné zkušenosti se společností Třinecké železárny - Moravia Steel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1760,71 %60,71 %  
ano1139,29 %39,29 %  

Graf

8. Vlivem čeho vznikly tyto špatné zkušenosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Devastace životního prostředí v blízkosti bydlení1184,62 %39,29 %  
Úraz či smrt v této firmě mě či někoho blízkého215,38 %7,14 %  
Bo tam robim kurwa!17,69 %3,57 %  
smrt v této firmě mě 17,69 %3,57 %  

Graf

9. Co je podle Vás nejdůvěryhodnější zdroj informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky společnosti, firemní časopis, rozhlas, společnost samotná1346,43 %46,43 %  
Média (televize, noviny, internet)1035,71 %35,71 %  
Plotky :D13,57 %3,57 %  
Osobní zkušenost, reference známých13,57 %3,57 %  
Rozhovor se zaměstnanci firmy nebo jejich obchodními partnery.13,57 %3,57 %  
žádný není důvěryhodný13,57 %3,57 %  
Žádný13,57 %3,57 %  

Graf

10. Jak často navštěvujete muzeum Třineckých železáren a města Třince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec2278,57 %78,57 %  
alespoň 2x do roka621,43 %21,43 %  

Graf

11. Jak jste spokojeni s kulturními akcemi města Třince sponzorované Třineckými železárnami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31035,71 %35,71 %  
2621,43 %21,43 %  
4621,43 %21,43 %  
1310,71 %10,71 %  
5310,71 %10,71 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.12
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Všímáte si sponzorů na letácích kulturní akce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1657,14 %57,14 %  
ano1242,86 %42,86 %  

Graf

13. Zajímáte se o Třinecké železárny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1553,57 %53,57 %  
ano1346,43 %46,43 %  

Graf

14. Myslíte si, že Třinecké železárny - Moravia Steel se zajímají o veřejnost dostatečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1450 %50 %  
ne932,14 %32,14 %  
ano517,86 %17,86 %  

Graf

15. Jak byste ohodnotili vztah Třineckých železáren k zaměstnancům?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý933,33 %32,14 %  
dostatečný829,63 %28,57 %  
chvalitebný518,52 %17,86 %  
nedostatečný414,81 %14,29 %  
výborný13,7 %3,57 %  

Graf

16. Myslíte si, že střední odborná škola Kanada v Třinci je dobrým začátkem pro budoucího pracovníka v Třineckých železárnách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1760,71 %60,71 %  
nevím1035,71 %35,71 %  
ne13,57 %3,57 %  

Graf

17. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl ne, tak proč ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Hovno naučí - to mám ověřené z mechanika :)

odpovede jsem ano

18. Dostáváte aktuální informace o Třineckých železárnách - Moravia Steel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1760,71 %60,71 %  
ano1139,29 %39,29 %  

Graf

19. Jakou cestou se k Vám obvykle tyto informace dostávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z rozhovorů (s kolegy, známými atd.)1760,71 %60,71 %  
z internetu725 %25 %  
z denního tisku414,29 %14,29 %  
jinak414,29 %14,29 %  
přímo od společnosti (noviny, létáky, apod.)414,29 %14,29 %  
z televize13,57 %3,57 %  

Graf

20. Jak často navštěvujete internetové stránky www.trz.cz

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám1553,57 %53,57 %  
několikrát do roka1139,29 %39,29 %  
měsíčně13,57 %3,57 %  
týdně13,57 %3,57 %  

Graf

21. Pokud znám stránky www.trz.cz, co se mi na nich nelíbí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nezajímám se o stránky www.trz.cz. Proto nic zvláštního, vnímám je neutrálně.

Strohost, stručnost

Znám, ale nic mě na nich pořádně nezaujalo.

22. Domníváte se, že Třinecké železárny - Moravia Steel výrazně škodí životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2175 %75 %  
ne725 %25 %  

Graf

23. Jak podle Vás Třinecké železárny negativně ovlivňují životní prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vypouštěním smogu do ovzduší25100 %89,29 %  
znečištěním vodních toků na řece Olza1040 %35,71 %  
Můj otec pracuje na Energetice, kde vypouštějí do vody nepotřebné a je to velice dobře zajištěno, kdy vlastně jde všechno přes filtry a tak neškodí životnímu prostředí14 %3,57 %  

Graf

24. Jak hodnotíte dopravu v regionu Třinec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31450 %50 %  
4725 %25 %  
5414,29 %14,29 %  
2310,71 %10,71 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.42
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.65
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:3
Modus:3

Graf

25. Jak byste hodnotili pracovní příležitosti v Třineckých železárnách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31760,71 %60,71 %  
2517,86 %17,86 %  
1310,71 %10,71 %  
4310,71 %10,71 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.73
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:3
Modus:3

Graf

26. Myslíte si, že společnost Třinecké železárny je velkým přínosem pro ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2071,43 %71,43 %  
nevím725 %25 %  
ne13,57 %3,57 %  

Graf

27. Uveďte kraj svého bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský2692,86 %92,86 %  
Pardubický13,57 %3,57 %  
Ústecký13,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Panýrková, L.Vztahy s veřejností v Třineckých železárnách (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vztahy-s-verejnosti-v-trinec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.