Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Web www.marketingostrava.cz

Web www.marketingostrava.cz

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Petráš
Šetření:17. 02. 2011 - 21. 02. 2011
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem 3.ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, jenž se týká webu www.marketingostrava.cz . Vaše odpovědi povedou ke zhodnocení současného stavu stránek a poskytnou náměty pro jejich zlepšení. Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Odkud jste se o webu dozvěděl(-a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinak832 %32 %  
náhodou jsem narazil(-a) na odkaz624 %24 %  
z Vyplňto.cz416 %16 %  
od přátel, známých416 %16 %  
ze školy312 %12 %  

Graf

2. Jak často stránky navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často2080 %80 %  
párkrát ročně28 %8 %  
minimálně 1x měsíčně14 %4 %  
minimálně 2x měsíčně14 %4 %  
minimálně 1x týdně14 %4 %  

Graf

3. Jste na stránce zaregistrován(-a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1768 %68 %  
ne, ono je to k něčemu dobré?520 %20 %  
ne, ale chystám se k tomu28 %8 %  
ano14 %4 %  

Graf

4. Ohodnoťe známkou jako ve škole:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
první dojem2.360.87
zvolené barvy2.20.88
přehlednost menu2.241.142
dostatečné množství informací2.441.606
čtivost článků2.361.43

Graf

5. Máte nějaké konkrétní nápady pro vylepšení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Logo Facebooku je trošku otravné, zmenšit.

Navrhuji do diskuze nastínit tema nebo okruh temat od autora těchto stránek. Z diskuze vyplynou i nápady k vylepšení.

Ne

ne

ne

ne

v tuto chvíli mě nic nenapadá

6. V jakém jste vztahu s VŠB-TUO? (Pokud je správně více odpovědí, označte tu nejvyšší.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná z předchozích možností1976 %76 %  
student Ekonomické fakulty312 %12 %  
student VŠB-TUO 28 %8 %  
student oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě14 %4 %  

Graf

7. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1664 %64 %  
žena936 %36 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let1248 %48 %  
26 - 35 let312 %12 %  
0 - 15 let312 %12 %  
46 - 55 let312 %12 %  
36 - 45 let28 %8 %  
56 a více let28 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petráš, J.Web www.marketingostrava.cz (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://web-www-marketingostrava-cz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.