Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Webové stránky základních a středních škol z pohledu rodičů

Webové stránky základních a středních škol z pohledu rodičů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Brilo Team
Šetření:27. 02. 2024 - 19. 03. 2024
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):29 / 14.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Připravili jsme krátký dotazník s cílem pochopit potřeby uživatelů webových stránek základních a středních škol. Hledáme proto zpětnou vazbu přímo od rodičů, jejichž děti tyto školy navštěvují. Vaše postřehy a návrhy nám pomohou webové prezentace škol dále zdokonalit.

Odpovědi respondentů

1. Na jakou školu chodí Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základní školuotázka č. 2, Střední školuotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní školu2488,89 %88,89 %  
Střední školu311,11 %11,11 %  

Graf

2. Řešíte již aktivně výběr střední školy (prohlížíte si webové stránky středních škol, zjišťujete informace o přijímacích řízení, hledáte přijímačky nanečisto)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, už aktivně hledáme střední školu a zjišťujeme si veškeré informace kolem škol/yotázka č. 15, Ne, zatím to aktivně neřešíme, ještě je časotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zatím to aktivně neřešíme, ještě je čas1979,17 %70,37 %  
Ano, už aktivně hledáme střední školu a zjišťujeme si veškeré informace kolem škol/y520,83 %18,52 %  

Graf

3. Kdy jste naposled navštívili webové stránky základní školy vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Už ani nevím, určitě je to déle jak měsíc526,32 %18,52 %  
Před týdnem421,05 %14,81 %  
Včera421,05 %14,81 %  
Dnes315,79 %11,11 %  
Před dvěma týdny210,53 %7,41 %  
Před měsícem15,26 %3,7 %  

Graf

4. Jak často je navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze když potřebuji/hledám konkrétní informace1157,89 %40,74 %  
Týdně842,11 %29,63 %  

Graf

5. Kvůli čemu chodíte na webové stránky školy nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktuální informace a oznámení1368,42 %48,15 %  
Kontakty na učitele/administrativí pracovníky947,37 %33,33 %  
Rozvrh hodin a kalendář akcí školy736,84 %25,93 %  
Fotografie a videa z akcí ve škole631,58 %22,22 %  
Informace o studijních materiálech315,79 %11,11 %  
Blog školy nebo články o událostech210,53 %7,41 %  
Kontaktní informace učitelů/administrativy210,53 %7,41 %  
Nic z uvedeného naše škola na webu nemá15,26 %3,7 %  

Graf

6. Jaké informace nebo funkce vám na stránkách naopak chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace o zájmových kroužcích a volnočasových aktivitách na škole947,37 %33,33 %  
Možnost online komunikace s učiteli/administrativou pomocí kontaktního formuláře nebo chatu přímo na stránkách školy.631,58 %22,22 %  
Aktuální informace. Např. co a kdy se na škole koná, Kdy je konec/začátek školního roku, prázdniny, zkrácení výuky, ředitelské volno631,58 %22,22 %  
Detailnější informace o vzdělávacím programu421,05 %14,81 %  
Sekce s odpověďmi na často kladené otázky (FAQ)421,05 %14,81 %  
Fotografie a videa z akcí ve škole421,05 %14,81 %  
Nic210,53 %7,41 %  
Většina škol už jede s Bakaláři nebo nějakou podobnou aplikací, tak web úplně netřeba,15,26 %3,7 %  
Fungující aktuální kontakty na učitele 15,26 %3,7 %  
Asi nic.15,26 %3,7 %  
odkaz na edupage15,26 %3,7 %  

Graf

7. Jak se orientujete na stránkách Vaší školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvíli mi trvalo se zorientovat, ale už jsem si zvykl/a736,84 %25,93 %  
Stránky jsou přehledné, orientuji se dobře631,58 %22,22 %  
Tu a tam něco hledám526,32 %18,52 %  
Často něco hledám15,26 %3,7 %  

Graf

8. Jakým způsobem škola komunikuje aktuální události (např. ředitelské volno, prázdniny, změny ve škole, akce školy atd.) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes online portál školy (Bakalář, škola-online atd.)947,37 %33,33 %  
E-mailem421,05 %14,81 %  
Děti to donesou napsané na papirku 15,26 %3,7 %  
Přes webové stránky15,26 %3,7 %  
Přes sociální média15,26 %3,7 %  
V deníčku,přes deti15,26 %3,7 %  
Přes notýsek žáka.15,26 %3,7 %  
Kombinace nástěnky přímo v budově a sociálních médií15,26 %3,7 %  

Graf

9. Vyhovuje Vám tento způsob komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Celkem anootázka č. 10, Spíše neotázka č. 10, Vůbecotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano842,11 %29,63 %  
Celkem ano526,32 %18,52 %  
Spíše ne526,32 %18,52 %  
Vůbec15,26 %3,7 %  

Graf

10. Jaký způsob komunikace byste preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mailem872,73 %29,63 %  
Přes online portál školy (Bakalář, škola-online atd.)218,18 %7,41 %  
Notýsek, žákovská 19,09 %3,7 %  

Graf

11. Zveřejňuje škola aktuální informace na svých webových stránkách s dostatečným předstihem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem ano1263,16 %44,44 %  
Spíše ne421,05 %14,81 %  
Vůbec210,53 %7,41 %  
Ano15,26 %3,7 %  

Graf

12. Má webová stránka školy sekci nebo místo, kde jsou pohromadě všechny dokumenty k dispozici pro stažení? (nap. přihlášky na kroužky, přihlášení do přihlášení školní jídelny, přihlášení do družiny, přihláška ke školní docházce, odklad školní docházky, přestup atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 13, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne736,84 %25,93 %  
Nevím631,58 %22,22 %  
Ano631,58 %22,22 %  

Graf

13. Měli byste jako rodič zájem o takovouto sekci, kde najdete pohromadě všechny dokumenty ke stažení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě bych to využil/a753,85 %25,93 %  
Možná, záleželo by na konkrétních dokumentech538,46 %18,52 %  
Ani ne, všechny potřebné dokumenty nám poskytují učitelé17,69 %3,7 %  

Graf

14. Přihlásili byste si odběr, kdyby škola nabízela pravidelný newsletter s novinkami a důležitými informacemi, jako ředitelské volno, školní akce, sběr papíru atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1473,68 %51,85 %  
Ne526,32 %18,52 %  

Graf

15. Jak důležité pro Vás jsou/byly tyto faktory při výběru střední školy? (1. = nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Lokalita2.8753.109
Studijní obory1.6250.484
Dostupné služby (stravování, ubytování)4.6250.984
Mimoškolní aktivity5.1251.859
Prestiž školy3.251.688
Dobé reference/Doporučení3.51.5

Graf

16. Jaké zdroje jste nejčastěji využívali/využíváte při hledání informací o středních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky konkrétních škol787,5 %25,93 %  
Veletrhy škol337,5 %11,11 %  
Online školské portály/online katalogy/atlas škol337,5 %11,11 %  
Doporučení známých225 %7,41 %  
Sociální sítě112,5 %3,7 %  
Návštěva školy, rozhovor se studenty112,5 %3,7 %  

Graf

17. Narazili jste při hledání informací o středních školách na nějaké problémy nebo překážky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8100 %29,63 %  

Graf

18. Orientovali jste se na stránkách různých středních škol dobře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stránky byly většinou přehledné, orientoval/a jsem se dobře.450 %14,81 %  
Tu a tam jsem něco hledal/a225 %7,41 %  
Často jsem důležité informace hledal/a225 %7,41 %  

Graf

19. Co Vám na webových stránkách škol nejvíce chybělo nebo co byste chtěli zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná přehlednost stránek450 %14,81 %  
Chyběly mi virtuální prohlídky škol337,5 %11,11 %  
Všechno jsme našli bez problémů, nic bych neměnil/a337,5 %11,11 %  
U oborů často chybí informace o uplatnění na trhu práce225 %7,41 %  
Chyběly detailní popisy studijních oborů225 %7,41 %  
Seznam studijních oborů byl chaotický a zmatečný225 %7,41 %  
Měli jsme problém najít informace o přijímacích řízeních112,5 %3,7 %  
Chybí informace o možnosti praxe112,5 %3,7 %  

Graf

20. Co by podle vás mohlo zlepšit vaši orientaci na webových stránkách středních škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší strukturování a kategorizace obsahu450 %14,81 %  
Vylepšená vyhledávací funkce s filtry450 %14,81 %  
Častější aktualizace informací450 %14,81 %  
Interaktivní prvky, jako jsou odpovědi na nejčastěji kladené dotazy (FAQ) nebo337,5 %11,11 %  
Chat přímo na stránkách školy337,5 %11,11 %  
Nevím112,5 %3,7 %  

Graf

21. Jaké informace nebo sekce na webových stránkách středních škol pro vás byly/jsou nejužitečnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Popisy studijních oborů a programů562,5 %18,52 %  
Informace o přijímacím řízení a termínech562,5 %18,52 %  
Virtuální prohlídky a fotogalerie225 %7,41 %  
Kontaktní informace a možnost konzultace112,5 %3,7 %  

Graf

22. Jak důležité jsou pro vás recenze a zpětná vazba od současných studentů a absolventů při výběru školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité562,5 %18,52 %  
Mírně důležité225 %7,41 %  
Důležité112,5 %3,7 %  

Graf

23. Pokud jste řešili nějakou zpětnou vazbu/ recenzi, kde jste k ní přišli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení od známých v okolí562,5 %18,52 %  
Na diskuzních portálech225 %7,41 %  
Na sociálních sítích112,5 %3,7 %  

Graf

24. Preferujete, aby webové stránky školy obsahovaly videa a multimediální obsah o životě a aktivitách ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano675 %22,22 %  
Ne112,5 %3,7 %  
Je mi to jedno112,5 %3,7 %  

Graf

25. Sledujete aktuality na stránkách školy a dění ve škole, jako výlety žáků, kurzy, kroužky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem ano450 %14,81 %  
Ano337,5 %11,11 %  
Spíše ne112,5 %3,7 %  

Graf

26. Jsou tyto informace na stránkách školy pravidelně aktualizovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano337,5 %11,11 %  
Spíše ne225 %7,41 %  
Celkem ano225 %7,41 %  
Vůbec112,5 %3,7 %  

Graf

27. Jakým způsobem většinou školy komunikovaly, když jste potřebovali doplňující informace ke studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mailem337,5 %11,11 %  
Osobní návštěva/schůzka337,5 %11,11 %  
Telefonicky225 %7,41 %  

Graf

28. Vyhovoval Vám způsob komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Celkem anootázka č. 29, Spíše neotázka č. 29, Jak u které školyotázka č. 29, Vůbecotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano450 %14,81 %  
Celkem ano337,5 %11,11 %  
Spíše ne112,5 %3,7 %  

Graf

29. Jaký způsob komunikace byste preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mailem250 %7,41 %  
Osobní návštěva/schůzka125 %3,7 %  
Přes chat na stránkách školy125 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Team, B.Webové stránky základních a středních škol z pohledu rodičů (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://webove-prezentace-zakladnich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.