Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Webové stránky hotelů

Webové stránky hotelů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Novakova
Šetření:14. 10. 2008 - 09. 12. 2008
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Webové stránky hotelů". Průzkum se zabývá:
- názor lidí na www stránky hotel
- služby hotelu on-line
- nabídky hotelů

Předem všem děkuji za spolupráci.

Ivana Mičkalová

Odpovědi respondentů

1. Vybíráte si hotely pomocí internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12875,74 %75,74 %  
ne3420,12 %20,12 %  
nevím74,14 %4,14 %  

Graf

2. Myslíte si, že je lepší mít internetové stránky hotelů ve více jazycích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16497,04 %97,04 %  
nevím31,78 %1,78 %  
ne21,18 %1,18 %  

Graf

3. Je-li to možné, využijete služby on-line rezervace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12674,56 %74,56 %  
ne2213,02 %13,02 %  
nevím2112,43 %12,43 %  

Graf

4. V poslední době začínají hotely na své stránky umisťovat web kamery. Líbí se vám tato možnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10562,13 %62,13 %  
nevím3721,89 %21,89 %  
ne2715,98 %15,98 %  

Graf

5. Uvítáte přímo si přečíst na stránkách hotelu nabídku aktivit pro volný čas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15893,49 %93,49 %  
nevím74,14 %4,14 %  
ne42,37 %2,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vybíráte si hotely pomocí internetu?

2. Myslíte si, že je lepší mít internetové stránky hotelů ve více jazycích?

3. Je-li to možné, využijete služby on-line rezervace?

4. V poslední době začínají hotely na své stránky umisťovat web kamery. Líbí se vám tato možnost?

5. Uvítáte přímo si přečíst na stránkách hotelu nabídku aktivit pro volný čas?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vybíráte si hotely pomocí internetu?

2. Myslíte si, že je lepší mít internetové stránky hotelů ve více jazycích?

3. Je-li to možné, využijete služby on-line rezervace?

4. V poslední době začínají hotely na své stránky umisťovat web kamery. Líbí se vám tato možnost?

5. Uvítáte přímo si přečíst na stránkách hotelu nabídku aktivit pro volný čas?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novakova, I.Webové stránky hotelů (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://webove-stranky-hotelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.