Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Webové stránky NP Šumava

Webové stránky NP Šumava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Reindlová
Šetření:28. 11. 2013 - 12. 12. 2013
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:89,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí,

chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění krátkého dotazníku.

Získané informace budou použity v mé bakalářské práci na téma Analýza marketingové komunikace NP Šumava s ohledem na využití on-line nástrojů.

Dotazník je zcela anonymní.

 

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Jana Reindlová, DiS.

studentka Vysoké školy obchodní v Praze

Odpovědi respondentů

1. Znáte Národní Park Šumava?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5191,07 %91,07 %  
ne58,93 %8,93 %  

Graf

2. Navštívili jste NP Šumava již někdy v minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několikrát3155,36 %55,36 %  
Ne1323,21 %23,21 %  
Ano, jednou1221,43 %21,43 %  

Graf

3. Chystáte se v nadcházejícím roce navštívit NP Šumava?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2748,21 %48,21 %  
ano2035,71 %35,71 %  
ne916,07 %16,07 %  

Graf

4. Za jakým účelem byste navštívili NP Šumava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistika4376,79 %76,79 %  
poznávání přírody2544,64 %44,64 %  
lyžování (běžecké i sjezdové)2341,07 %41,07 %  
návštěva přírodních atraktivit2035,71 %35,71 %  
cykloturistika1221,43 %21,43 %  
vodní turistika47,14 %7,14 %  
pivni turistika11,79 %1,79 %  

Graf

5. Jaké informace by pro Vás při návštěvě NP Šumava byly nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistické atraktivity4071,43 %71,43 %  
aktuální počasí3766,07 %66,07 %  
stravovací možnosti v okolí3664,29 %64,29 %  
trasy pro pěší3460,71 %60,71 %  
ubytovací možnosti v okolí3358,93 %58,93 %  
chráněné živočišstvo a rostlinstvo2035,71 %35,71 %  
zóny NP Šumava1628,57 %28,57 %  
cyklistické trasy1323,21 %23,21 %  
o životě NP Šumava1119,64 %19,64 %  
běžecké trasy814,29 %14,29 %  
programy pro děti a rodiče712,5 %12,5 %  
trasy vhodné pro kočárky47,14 %7,14 %  
trasy pro vozíčkáře23,57 %3,57 %  
Tipy na výlet11,79 %1,79 %  
bivakovací místa11,79 %1,79 %  

Graf

6. Znáte webové stránky www.npsumava.cz NP Šumava?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4783,93 %83,93 %  
ano916,07 %16,07 %  

Graf

Nyní se podívejte se prosím na stránky www.npsumava.cz.

7. Jak se Vám líbí vzhled stránek NP Šumava?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2341,07 %41,07 %  
chvalitebný2035,71 %35,71 %  
výborný1017,86 %17,86 %  
dostatečný23,57 %3,57 %  
nedostatečný11,79 %1,79 %  

Graf

8. Jsou webové stránky NP Šumava přehledné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2850 %50 %  
nevím1526,79 %26,79 %  
souhlasím1017,86 %17,86 %  
spíše nesouhlasím35,36 %5,36 %  

Graf

9. Co dalšího by měly www stránky podle Vás obsahovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktuální informace počasí4173,21 %73,21 %  
upozornění na nebezpečná místa2646,43 %46,43 %  
možnosti ubytování na Šumavě2341,07 %41,07 %  
možnosti stravování2239,29 %39,29 %  
aktuální dění11,79 %1,79 %  
nenasla jsem snadno ty bivakovaci mista11,79 %1,79 %  
web cam11,79 %1,79 %  
Neznám web 11,79 %1,79 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4071,43 %71,43 %  
Muž1628,57 %28,57 %  

Graf

11. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - 1otázka č. 12, ano - 2otázka č. 12, ano více než 2otázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4783,93 %83,93 %  
ano - 1610,71 %10,71 %  
ano - 223,57 %3,57 %  
ano více než 211,79 %1,79 %  

Graf

12. Jak staré jsou Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 let333,33 %5,36 %  
15 a více let222,22 %3,57 %  
10 - 15 let222,22 %3,57 %  
do 3 let222,22 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Navštívili jste NP Šumava již někdy v minulosti?

  • odpověď Ano, několikrát:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi cykloturistika na otázku 4. Za jakým účelem byste navštívili NP Šumava?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Národní Park Šumava?

2. Navštívili jste NP Šumava již někdy v minulosti?

3. Chystáte se v nadcházejícím roce navštívit NP Šumava?

4. Za jakým účelem byste navštívili NP Šumava?

5. Jaké informace by pro Vás při návštěvě NP Šumava byly nejdůležitější?

6. Znáte webové stránky www.npsumava.cz NP Šumava?

7. Jak se Vám líbí vzhled stránek NP Šumava?

8. Jsou webové stránky NP Šumava přehledné?

9. Co dalšího by měly www stránky podle Vás obsahovat?

10. Jste

11. Máte děti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Národní Park Šumava?

2. Navštívili jste NP Šumava již někdy v minulosti?

3. Chystáte se v nadcházejícím roce navštívit NP Šumava?

4. Za jakým účelem byste navštívili NP Šumava?

5. Jaké informace by pro Vás při návštěvě NP Šumava byly nejdůležitější?

6. Znáte webové stránky www.npsumava.cz NP Šumava?

7. Jak se Vám líbí vzhled stránek NP Šumava?

8. Jsou webové stránky NP Šumava přehledné?

9. Co dalšího by měly www stránky podle Vás obsahovat?

10. Jste

11. Máte děti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Reindlová, J.Webové stránky NP Šumava (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://webove-stranky-np-sumava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.