Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > webové stránky vysokých škol

webové stránky vysokých škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Rajmon
Šetření:16. 03. 2012 - 23. 03. 2012
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hodnocení webových stránek vysokých škol budou klíčové pro praktickou část mé bakalářské práce. Webové stránky jsou pro vztahy školy s veřejností velmi důležité. Vyplněním dotazníku pomůžete zjistit, jak na tom školy jsou z pohledu prezentace na internetu. Vyplnění zabere asi 5 minut. Dotazník je určený hlavně pro všechny absolventy středních škol, ale také pro širokou veřejnost. Pro vyplnění dotazníku je třeba znát webové stránky tří škol: www.upol.cz, www.mvso.cz a www.vslg.cz

Odpovědi respondentů

1. Ohodnoťte použitelnost titulní stránky (představení školy, kontakty, důležité dokumenty, zřizovací listina, výroční zprávy, vize a cíle školy) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Univerzita Palackého Olomouc3.8071.893
Moravská vysoká škola Olomouc2.8681.377
Vysoká škola logistiky Přerov2.8421.536

Graf

2. Ohodnoťte rychlost navigace (přehledné menu, dostatečné množství hypertextových odkazů, rychlost nalezení potřebných informací) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Univerzita Palackého Olomouc3.642.072
Moravská vysoká škola Olomouc2.8161.606
Vysoká škola logistiky Přerov2.9821.491

Graf

3. Ohodnoťte grafický design (velikost a barva písma, vhodně zvolené pozadí, jednotnost grafiky, kreativita) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Univerzita Palackého Olomouc3.5532.581
Moravská vysoká škola Olomouc2.8951.849
Vysoká škola logistiky Přerov3.2191.873

Graf

4. Ohodnoťte použitelnost obsahu (přehled studijních programů a oborů, plán akcí, studentské práce, fotografie, informace pro uchazeče, e-learning, školní publikace) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Univerzita Palackého Olomouc3.7981.968
Moravská vysoká škola Olomouc2.7721.369
Vysoká škola logistiky Přerov2.8421.642

Graf

5. Ohodnoťte celkový dojem z webových stránek 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Univerzita Palackého Olomouc3.7632.023
Moravská vysoká škola Olomouc2.9651.332
Vysoká škola logistiky Přerov2.861.928

Graf

6. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6456,14 %56,14 %  
muž5043,86 %43,86 %  

Graf

7. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3010692,98 %92,98 %  
20 a méně54,39 %4,39 %  
41-5010,88 %0,88 %  
31-4010,88 %0,88 %  
51 a více10,88 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Ohodnoťte použitelnost obsahu (přehled studijních programů a oborů, plán akcí, studentské práce, fotografie, informace pro uchazeče, e-learning, školní publikace) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

  • odpověď Univerzita Palackého Olomouc=5:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola logistiky Přerov=5 na otázku 4. Ohodnoťte použitelnost obsahu (přehled studijních programů a oborů, plán akcí, studentské práce, fotografie, informace pro uchazeče, e-learning, školní publikace) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

5. Ohodnoťte celkový dojem z webových stránek 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

  • odpověď Univerzita Palackého Olomouc=5:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita Palackého Olomouc=5 na otázku 3. Ohodnoťte grafický design (velikost a barva písma, vhodně zvolené pozadí, jednotnost grafiky, kreativita) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita Palackého Olomouc=5 na otázku 2. Ohodnoťte rychlost navigace (přehledné menu, dostatečné množství hypertextových odkazů, rychlost nalezení potřebných informací) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ohodnoťte použitelnost titulní stránky (představení školy, kontakty, důležité dokumenty, zřizovací listina, výroční zprávy, vize a cíle školy) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

2. Ohodnoťte rychlost navigace (přehledné menu, dostatečné množství hypertextových odkazů, rychlost nalezení potřebných informací) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

3. Ohodnoťte grafický design (velikost a barva písma, vhodně zvolené pozadí, jednotnost grafiky, kreativita) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

4. Ohodnoťte použitelnost obsahu (přehled studijních programů a oborů, plán akcí, studentské práce, fotografie, informace pro uchazeče, e-learning, školní publikace) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

5. Ohodnoťte celkový dojem z webových stránek 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

6. Vaše pohlaví:

7. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ohodnoťte použitelnost titulní stránky (představení školy, kontakty, důležité dokumenty, zřizovací listina, výroční zprávy, vize a cíle školy) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

2. Ohodnoťte rychlost navigace (přehledné menu, dostatečné množství hypertextových odkazů, rychlost nalezení potřebných informací) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

3. Ohodnoťte grafický design (velikost a barva písma, vhodně zvolené pozadí, jednotnost grafiky, kreativita) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

4. Ohodnoťte použitelnost obsahu (přehled studijních programů a oborů, plán akcí, studentské práce, fotografie, informace pro uchazeče, e-learning, školní publikace) 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

5. Ohodnoťte celkový dojem z webových stránek 0=plně nevyhovující, 5= plně vyhovující:

6. Vaše pohlaví:

7. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rajmon, J.webové stránky vysokých škol (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://webove-stranky-vysokych-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.