Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Workoholismus v manažerských profesích

Workoholismus v manažerských profesích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Obadalová
Šetření:07. 04. 2014 - 14. 04. 2014
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):21 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká pojmu "workoholismus". Tento dotazník bude součástí mojí bakalářské práce na téma "workoholismus v manažerských pozicích",  protože bych ráda do svého výzkumu zahrnula názor širší veřejnosti, jak toto téma hodnotí. V případě, že jste sami manažeři, či máte osobní zkušenost s vedoucí pozicí, můžete v závěru dotazníku napsat stručně svůj názor či další myšlenky, které se do dotazníku nevešly.

Děkuji předem za Váš čas a za Vaše názory.

Jana Obadalová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3862,3 %62,3 %  
muž2337,7 %37,7 %  

Graf

2. Věk respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 45 let1727,87 %27,87 %  
26 - 35 let1727,87 %27,87 %  
46 - 55 let1524,59 %24,59 %  
18 - 25 let813,11 %13,11 %  
více než 55 let46,56 %6,56 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední s maturitou2032,79 %32,79 %  
vysokoškolské magisterské1931,15 %31,15 %  
vysokoškolské bakalářské1118,03 %18,03 %  
střední - vyučen711,48 %11,48 %  
vyšší odborné34,92 %4,92 %  
základní11,64 %1,64 %  

Graf

4. Pozice v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední management1422,95 %22,95 %  
učitel, školitel, lektor1016,39 %16,39 %  
jiný obor bez vedoucí pozice914,75 %14,75 %  
administrativa - referentská pozice711,48 %11,48 %  
média, PR - novinář, grafik, kreativec apod.711,48 %11,48 %  
TOP management58,2 %8,2 %  
dělnická58,2 %8,2 %  
vedoucí oddělení23,28 %3,28 %  
zdravotník, sestra, lékař23,28 %3,28 %  

Graf

5. Délka praxe v oboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 let1524,59 %24,59 %  
méně než 5 let1524,59 %24,59 %  
15 - 20 let1422,95 %22,95 %  
více než 20 let1016,39 %16,39 %  
10 - 15 let711,48 %11,48 %  

Graf

6. Jste v práci někdy přesčas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často, protože chci dodělat svoje úkoly1626,23 %26,23 %  
často, podle potřeby zaměstnavatele1626,23 %26,23 %  
někdy ano, ale maximálně půl hodiny1626,23 %26,23 %  
pravidelně každý den711,48 %11,48 %  
výjimečně a jen chvíli58,2 %8,2 %  
nikdy ani minutu11,64 %1,64 %  

Graf

7. Cítíte se po práci unaveně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často2337,7 %37,7 %  
někdy trochu2134,43 %34,43 %  
každý den914,75 %14,75 %  
cítím se unaveně už v práci58,2 %8,2 %  
ne34,92 %4,92 %  

Graf

8. Stíháte všechny zadané termíny v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano3252,46 %52,46 %  
ano, protože musím1626,23 %26,23 %  
ano, vždy813,11 %13,11 %  
většinou ne46,56 %6,56 %  
málokdy11,64 %1,64 %  

Graf

9. Děláte v práci víc činností najednou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy2236,07 %36,07 %  
ano, je to praktické1422,95 %22,95 %  
zásadně ano1219,67 %19,67 %  
musím, protože toho mám moc813,11 %13,11 %  
ne, nedělám34,92 %4,92 %  
ne, protože to nejde23,28 %3,28 %  

Graf

10. Požádáte někdy o pomoc kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano2540,98 %40,98 %  
většinou ne1727,87 %27,87 %  
často1219,67 %19,67 %  
nikdy, je to moje práce58,2 %8,2 %  
pracuji výhradně v týmu23,28 %3,28 %  

Graf

11. Chodíte v práci na obědy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, každý den2947,54 %47,54 %  
výjimečně1829,51 %29,51 %  
někdy, když mě vytáhnou kolegové1016,39 %16,39 %  
ne, nemám na to čas34,92 %4,92 %  
co to je oběd?11,64 %1,64 %  

Graf

12. Jak vycházíte se svým nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemůžu si stěžovat1931,15 %31,15 %  
velmi dobře, chová se profesionálně1931,15 %31,15 %  
nijak významně1219,67 %19,67 %  
nemám nadřízené58,2 %8,2 %  
výborně, je to můj kamarád58,2 %8,2 %  
naprosto s ním nevycházím11,64 %1,64 %  

Graf

13. Umíte práci delegovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je-li to potřeba2439,34 %39,34 %  
někdy1931,15 %31,15 %  
ne, vše si dělám raději sám711,48 %11,48 %  
pokaždé69,84 %9,84 %  
práci nemůžu delegovat34,92 %4,92 %  
co to znamená?23,28 %3,28 %  

Graf

14. Přináší Vám práce uspokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2642,62 %42,62 %  
ano1626,23 %26,23 %  
někdy1321,31 %21,31 %  
spíše ne46,56 %6,56 %  
rozhodně ne23,28 %3,28 %  

Graf

15. Máte někdy pocit vyhoření z práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy, ale nepřipouštím si to2947,54 %47,54 %  
ne1219,67 %19,67 %  
vnímám to dost často1219,67 %19,67 %  
uvažuji o změně, toto bych déle nevydržel(a)46,56 %6,56 %  
už jsem vyhořel46,56 %6,56 %  

Graf

16. Myslíte, že manažerská pozice je náročná na čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2439,34 %39,34 %  
někdy asi ano, úkolů bývá hodně2236,07 %36,07 %  
pro schopného jedince ne69,84 %9,84 %  
nevím69,84 %9,84 %  
je povinností manažera věnovat čas své práci34,92 %4,92 %  

Graf

17. Uměl(a) byste definovat pojem workoholik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk, který svoji práci povýšil nad svůj soukromý život3557,38 %57,38 %  
člověk, co bez svojí práce nedokáže být1727,87 %27,87 %  
člověk, co si v práci připadá nepostradatelný58,2 %8,2 %  
jiná definice (popište v otázce č. 21)34,92 %4,92 %  
jiná definice (popište v otázce č. 20)11,64 %1,64 %  

Graf

18. Domníváte se, že se chováte jako workoholik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doufám, že ne2032,79 %32,79 %  
rozhodně ne1727,87 %27,87 %  
spíše ne1422,95 %22,95 %  
asi ano914,75 %14,75 %  
nevím11,64 %1,64 %  

Graf

19. Napadá Vás způsob prevence workoholismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umět oddělit pracovní a soukromé2845,9 %45,9 %  
sportovat, věnovat se rodině1118,03 %18,03 %  
věnovat denně určitý čas sám (sama) sobě914,75 %14,75 %  
vypínat mobil a počítač mimo pracovní dobu813,11 %13,11 %  
nepřipouštět si nic nad nutnou míru23,28 %3,28 %  
jiná možnost (popište v otázce č. 21)23,28 %3,28 %  
jiná možnost (popište v otázce č. 20)11,64 %1,64 %  

Graf

20. Myslíte, že workoholismem jsou ohroženi více muži, nebo ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více muži2244,9 %36,07 %  
obě kategorie stejně2040,82 %32,79 %  
nevím510,2 %8,2 %  
více ženy24,08 %3,28 %  

Graf

21. Prosím o sdělení Vašich informací či postřehů k uvedené problematice či rozšířené odpovědi na otázky 17 a 19.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

17. kombinace práce přes čas, povýšení práce nad osobní život a pocit, že je člověk v práci nepostradatelný 19. kombinace nepřipouštět si nic nad nutnou míru, věnovat denně určitý čas sám sobě a oddělit pracovní a soukromé

dle mého je workoholismus stav, kdy Vás práce naplňuje a je Vám koníčkem. Baví nás a nevadínám jí věnovat více času, ale neznamená to, že člověk nemůže mít i jiné aktivity.

Dokud člověka těší věnovat se práci nad rámec běžné pracovní doby, je to ok. A jsou takoví lidé. Ale jakmile to přeroste v to, že člověka jeho práce stresuje a cítí se pod tlakem, pokud nemůže pracovat nad rámec pracovní doby, stává se podle mě workoholikem a měl by to řešit. To, že je člověk v práci přesčas, ještě nutně neznamená, že je workoholik a že by měl svoje návyky měnit.

Domnívám se, že prevence workoholismu v otázce 19. spočívá ve více najednou. Zašrtla bych proto více variant, které bych kombinovala minimálně navíc odpovědi:věnovat se denně uričtý čas sám sobě + sportovat a věnovat se rodině + umět oddělit pracovní a soukromé

harmonogram

I když jsem i v minulém režimu věnoval práci více času, než bylo zdrávo, musím říci, že současná doba, postoje vedení firem a strach o práci často tlačí do pozice workoholika i lidi, kteří by se za normálních okolností této chorobě dokázali vyhnout. Tím spíše do toho padají lidé, kteří k tomu mají sami sklon.

K ot. č. 19 - naučit se relaxovat, jezdit na dovolenou, do přírody, stanovit si priority.

Myslím, že pokud se někdo chce vyléčit z worholismu, musí postupně začít dodržovat všechny odpovědi č.19. Zatrhla jsem jen tu nejdůležitější. kterou by se mělo začít.

otázka 17. - myslím, že na tuto otázku jsou správné všechny odpovědi, krom té první, tam je to zavádějící. Člověk, který je déle v práci => má špatně zorganizovaný čas, práci se nemusí věnovat na 100% va danný okamžik, tedy déle mu to trvá a déle je pak v práci... otázka 19. - tam bych také rozšířila možnost odpovědi. VĚNOVAT DENNĚ URČITÝ ČAS SOBĚ, UMĚT ODDĚLIT PRACOVNÍ A SOUKROMÉ

Otázka 19 má určitě víc možných odpovědí.

Položka 11 - obědy - mám jiný stravovací přístup - jím když mám hlad, ne když je "čas na oběd. Workoholik - asi něco ve smyslu že práce je mu vším a je na ní závislý, což v mém případě není. Mne zajímá problematika, které se skrze zaměstnání - práci věnuji. No neumím k tomu nic moc říci, snad: 1. nějak vědět - reflektovat smysl toho co dělám, když dělám to co dělám 2. mít oddělené zaměstnání a práci - profesi - problematiku zájmu a respektovat přitom sebe. Vše co tam nabízíte jsou pouze dílčí aspekty. Držím palce k BC. V.P.

V otázkách 17 a19 bych zaškrtla více odpovědí. Podle mne může být důvod workoholismu jak strach ze ztráty zaměstnání, tak strach z toho, že když nezabezpečí rodinu, tak o ní přijde (opak je někdy pravdou). Nedokáže odpočívat, věnovat se také sám sobě. Kdyby si zasportovat, udělal by pak více práce, než když nad prací bude 3 hodiny sedět.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk respondenta

3. Dosažené vzdělání

4. Pozice v zaměstnání

5. Délka praxe v oboru

6. Jste v práci někdy přesčas?

7. Cítíte se po práci unaveně?

8. Stíháte všechny zadané termíny v práci?

9. Děláte v práci víc činností najednou?

10. Požádáte někdy o pomoc kolegy?

11. Chodíte v práci na obědy?

12. Jak vycházíte se svým nadřízeným?

13. Umíte práci delegovat?

14. Přináší Vám práce uspokojení?

15. Máte někdy pocit vyhoření z práce?

16. Myslíte, že manažerská pozice je náročná na čas?

17. Uměl(a) byste definovat pojem workoholik?

18. Domníváte se, že se chováte jako workoholik?

19. Napadá Vás způsob prevence workoholismu?

20. Myslíte, že workoholismem jsou ohroženi více muži, nebo ženy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk respondenta

3. Dosažené vzdělání

4. Pozice v zaměstnání

5. Délka praxe v oboru

6. Jste v práci někdy přesčas?

7. Cítíte se po práci unaveně?

8. Stíháte všechny zadané termíny v práci?

9. Děláte v práci víc činností najednou?

10. Požádáte někdy o pomoc kolegy?

11. Chodíte v práci na obědy?

12. Jak vycházíte se svým nadřízeným?

13. Umíte práci delegovat?

14. Přináší Vám práce uspokojení?

15. Máte někdy pocit vyhoření z práce?

16. Myslíte, že manažerská pozice je náročná na čas?

17. Uměl(a) byste definovat pojem workoholik?

18. Domníváte se, že se chováte jako workoholik?

19. Napadá Vás způsob prevence workoholismu?

20. Myslíte, že workoholismem jsou ohroženi více muži, nebo ženy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Obadalová, J.Workoholismus v manažerských profesích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://workoholismus-v-manazerskych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.