Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Za jeden provaz

Za jeden provaz

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Smrčková
Šetření:12. 04. 2011 - 14. 04. 2011
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):4 / 2.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, chtěla bych vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku :-) Výsledky použiji ve své bakalářské práci, která se zabývá projektem Za jeden provaz, konkrétně dvouletým obodobím, kdy jsme spolupracovali se stacionářem A-centrum. Zabere vám to asi tak dvě minutky a moc mi to pomůže :-) Díky moc, Katka Smrčková

Odpovědi respondentů

1. Jaká byla Vaše motivace pro zapojení do projektu Za jeden provaz?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Poznat nové lidi a seznámit se0.9021.064
Aktivně a smysluplně vyplnit svůj čas1.220.854
Získat praktické zkušenosti z oboru, který mě zajímá0.8051.279
Poznat nové prostředí10.927
Vyzkoušet si nové věci1.221.342
Realizovat se a zanechávat za sebou výsledky0.8781.327
Pomáhat ostatním a být užitečný1.3660.769
Vycházet a lépe komunikovat s lidmi0.8290.873
Podílet se na dění kolem sebe a ovlivňovat své okolí0.8541.247
Být přijímán a akceptován ostatními0.1711.556
Získat zkušenost s prací s osobami se znevýhodněním1.0490.924
Ověřit si teoretické znalosti v praxi0.2441.306

Graf

2. Jiná motivace, neuvedená v předchozím bodě:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Otevírat nové možnosti znevýhodněným lidem .

3. Jaký měla pro Vás účast v projektu Za jeden provaz přínos?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zlepšení komunikačních dovedností0.611.018
Zlepšení týmové práce0.9270.604
Zvýšení míry tolerance a empatie vůči osobám se znevýhodněním1.4880.738
Schopnost utvořit si vlastní úsudek o osobách se znevýhodněním1.3661.012
Zvýšení zájmu o zapojení do dění místní komunity0.610.921
Získání praktických zkušeností0.9021.161

Graf

4. Jiný přínos, neuvedený v předchozím bodě.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Připravujeme: Lepší reklamy ve službě Gmail.Další informace Skrýt

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smrčková, K.Za jeden provaz (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://za-jeden-provaz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.