Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zabezpečovací systémy

Zabezpečovací systémy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Štýfalová
Šetření:14. 12. 2011 - 31. 12. 2011
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

Dělám seminární práci z předmětu Ekonomika. Cílem je zjistit Váš názor na zabezpečovací systémy. Děkuji za vyplnění.

Trnka Michal

Odpovědi respondentů

1. Je Vám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let4656,79 %56,79 %  
27 - 35 let1822,22 %22,22 %  
45 a více let1012,35 %12,35 %  
36 - 45 let78,64 %8,64 %  

Graf

2. Myslíte si, že je zabezpečení nezbytné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano4353,09 %53,09 %  
Ano, ale jen v určitých případech3745,68 %45,68 %  
Ne11,23 %1,23 %  

Graf

3. Kolik byste byli ochotni investovat do zabezpečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 000 - 10 000 Kč3138,27 %38,27 %  
Do 5 000 Kč2834,57 %34,57 %  
10 000 a více1417,28 %17,28 %  
Nic, přijde mi to zbytečné89,88 %9,88 %  

Graf

4. Byli byste rádi, kdyby se firma přizpůsobila Vašemu časovému rozvrhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě7592,59 %92,59 %  
Je mi to jedno44,94 %4,94 %  
Ne22,47 %2,47 %  

Graf

5. Kdybyste volili firmu na instalaci zabezpečovacích systémů, podle čeho byste se řídili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučením od známých7187,65 %87,65 %  
Podle reklamy67,41 %7,41 %  
Je mi to jedno22,47 %2,47 %  
Nechci žádný zabezpečovací systém22,47 %2,47 %  

Graf

6. Jaké jsou Vaše celkové měsíční příjmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 20 000 Kč3138,27 %38,27 %  
do 10 000 Kč2733,33 %33,33 %  
20 000 - 30 000 Kč1214,81 %14,81 %  
30 000 a více1113,58 %13,58 %  

Graf

7. Využili byste služby centrálního pultu ochrany (PCO), který by v případě hlášení problému zkontroloval dům za Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodovala by cena4150,62 %50,62 %  
Ano2227,16 %27,16 %  
Ne1822,22 %22,22 %  

Graf

8. Vyplňujte pouze, pokud jste zvolili možnost C u předchozí otázky. Kolik byste byli ochotni měsíčně zaplatit za tuto službu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 400 Kč měsíčně2964,44 %35,8 %  
Do 600 Kč měsíčne1328,89 %16,05 %  
Do 1 000 Kč měsíčně36,67 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Využili byste služby centrálního pultu ochrany (PCO), který by v případě hlášení problému zkontroloval dům za Vás?

  • odpověď Rozhodovala by cena:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 600 Kč měsíčne na otázku 8. Vyplňujte pouze, pokud jste zvolili možnost C u předchozí otázky. Kolik byste byli ochotni měsíčně zaplatit za tuto službu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je Vám

2. Myslíte si, že je zabezpečení nezbytné?

3. Kolik byste byli ochotni investovat do zabezpečení?

4. Byli byste rádi, kdyby se firma přizpůsobila Vašemu časovému rozvrhu?

5. Kdybyste volili firmu na instalaci zabezpečovacích systémů, podle čeho byste se řídili?

6. Jaké jsou Vaše celkové měsíční příjmy?

7. Využili byste služby centrálního pultu ochrany (PCO), který by v případě hlášení problému zkontroloval dům za Vás?

8. Vyplňujte pouze, pokud jste zvolili možnost C u předchozí otázky. Kolik byste byli ochotni měsíčně zaplatit za tuto službu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je Vám

2. Myslíte si, že je zabezpečení nezbytné?

3. Kolik byste byli ochotni investovat do zabezpečení?

4. Byli byste rádi, kdyby se firma přizpůsobila Vašemu časovému rozvrhu?

5. Kdybyste volili firmu na instalaci zabezpečovacích systémů, podle čeho byste se řídili?

6. Jaké jsou Vaše celkové měsíční příjmy?

7. Využili byste služby centrálního pultu ochrany (PCO), který by v případě hlášení problému zkontroloval dům za Vás?

8. Vyplňujte pouze, pokud jste zvolili možnost C u předchozí otázky. Kolik byste byli ochotni měsíčně zaplatit za tuto službu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štýfalová, M.Zabezpečovací systémy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zabezpecovaci-systemy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.