Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začátečníci v angličtině

Začátečníci v angličtině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Mihulková
Šetření:19. 02. 2014 - 09. 03. 2014
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:35,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dostává se Vám do rukou dotazník, který sbírá podklady pro výzkumnou část diplomové práce týkající se problematiky věčného začátečnictví v angličtině.

Studujete-li angličtinu na začátečnické úrovni (nehledě na to, jak dlouho se už jazyk učíte), prosím Vás o vyplnění následujících otázek. Nemělo by Vám to zabrat více než patnáct minut Vašeho času.

Děkuji mnohokrát.

Šárka Mihulková
studentka PedF UK

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Vyplňte.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25510,64 %10,64 %  
2348,51 %8,51 %  
2448,51 %8,51 %  
4824,26 %4,26 %  
2224,26 %4,26 %  
4024,26 %4,26 %  
4524,26 %4,26 %  
2824,26 %4,26 %  
2912,13 %2,13 %  
1812,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi 16
52
43
50
44
41
64
42
46
39
13
27
17
19
63.54879
31
34
38
47
37
65
15
2246,81 %46,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.85
Minimum:16
Maximum:63.55
Variační rozpětí:47.55
Rozptyl:132.98
Směrodatná odchylka:11.53
Medián:28
Modus:25

Graf

2. Pohlaví:

Vyberte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3676,6 %76,6 %  
muž1123,4 %23,4 %  

Graf

3. Do jakého kurzu chodíte?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věční začátečníci1838,3 %38,3 %  
jiný1123,4 %23,4 %  
úplní začátečníci919,15 %19,15 %  
falešní začátečníci919,15 %19,15 %  

Graf

4. Jak dlouho už navštěvujete tuto úroveň?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 4 roky1429,79 %29,79 %  
prvním rokem1429,79 %29,79 %  
1 - 2 roky1225,53 %25,53 %  
3 - 4 roky714,89 %14,89 %  

Graf

5. Kolik let uplynulo od doby, kdy jste se poprvé začali učit anglicky?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 6 let3472,34 %72,34 %  
3 - 4 roky510,64 %10,64 %  
1 - 2 roky510,64 %10,64 %  
5 - 6 let36,38 %6,38 %  

Graf

6. Kolikrát jste už za svůj život začínali se studiem angličtiny?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dvakrát1429,79 %29,79 %  
pouze jednou1225,53 %25,53 %  
třikrát1225,53 %25,53 %  
více než třikrát919,15 %19,15 %  

Graf

7. Kolik hodin týdně se věnujete studiu angličtiny (včetně doby strávené v kurzu)?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 hodiny2553,19 %53,19 %  
přibližně 3 hodiny1327,66 %27,66 %  
přibližně 4 hodiny714,89 %14,89 %  
více než 4 hodiny24,26 %4,26 %  

Graf

8. Jak se učím:

Označte možnost, která Vás nejlépe vystihuje.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Co platí o mém učiteli:

Označte nejvýstižnější odpověď.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Proč se učím anglicky:

Označte možnost, která Vás nejlépe vystihuje.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Co mě brzdí v učení:

Označte možnost, která Vás nejlépe vystihuje.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Byla Vám někdy diagnostikována porucha učení?

Vyberte odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4493,62 %93,62 %  
ano36,38 %6,38 %  

Graf

13. Jaká porucha učení Vám byla diagnostikována?

Vyplňte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ADHD133,33 %2,13 %  
dyslexie133,33 %2,13 %  
dyslexie, dysgrafie, dysortografie133,33 %2,13 %  

Graf

14. Myslíte si, že nějakou poruchou učení trpíte?

Vyberte odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3988,64 %82,98 %  
ano511,36 %10,64 %  

Graf

15. Jakou?

Doplňte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím neznám poruchy učení 120 %2,13 %  
soustředění120 %2,13 %  
vypadky soustredeni, pochopeni latky120 %2,13 %  
nevím 120 %2,13 %  
dysgrafie120 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak se učím:

 • odpověď Lépe si pamatuji informace, které si zapíši=spíše souhlasí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný na otázku 3. Do jakého kurzu chodíte?

10. Proč se učím anglicky:

 • odpověď Angličtina se mi může v budoucnu hodit=naprosto souhlasí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Angličtina mě zajímá jako jazyk=naprosto souhlasí na otázku 10. Proč se učím anglicky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Angličtina mi pomůže získat vyšší plat/ lépe placené místo=naprosto souhlasí na otázku 10. Proč se učím anglicky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci si dokázat, že to zvládnu (že na to mám)=naprosto souhlasí na otázku 10. Proč se učím anglicky:
 • odpověď Chci se zdokonalit ve svých schopnostech=naprosto souhlasí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používá při výuce obrázky či videa=naprosto souhlasí na otázku 9. Co platí o mém učiteli:

11. Co mě brzdí v učení:

 • odpověď Nesouhlasím s tím, co nám učitel říká=naprosto nesouhlasí:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyhovují mi metody, které učitel v hodině používá=naprosto nesouhlasí na otázku 11. Co mě brzdí v učení:
 • odpověď Nesouhlasím s tím, co nám učitel říká=spíše nesouhlasí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadí mi osobnost učitele=spíše nesouhlasí na otázku 11. Co mě brzdí v učení:
 • odpověď Vadí mi osobnost učitele=naprosto nesouhlasí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při výuce používá pracovní listy s cvičeními=naprosto souhlasí na otázku 9. Co platí o mém učiteli:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používá při výuce obrázky či videa=naprosto souhlasí na otázku 9. Co platí o mém učiteli:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyhovují mi metody, které učitel v hodině používá=naprosto nesouhlasí na otázku 11. Co mě brzdí v učení:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Do jakého kurzu chodíte?

4. Jak dlouho už navštěvujete tuto úroveň?

5. Kolik let uplynulo od doby, kdy jste se poprvé začali učit anglicky?

6. Kolikrát jste už za svůj život začínali se studiem angličtiny?

7. Kolik hodin týdně se věnujete studiu angličtiny (včetně doby strávené v kurzu)?

8. Jak se učím:

9. Co platí o mém učiteli:

10. Proč se učím anglicky:

11. Co mě brzdí v učení:

12. Byla Vám někdy diagnostikována porucha učení?

14. Myslíte si, že nějakou poruchou učení trpíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Do jakého kurzu chodíte?

4. Jak dlouho už navštěvujete tuto úroveň?

5. Kolik let uplynulo od doby, kdy jste se poprvé začali učit anglicky?

6. Kolikrát jste už za svůj život začínali se studiem angličtiny?

7. Kolik hodin týdně se věnujete studiu angličtiny (včetně doby strávené v kurzu)?

8. Jak se učím:

9. Co platí o mém učiteli:

10. Proč se učím anglicky:

11. Co mě brzdí v učení:

12. Byla Vám někdy diagnostikována porucha učení?

14. Myslíte si, že nějakou poruchou učení trpíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mihulková, Š.Začátečníci v angličtině (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zacatecnici-v-anglictine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.