Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Záchranné stanice v ČR

Záchranné stanice v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vilčová
Šetření:03. 02. 2015 - 20. 02. 2015
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):32 / 21.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentkou Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku k bakalářské práci týkající se záchranných stanic z Národní sítě. 

Děkuji

Jana Vilčová

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste už pojem "záchranná stanice"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4888,89 %88,89 %  
ne611,11 %11,11 %  

Graf

2. Víte, čím se zabývají záchranné stanice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [záchranou jakýchkoli zvířatotázka č. 13, záchranou lidí v nouziotázka č. 13, záchranou volně žijících živočichůotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záchranou volně žijících živočichů3572,92 %64,81 %  
záchranou jakýchkoli zvířat1327,08 %24,07 %  

Graf

3. Jak jste se dozvěděl/a o činnosti záchranných stanic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média2160 %38,89 %  
samostatné pátrání1028,57 %18,52 %  
jiná osvětová činnost stanice617,14 %11,11 %  
veřejná akce514,29 %9,26 %  
letáky411,43 %7,41 %  
ve škole38,57 %5,56 %  
od tebe, Jano :D12,86 %1,85 %  
ze školy12,86 %1,85 %  
škola12,86 %1,85 %  
úřední dokumenty12,86 %1,85 %  
Měla jsem v jedné záchranné stanici praxi- to byla má první zkušenost12,86 %1,85 %  
je po cestě ke mně domů12,86 %1,85 %  
ze střední školy12,86 %1,85 %  
jsem členem Hnutí Brontosaurus, některé naše články se tam angažují12,86 %1,85 %  
nevzpomínám si12,86 %1,85 %  
od dítěte12,86 %1,85 %  
vlastní zkušenost s předáním zvířete12,86 %1,85 %  

Graf

4. Navštívil/a jste již někdy záchrannou stanici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jednouotázka č. 5, ano, vícekrátotázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1748,57 %31,48 %  
ano, vícekrát1234,29 %22,22 %  
ano, jednou617,14 %11,11 %  

Graf

5. Kterou stanici jste již navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bartošovice211,11 %3,7 %  
Záchranné stanice v Praze, Chomutově, Plzni, Pátku, Rokycanech, Bartošovicích, Vlašimi15,56 %1,85 %  
Bartošovice u Ostravy15,56 %1,85 %  
Záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě a Záchrannou stanici (Ptačí centrum) Brno15,56 %1,85 %  
Záchranná stanice pro dravé ptáky Rajhrad15,56 %1,85 %  
Záchrannou stanici Lesů hlavniho města Prahy15,56 %1,85 %  
Záchranná stanice ptačí centrum15,56 %1,85 %  
Záchranná stanice v Jaroměři, Brněnskou záchr. st.15,56 %1,85 %  
V Plzni na Doubravce15,56 %1,85 %  
ZS Bartošovice15,56 %1,85 %  
ostatní odpovědi AVES Kladno, Pavlov (HB)
Vlašim
ZS v Pátku
Už si nepamatuji, kde to bylo.
již si nevzpomínám
pasíčka
Zoo Hluboká nad Vltavou
738,89 %12,96 % 

Graf

6. Víte, která záchranná stanice má na starost oblast Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1851,43 %33,33 %  
ano1748,57 %31,48 %  

Graf

7. Navštívil/a jste někdy tuto stanici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1058,82 %18,52 %  
ne741,18 %12,96 %  

Graf

8. Už jste někdy využil/a pomoci záchranné stanice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2674,29 %48,15 %  
ano, pro jejich poradenské služby411,43 %7,41 %  
ano, při nálezu zraněného živočicha411,43 %7,41 %  
ano, pro odchyt a přenos živočicha z mého pozemku25,71 %3,7 %  
navštívila jsem ji v rámci školního projektu, kdy jsme pro ni sháněli finance12,86 %1,85 %  

Graf

9. Schvalujete práci záchranných stanic? Myslíte si, že má smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3497,14 %62,96 %  
ne12,86 %1,85 %  

Graf

10. Proč ano?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a proč né

Člověk zvířatům ubírá přirozený prostor, ta se poté vlivem synantropizace střetávají s různými nástrahami lidských vymožeností. Je fér úbytek prostoru nahradit alespoň nějakou pomocí při nehodě zvířete. Rozporuplné už je jak moc je pro zvíře výhodné přes celková poranění, zůstat naživu a vlivem neschopnosti návratu do přirozeného prostředí, zůstat v zajetí.

Dává volně žijícím živočichům šanci na návrat do přírody.

Divoké živočichy není možnost ošetřit na standartních veterinárních pracovištích, na záchranných stanicích se jim dostane adekvátní péče. Dále i osvěta obyvatel.

dokáží dát živočichům potřebnou péči

Je dobré mít dostupné odborníky pro odchyt/záchranu/péči o zraněné nebo handicapované živočichy.

Je důležitá pomoc volně žijícím živočichům, zvláště když je jejich zranění zaviněno lidskou činností

Je potřeba,aby se o zraněné volně žijící živočichy postaral

Je správné že existuje instituce která zachraňuje volně žijící zvířata a když je možnost vrací je do přírody, případně je "používá" k osvětové činnosti

každý zachráněný život má cenu

Když člověk natahuje dráty (do kterých se chytají ptáci), jezdí auty, která srážejí zvířata atd., tak by měl mít i odpovědnost, když se kvůli tomu zvíře zraní.

Když se pomůže zvířatům, myslím, že je to dobrá věc

Kvůli záchraně zraněných zvířat

Lidé pomohou zraněným zvířatům k uzdravení a zpětnému navrácení do přírody.

Myslím, že volně žijící zvířata jsou ohrožena rozrůstajícími se městy a lidé by se měli postarat o ty druhy zvířat, kterým ničí domov či je jinak ohrožují.

o naši přírodu je třeba pečovat,jde také o osvětu ochrany zvířat, poradenství,co dělat se živočichy

Ovšem má smysl pro vzácné druhy živočichů. Věnovat péči zraněné divoké kachně nebo hraboši je proti přírodě.

Pomáhá zraněným a handikepovaným zvířatům

pomoc volně žijícím živočichům

pomoc zraněným živočichům, osvětová činnost, vzdělávání, akce pro školy, akce pro veřejnost, starání se o přírodu

Protože člověk je ten, který zvířatům ubližuje, zabírá jim prostor pro žití a způsobuje zranění a když už se něco takového stane, zase jen člověk se musí o poraněná zvířata postarat, poskytnout jim zdravotní péči, zhodnotit situaci, která bude pro zvíře bez trápení nejlepší variantou.

Protože má smysl! :-) Ať už co se týká (alespoň částečného) napravování toho, co naše společnost přírodě v současnosti dělá, tak také co se týká osvěty a vzdělávání lidí. Většina stanic s tím velmi dobře pracuje.

Protože mnoho zvířat je poraněno v souvislosti s činností člověka, který by měl mít alespoň snahu to napravit.

Protože pomáhá zvířátkům v nouzi

Protože pomáhají přežít nezanedbatelnému množství zvířat.

Protože záchranné stanice se pokouší zachránit vše, mají pro to určený čas a zajištěné ubytování pro zvířata. Např. kdybych nesla zraněné ptáče k veterinářovi, nemusel by se jím chtít zaobírat např. z důvodu plné čekárny a z důvodu že by neměl kam ptáče umístit.

protože, zachraňovat a pomáhat zvířatům má smysl

urovnávají to, co člověk ničí - zranění živočichové se vyskytují nejčastěji kvůli tomu, že civilizace je proti přírodě - rychlá doprava a jiné nástrahy

V naléhavých situacích je potřeba pomoci každému zvířeti, ne jen našim mazlíčkům. Samozřejmě jsou v přírodě situace, které jsou přirozeným koloběhem, ale myslím že do toho to stanice nezasahují, takže je vše v pořádku a smysl tato práce určitě má.

záchrana handicapovaných volně žijících a jejich případný návrat zpět do přírody - dostanou další šanci normálně žít, osvětová činnost, výchova dětí, mládeže i dospělých, spousta užitečných akcí pomáhajících nejen živočichům, ale i přírodě celkově, výzkumná činnost - obohacení o nové zajímavé poznatky

záchrana ohrožených drughů, osvětová činnost

Záchrana života živočichů v nouzi

Zvířata jsou živočichové a mají právo být zdraví

Zvířata se často dostávají do tíživé situace kvůli člověku, člověk by jim měl také pomoct.

11. Proč ne?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nedůvěřuju jim ... Proč vybírají vstupné ?!? ... proč mnohé stanice jsou mnohdy a mnohde označovány jako netransparentní ???

12. Proč si nejste jistý/-á?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Záchranná stanice je místem sloužícím k záchraně zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů s cílem jejich opětovného vypuštění do volné přírody. Myslíte si, že tato práce má smysl? Schvalujete ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15, nevímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1894,74 %33,33 %  
nevím15,26 %1,85 %  

Graf

14. Odůvodněte prosím svou odpověď, proč myslíte, že ano?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.....

a proč ne proboha, vše má smysl

Chudáčci zvířátka potřebují pomoc a oni jim ji dají

jakákoliv záchrana má smysl

je dobré pomáhat zvířatům, zejména pokud je lze navrátit do volné přírody

Je důležité zvířatům pomáhat, obecně je důležité pomáhat přírodě, a nebo ji alespoň co nejméně škodit.

Je to prospěšná činnost

Lidé musejí soužití nejen s dalšími lidmi, ale i jinými tvory, zvláště s těmi, kteří se dostanou do problémy v důsledku lidské činnosti.

Máme příležitost pomáhat ostatním, očividně to jde, proč bychom to nedělali? A záchrana s následným vězněním je jen poloviční záchrana.

Napomáhá to přírodě a to je v této době velice důležité..

někdy si zvířata sama pomoci nedovedou

Pokud jsou zvířata ohrožena vinou člověka, měl by se o ně člověk postarat.

Protože by jinak postupně mohli vymizet některé druhy zvířat. Měli by jsme se snažit zachovat co nejvíce přírodu tak jak byla a ne ji přetvářet a ničit.

protože si to zaslouží.

přírodu je třeba chránit a pomáhat ji, člověk je největší nepřítel zvířat a proto by se měl snažit jim pomoct

Smysl určitě má - pomáhat zraněným zvířatům a navracet je do přírody. Jestliže je možno zvířeti pomoci, mělo by se tak učinit a předejít tak případné (zbytečné) smrti. Často je i zranění zapříčiněno člověkem (ať už přímo, či nepřímo (jakýkoli zásah do živ. prostoru zvířete...)), tak by se o něj měl on také postarat. Navíc záchranné stanice jsou i důležité, neboť přijímají i zvířata, která jsou chráněná/ohrožená - pak zachránění každého jedince je důležité. A koneckonců - jestliže člověk má tu moc pomoci, proč by to neudělal. I citové důvody jistě hrají svou roli.

Ve většině případů se zvířata zraní vlastně vinou lidí. Příliš jim zasahují do oblasti kde žijí a narušují přirozený vývoj a život. Proto má tato práce smysl, ne ale když jde o přirozený koloběh, kdy např. smečka zanechá nejslabší mládě, apod...

Zraněný člověk, taky potřebuje pomoc, aby se mohl navrátit.

15. Odůvodněte prosím svou odpověď, proč myslíte, že ne?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Odůvodněte prosím svou odpověď, proč si nejste jistý/-á?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

neni to proti Přírodě?

17. Tušíte, kolik zraněných živočichů se přibližně dostane do všech stanic v české republice za jeden rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000-5 0002138,89 %38,89 %  
5 000-10 0001629,63 %29,63 %  
více než 10 0001324,07 %24,07 %  
do 1 00047,41 %7,41 %  

Graf

18. Tušíte, kolik z přijatých zvířat se podaří vrátit do přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi 50%1935,19 %35,19 %  
asi 30%1935,19 %35,19 %  
asi 70%916,67 %16,67 %  
asi 10%712,96 %12,96 %  

Graf

Jednička = nejčastější

19. Seřaďte, jaké si myslíte, že jsou nejčastější příčiny toho, že se živočich dostane do záchranné stanice?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
onemocnění, otrava, vysílení4.2786.238
zranění jiným živočichem5.7784.432
náraz do překážky4.3153.771
vliv počasí, přimrznutí…5.9442.83
popáleniny sloupy vysokého napětí3.9264.291
opuštěná mláďata4.7044.912
uvíznutí v budovách, šachtách, studnách a jímkách, komínech, zamotání se do pletiva, zazdění ve větracích otvorech…3.634.159
kolize s dopravními prostředky3.4265.282

Graf

Jednička = nejčastější

20. Seřaďte podle četnosti nejčastěji přijímané živočichy:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
srnec obecný6.09317.491
kos černý7.61115.423
ježek západní4.77811.321
ježek východní512.926
veverka obecná6.77812.062
rorýs obecný7.53710.804
poštolka obecná6.16711.843
zajíc polní7.05610.201
kachna divoká8.9077.121
káně lesní6.3529.858
netopýr rezavý8.33312.519
netopýr hvízdavý8.6312.307
labuť velká7.83315.991

Graf

21. Kolik myslíte, že stojí průměrně péče o jednoho přijatého živočicha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 000-5 000 Kč2444,44 %44,44 %  
1 000-3 000 Kč2240,74 %40,74 %  
nad 5 000 Kč611,11 %11,11 %  
do 1 000 Kč23,7 %3,7 %  

Graf

Jednička = nejvyšší částky

22. Seřaďte zdroje příjmů záchranných stanic podle jejich výše:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
podpora EU5.3528.821
dary Lesů ČR5.3336.37
státní podpora4.8896.988
sponzoring2.874.372
veřejná sbírka Zvíře v nouzi5.0935.603
příspěvky krajů4.8153.484
příspěvky obcí4.9633.888
příspěvky z jiné činnosti provozovatele (např. Český svaz ochránců přírody)5.1675.065
tržby z vlastní činnosti stanice6.5198.25

Graf

23. Přispíváte na činnost záchranných stanic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jednou jsem přispěl/aotázka č. 24, ano, pravidelněotázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3564,81 %64,81 %  
ano, jednou jsem přispěl/a1425,93 %25,93 %  
ano, pravidelně59,26 %9,26 %  

Graf

24. Jak jste přispěl/a, nebo přispíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převod z účtu842,11 %14,81 %  
DMS421,05 %7,41 %  
společná školní sbírka 15,26 %1,85 %  
při sbírce, přímo do pokladničky15,26 %1,85 %  
návštěvou a platbou vstupného15,26 %1,85 %  
koupě časopisu15,26 %1,85 %  
brigáda15,26 %1,85 %  
na veřejné sbírce15,26 %1,85 %  
trvalý příkaz15,26 %1,85 %  
"vstupné" na akce15,26 %1,85 %  
ve škole, na kosa15,26 %1,85 %  

Graf

25. Tušíte, zda má záchranná stanice povinnost přijmout nahlášeného zraněného živočicha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá3055,56 %55,56 %  
má, do 24 hodin1120,37 %20,37 %  
má, kdykoli1018,52 %18,52 %  
má, ihned35,56 %5,56 %  

Graf

26. Myslíte si, že víte, jak se chovat, když naleznete zraněného živočicha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4074,07 %74,07 %  
ne1425,93 %25,93 %  

Graf

27. Myslíte si, že víte, jak poznat prokazatelně opuštěné mládě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2851,85 %51,85 %  
ne2648,15 %48,15 %  

Graf

28. Myslíte si, že se chováte v přírodě ohleduplně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5398,15 %98,15 %  
ne11,85 %1,85 %  

Graf

29. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4277,78 %77,78 %  
muž1120,37 %20,37 %  
nedefinováno11,85 %1,85 %  

Graf

30. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-26 let3361,11 %61,11 %  
27-40 let1018,52 %18,52 %  
40-60 let611,11 %11,11 %  
16-19 let47,41 %7,41 %  
do 15 let11,85 %1,85 %  

Graf

31. Ve kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský1222,22 %22,22 %  
Praha1120,37 %20,37 %  
Středočeský712,96 %12,96 %  
Olomoucký47,41 %7,41 %  
Moravskoslezský47,41 %7,41 %  
Jihočeský47,41 %7,41 %  
Zlínský35,56 %5,56 %  
Pardubický35,56 %5,56 %  
Královéhradecký23,7 %3,7 %  
Vysočina11,85 %1,85 %  
Liberecký11,85 %1,85 %  
Plzeňský11,85 %1,85 %  
Ústecký11,85 %1,85 %  

Graf

32. Máte-li nějaké další poznámky k tématu, zde je můžete uvést:)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jsem moc ráda, že něco jako záchranné stanice funguje

Jsi dobrá, že pomáháš zvířátkům, Jano!

nechci je házet všechny do jednoho pytle, ale dle mého soudu některým nejde o záchranu zvěře na 1. místě

nemám, dík

Otázka č. 20 mi přijde celkem těžká, nevím jestli laik ví, že existuje ježek západní a východní. Taktéž asi nemůže vědět o četnosti výskytu netopýra rezavého a hvízdavého - to vlastně i já nevím.

Pěkný dotazník, přeju hodně úspěchů ve studiu :)

Vrtá mi hlavou, jestli má stanice povinnost ho přijmout nebo ne..podle mě jako má, ale když jsem jim volala kdysi kvůli opuštěným ptáčatům, tak je nevzali at je nechám chcípnout...ale zas je fakt, že by je tam nezachránili...tož to je asi tak vše Jani, zdar :D

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Víte, čím se zabývají záchranné stanice?

 • odpověď záchranou volně žijících živočichů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vícekrát na otázku 4. Navštívil/a jste již někdy záchrannou stanici?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Navštívil/a jste již někdy záchrannou stanici?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Víte, která záchranná stanice má na starost oblast Vašeho bydliště?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Víte, která záchranná stanice má na starost oblast Vašeho bydliště?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Navštívil/a jste někdy tuto stanici?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Už jste někdy využil/a pomoci záchranné stanice?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Schvalujete práci záchranných stanic? Myslíte si, že má smysl?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi média na otázku 3. Jak jste se dozvěděl/a o činnosti záchranných stanic?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi samostatné pátrání na otázku 3. Jak jste se dozvěděl/a o činnosti záchranných stanic?

6. Víte, která záchranná stanice má na starost oblast Vašeho bydliště?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Navštívil/a jste někdy tuto stanici?

8. Už jste někdy využil/a pomoci záchranné stanice?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Víte, která záchranná stanice má na starost oblast Vašeho bydliště?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Navštívil/a jste již někdy záchrannou stanici?

9. Schvalujete práci záchranných stanic? Myslíte si, že má smysl?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Navštívil/a jste již někdy záchrannou stanici?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Víte, která záchranná stanice má na starost oblast Vašeho bydliště?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Už jste někdy využil/a pomoci záchranné stanice?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi média na otázku 3. Jak jste se dozvěděl/a o činnosti záchranných stanic?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi záchranou volně žijících živočichů na otázku 2. Víte, čím se zabývají záchranné stanice?

13. Záchranná stanice je místem sloužícím k záchraně zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů s cílem jejich opětovného vypuštění do volné přírody. Myslíte si, že tato práce má smysl? Schvalujete ji?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi záchranou jakýchkoli zvířat na otázku 2. Víte, čím se zabývají záchranné stanice?

25. Tušíte, zda má záchranná stanice povinnost přijmout nahlášeného zraněného živočicha?

 • odpověď nemá:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajíc polní=8 na otázku 20. Seřaďte podle četnosti nejčastěji přijímané živočichy:

27. Myslíte si, že víte, jak poznat prokazatelně opuštěné mládě?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Myslíte si, že víte, jak se chovat, když naleznete zraněného živočicha?

30. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 20-26 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ježek východní=1 na otázku 20. Seřaďte podle četnosti nejčastěji přijímané živočichy:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste už pojem "záchranná stanice"?

2. Víte, čím se zabývají záchranné stanice?

3. Jak jste se dozvěděl/a o činnosti záchranných stanic?

4. Navštívil/a jste již někdy záchrannou stanici?

6. Víte, která záchranná stanice má na starost oblast Vašeho bydliště?

7. Navštívil/a jste někdy tuto stanici?

8. Už jste někdy využil/a pomoci záchranné stanice?

9. Schvalujete práci záchranných stanic? Myslíte si, že má smysl?

13. Záchranná stanice je místem sloužícím k záchraně zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů s cílem jejich opětovného vypuštění do volné přírody. Myslíte si, že tato práce má smysl? Schvalujete ji?

17. Tušíte, kolik zraněných živočichů se přibližně dostane do všech stanic v české republice za jeden rok?

18. Tušíte, kolik z přijatých zvířat se podaří vrátit do přírody?

19. Seřaďte, jaké si myslíte, že jsou nejčastější příčiny toho, že se živočich dostane do záchranné stanice?

20. Seřaďte podle četnosti nejčastěji přijímané živočichy:

21. Kolik myslíte, že stojí průměrně péče o jednoho přijatého živočicha?

22. Seřaďte zdroje příjmů záchranných stanic podle jejich výše:

23. Přispíváte na činnost záchranných stanic?

25. Tušíte, zda má záchranná stanice povinnost přijmout nahlášeného zraněného živočicha?

26. Myslíte si, že víte, jak se chovat, když naleznete zraněného živočicha?

27. Myslíte si, že víte, jak poznat prokazatelně opuštěné mládě?

28. Myslíte si, že se chováte v přírodě ohleduplně?

29. Jste:

30. Jaký je Váš věk?

31. Ve kterém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste už pojem "záchranná stanice"?

2. Víte, čím se zabývají záchranné stanice?

3. Jak jste se dozvěděl/a o činnosti záchranných stanic?

4. Navštívil/a jste již někdy záchrannou stanici?

6. Víte, která záchranná stanice má na starost oblast Vašeho bydliště?

7. Navštívil/a jste někdy tuto stanici?

8. Už jste někdy využil/a pomoci záchranné stanice?

9. Schvalujete práci záchranných stanic? Myslíte si, že má smysl?

13. Záchranná stanice je místem sloužícím k záchraně zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů s cílem jejich opětovného vypuštění do volné přírody. Myslíte si, že tato práce má smysl? Schvalujete ji?

17. Tušíte, kolik zraněných živočichů se přibližně dostane do všech stanic v české republice za jeden rok?

18. Tušíte, kolik z přijatých zvířat se podaří vrátit do přírody?

19. Seřaďte, jaké si myslíte, že jsou nejčastější příčiny toho, že se živočich dostane do záchranné stanice?

20. Seřaďte podle četnosti nejčastěji přijímané živočichy:

21. Kolik myslíte, že stojí průměrně péče o jednoho přijatého živočicha?

22. Seřaďte zdroje příjmů záchranných stanic podle jejich výše:

23. Přispíváte na činnost záchranných stanic?

25. Tušíte, zda má záchranná stanice povinnost přijmout nahlášeného zraněného živočicha?

26. Myslíte si, že víte, jak se chovat, když naleznete zraněného živočicha?

27. Myslíte si, že víte, jak poznat prokazatelně opuštěné mládě?

28. Myslíte si, že se chováte v přírodě ohleduplně?

29. Jste:

30. Jaký je Váš věk?

31. Ve kterém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vilčová, J.Záchranné stanice v ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zachranne-stanice-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.