Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Žáci s poruchami učení a poruchami chování v tělesné výchově

Žáci s poruchami učení a poruchami chování v tělesné výchově

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Vodička
Šetření:17. 04. 2020 - 30. 04. 2020
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):34 / 28.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku, zaměřeného na tělesnou výchovu u žáků se specifickými poruchami učení (dále jako SPU) a specifickými poruchami chování (SPCH). Výsledky dotazníku budou využity v diplomové práci na toto téma. 

Informace k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak zvolte prosím jen jednu odpověď. U otázek otevřených nebo doplňujících prosím napište, co Vás k otázce napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Potřebují podle Vás žáci se SPU odlišný přístup učitele v tělesné výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1651,61 %51,61 %  
spíše ano929,03 %29,03 %  
určitě ano619,35 %19,35 %  

Graf

2. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč jej potřebují nebo nepotřebují, jaká specifika volíte, co se osvědčuje apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jen občas potřebují více srozumitelně, pomaleji či zopakovat pravidla nové činnosti

Jistá míra benevolence, zvýšená pozornost

Nechápou pravidla, pomalé tempo, motorické problémy .... individuální přístup, jednodušší pokyny, opakuji úkoly, názorně předvádím, má dítě- pomocníka, které se o ně "stará".

odlišné vnímání, porozumění, tělesné dispozice

Pohybové aktivity v rámci TV zpravidla nevyžadují velké soustředění a mentální schopnosti, jedná se o spontánní aktivitu a nevidím žádný důvod k rozdílnému přístupu. Názor je opřen o 20ti letou zkušenost s vedením mládeže ve sportovním klubu.

Potřeba dovysvětlovat pravidla her, dobré zkušenosti - vyzvat některé z dětí a požádat o zopakování pravidel.

Pro velkou část žáků SPU nemusím volit odlišný přístup, pro některé je to možnost vyniknout, Problém je někdy s žáky s poruchou chování, pokud ohrožuje bezpečnost ostatních, krajním řešením je vyloučení z cvičení. Za své praxe jsem žáků SPU měl málo s minimálními specifiky, podobně SPCH nevzpomínám. V hodinách mám jasně nastavená pravidla, občasnou pomoc potřebují skoro všichni.

U části to souvisí i se zkříženou lateralitou, osvědčuje se zařazovat více cvičení na křížení. Současně cviky na menší sval. skupiny, související s jemnou motorikou a vyžadující přesnost. Některým dělá potíže pochopit pravidla hry, je nutno opakovat, použít názor.

Z vlastní zkušenosti (AP) mohu říct, že tělesná výchova je možná jediný předmět, kde nejsou tak evidentní rozdíly mezi "normálními" žáky a žáky se SPU. Fungují jako jejich vrstevníci (pokud se samozřejmě nebavíme o autistech, tam je situace trošku jiná).

Záleží na handicapu

Záleží na tom, jakou zvláštní péči vyžadují. Mám zkušenosti s autisty

Žáci s SPU většinou velmi dobře reagují na hodiny TV s jasným řádem a pohybem. Samozřejmě vyjma zmatenců, kteří si ani nezapamatují v kterém družstvu při fotbale hrají a průběžně hrají za obě družstva a střílí do bližší brány..

3. Potřebují podle Vás žáci se SPCH odlišný přístup učitele v tělesné výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1445,16 %45,16 %  
určitě ano1135,48 %35,48 %  
spíše ne516,13 %16,13 %  
určitě ne13,23 %3,23 %  

Graf

4. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč jej potřebují nebo nepotřebují, jaká specifika volíte, co se osvědčuje apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani tito žáci nemají větší problém s fungováním v Tv. Ba naopak jejich aktivita/ hyperaktivita může být někdy i dobrým způsobem, jak se tzv. vybít.

Musí být dostatečně zamestnan

Musí respektovat ostatní a zvykat si

Někteří nejsou schopni dodržovat pravidla her, specificky reagují na vypjaté situace. Osvědčilo se více je unavit dynamickým cvičením, dávat důslednou zpětnou vazbu při emocionálně nezvládnutém chování, většinou potřebují větší podporu (pocit bezpečnosti) např. při gymnastice

Nerespektují pravidla, odmítají se podřídit, nespolupracují s ostatními dětmi, přítomnost asistenta pedagoga v hodině tv.

Potřebují mít učitele jako svoji autoritu, kterou berou, pak se chovají a udělají všechno, co učitel chce. I poruchy chování záleží na osobnosti učitele. Ostatně většina dětí na naší základce nemá žádné poruchy chování, jsou to jen nevychovaní smradi. Pokud tam bude před nimi kňourat šedá myš, tak ji rozeberou i celkem hodní druháci.

Při mé výuce sleduji snahu žáků a klasifikuji podle zlepšení, každý má možnost dosáhnout požadovaného cíle. Pokud dítě zaujmu, nemám s ním problém.

Stálá potřeba pozornosti ze strany vyučujícího, častější kontrola a motivace, co nejčastější oční kontakt.

Vyžadují více pozornosti, co se týká bezpečného chování při hodinách TV Obvykle zvládnou více aktivit, ale někteří se naopak snaží činnostem vyhnout - musí se více sledovat, jak se zapojují

Zvýšená pozornost

5. Z čeho čerpáte při realizaci tělesné výchovy u žáků se SPU a SPCH? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z vlastní zkušenosti2787,1 %87,1 %  
z poznatků od jiných učitelů2167,74 %67,74 %  
z informací od těchto žáků, co jim vyhovuje/nevyhovuje2167,74 %67,74 %  
z poznatků z odborné literatury2064,52 %64,52 %  
z poznatků od rodičů těchto žáků1858,06 %58,06 %  
z ničeho, tito žáci jsou v tělesné výchově stejní jako ostatní žáci26,45 %6,45 %  
Z dlouholeté praxe trenéra mládeže13,23 %3,23 %  
empatie, intuice13,23 %3,23 %  
důležité přihlížet ke všem zkušenostem13,23 %3,23 %  
Je dobré kombinovat.13,23 %3,23 %  
je dobré mít komplexní informace13,23 %3,23 %  

Graf

6. Zohledňujete v tělesné výchově u žáků se SPU a SPCH psychomotoriku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2890,32 %90,32 %  
ne26,45 %6,45 %  
nevím, co to je13,23 %3,23 %  

Graf

7. Zohledňujete v tělesné výchově u žáků se SPU a SPCH prvky zdravotní tělesné výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1445,16 %45,16 %  
spíše ne929,03 %29,03 %  
určitě ano825,81 %25,81 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím uveďte, jakým způsobem zohledňujete prvky zdravotní tělesné výchovy u žáků se SPU/SPCH:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dle potřeby individuálně.

Individuálně dle potřeby

jiné pomůcky, vynechání některých aktivit, cviků,...

Podle potřeby žáka

Pokud byl předmět zvláštní či zdravotní TV, dohodl jsem s rodiči,aby tam jejich dítě chodilo. Výsledky byly velmi dobré

pokud takové žáky mám, snažím se prvky zdravotní tv zařazovat častěji

Prizpusobuji

Prvky ZTV běžně zařazuji do školní TV, takže žádná novinka.

U autistů je to jasné- nemají stejnou motoriku jako ostatní děti - pomáhám, vysvětluji, motivuji

Vycházím z doporučení PPP a z valstního pozorování dětí, co zvládnou a nezvládnou, přizpůsobuji cvičení jejich dovednostem.

Zařazování rehabilitačních cviků, cviků na lateralitu

9. Věnujete se žákovi se SPU v hodinách tělesné výchovy více než jiným žákům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2374,19 %74,19 %  
ano825,81 %25,81 %  

Graf

10. Věnujete se žákovi se SPCH v hodinách tělesné výchovy více než jiným žákům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2270,97 %70,97 %  
ne929,03 %29,03 %  

Graf

11. Jací žáci se SPU podle Vás potřebují speciální přístup v hodinách tělesné výchovy? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žáci s dyspraxií (snížené pohybové schopnosti - nemotornost apod.)31100 %100 %  
žáci s dysmúzií (špatný smysl pro rytmus, rozeznávání tónů apod.)1445,16 %45,16 %  
žáci s dyslexií (obtíže při čtení)13,23 %3,23 %  
žáci s dysgrafií (obtíže při psaní)13,23 %3,23 %  

Graf

12. Existují pohybové aktivity nebo obecně činnosti prováděné v rámci tělesné výchovy, které nelze provádět s žáky se SPU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1858,06 %58,06 %  
spíše ano722,58 %22,58 %  
určitě ano412,9 %12,9 %  
určitě ne26,45 %6,45 %  

Graf

13. Pokud jste odpověděl/a "ano", prosím napište, o jaké aktivity se jedná:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Gymnastika

např. s dysmúzií - tance, aerobik, zumba či jiná cvičení na hudbu - sociální problém v rámci třídy

Tanec

U těchto dětí je to individuální

Žáci s dyspraxií mají problém s odbíjenou, nechávám je dělat rozhodčího

14. Co se Vám osvědčuje v tělesné výchově u žáků se SPU, aby lépe zvládali předkládané aktivity? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměřit se na koordinaci pohybů2167,74 %67,74 %  
zaměřit se na udržování rovnováhy1961,29 %61,29 %  
více je začleňovat do skupinových aktivit1961,29 %61,29 %  
více zařazovat relaxační cvičení1754,84 %54,84 %  
zaměřit se na automatizaci pohybů1445,16 %45,16 %  
více se zaměřit na úvodní fázi rozehřání, přípravy na pohybovou aktivitu1341,94 %41,94 %  
více se zaměřit na protažení, uvolnění na konci vyučovací hodiny tělesné výchovy1135,48 %35,48 %  
zaměřit se na hrubou motoriku1032,26 %32,26 %  
více se zaměřit na vnímání tělesných pocitů929,03 %29,03 %  
využívat asistenta pedagoga825,81 %25,81 %  
nic speciálního tito žáci nepotřebují516,13 %16,13 %  
více zařazovat kondiční cvičení13,23 %3,23 %  
motivace13,23 %3,23 %  
začleňování do skupinových aktivit záleží na charakteru dítěte13,23 %3,23 %  

Graf

15. Musíte u žáků se SPU více dbát na jejich začleňování do třídního kolektivu (to, jak k nim ostatní žáci v hodinách tělesné výchovy přistupují)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1238,71 %38,71 %  
spíše ano1135,48 %35,48 %  
určitě ano825,81 %25,81 %  

Graf

16. Omlouvají rodiče žáků se SPU své děti z hodin tělesné výchovy častěji než rodiče ostatních žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2477,42 %77,42 %  
určitě ne722,58 %22,58 %  

Graf

17. Jaká je motivace žáků se SPU k pohybovým aktivitám v rámci TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejná jako u ostatních žáků2270,97 %70,97 %  
nižší než u ostatních žáků516,13 %16,13 %  
vyšší než u ostatních žáků412,9 %12,9 %  

Graf

18. Musíte u žáků se SPU více dbát na jejich bezpečnost v hodinách tělesné výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1341,94 %41,94 %  
spíše ano825,81 %25,81 %  
určitě ano722,58 %22,58 %  
určitě ne39,68 %9,68 %  

Graf

19. Pokud jste odpověděl/a "ano", prosím napište, co v tomto ohledu děláte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Častěji nebo permanentně žáka sleduji periferním pohledem, nebo se vyskytuje poblíž mne, nebo má další úkoly. Záleží na intelektu a míře zvláštnosti žáka....

častější kontakt, dohled

Nepochopení či neuposlechnutí pravidel nebo postupu, někdy horší koordinace.

Nezapojení do nebezpečných aktivit

Více sleduji jejich činnost při jednotlivých aktivitách. Sleduji jejich začlenění do skupin.

Vždy pomáhám při cvicích i těch běžnějších

zvýšený dohled

Zvýšený dohled

20. Jací jsou především podle Vás žáci s ADHD v hodinách tělesné výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více pohybově nadaní, více šikovní1961,29 %61,29 %  
méně šikovní, neobratní1238,71 %38,71 %  

Graf

21. Omlouvají rodiče žáků se SPCH své děti z hodin tělesné výchovy častěji než rodiče ostatních žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2064,52 %64,52 %  
určitě ne722,58 %22,58 %  
spíše ano412,9 %12,9 %  

Graf

22. Musíte u žáků se SPCH více dbát na jejich začleňování do třídního kolektivu (to, jak k nim ostatní žáci v hodinách tělesné výchovy přistupují)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1238,71 %38,71 %  
určitě ano1135,48 %35,48 %  
spíše ne722,58 %22,58 %  
určitě ne13,23 %3,23 %  

Graf

23. Co se Vám osvědčuje v tělesné výchově u žáků se SPCH, aby lépe zvládali předkládané aktivity? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více je začleňovat do skupinových aktivit1754,84 %54,84 %  
více zařazovat relaxační cvičení1754,84 %54,84 %  
využívat asistenta pedagoga1754,84 %54,84 %  
zaměřit se na koordinaci pohybů1548,39 %48,39 %  
zaměřit se na automatizaci pohybů1445,16 %45,16 %  
více se zaměřit na vnímání tělesných pocitů1341,94 %41,94 %  
více se zaměřit na protažení, uvolnění na konci vyučovací hodiny tělesné výchovy1341,94 %41,94 %  
více se zaměřit na úvodní fázi rozehřání, přípravy na pohybovou aktivitu1341,94 %41,94 %  
zaměřit se na udržování rovnováhy1135,48 %35,48 %  
více zařazovat kondiční cvičení929,03 %29,03 %  
zaměřit se na hrubou motoriku516,13 %16,13 %  
motivace, zaměstnání, spád hodiny, minimální prostoje13,23 %3,23 %  
nic speciálního tito žáci nepotřebují13,23 %3,23 %  

Graf

24. Existují pohybové aktivity nebo obecně činnosti prováděné v rámci tělesné výchovy, které nelze provádět s žáky se SPCH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1858,06 %58,06 %  
spíše ano722,58 %22,58 %  
určitě ne619,35 %19,35 %  

Graf

25. Pokud jste odpověděl/a "ano", prosím napište, o jaké aktivity se jedná:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivity, kde je vyžadováno naprosto přesné plnění pokynů a dodržování bezpečnosti ( šplh, kladina, bradla... )

Některá cvičení v gymnastice

Nevím o nich

26. Kolik žáků s ADHD je podle Vás možné mít maximálně v hodině tělesné výchovy, abyste ji mohl/a realizovat (provádět naplánované aktivity, zajistit bezpečnost žáků apod.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoho1341,94 %41,94 %  
dva722,58 %22,58 %  
tři26,45 %6,45 %  
pět26,45 %6,45 %  
čtyři26,45 %6,45 %  
šest13,23 %3,23 %  
toto nelze zobecňovat13,23 %3,23 %  
kolik zvládneš, záleží, jací jsou, v hodině TV se vůbec nemusí jejich diagnóza projevit13,23 %3,23 %  
záleží na projevech, někdy 1 a někdy 5, každý ADHD je jiný13,23 %3,23 %  
záleží na míře a variantě ADHD13,23 %3,23 %  
Nedokážu odpovědět 13,23 %3,23 %  
Nelze určit, je třeba vést žáky, aby se naučili dodržovat nastavená pravidla.13,23 %3,23 %  
Záleží na konkrétním kolektivu a věku13,23 %3,23 %  
záleží na celkovém počtu žáků13,23 %3,23 %  

Graf

27. Potřebují žáci se SPCH více motivovat v hodinách tělesné výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1754,84 %54,84 %  
spíše ne1135,48 %35,48 %  
určitě ano26,45 %6,45 %  
určitě ne13,23 %3,23 %  

Graf

28. Pokud jste odpověděl/a "ano", prosím uveďte, jak tyto žáky motivujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Častější kontakt a pozornost, pověřování drobnými úkoly - přines pomůcky - míče, švihadla, srovnej žíněnky.

ke spolupráci, dodržování pravidel

Mají větší tendenci se vyhýbat činnosti, která je nebaví. Motivace je individuální

Motivace ke klidu a rozvaze.

pochvala, párové sdílení, skupinové sdílení

Vysvětlíš, proč dané cvičení dělá, k čemu je dobré, co tím dokáže, získá, posílí....

Vysvětluji, že TV je předmět, kde může vyniknout

29. Prosím uveďte nejvhodnější pohybové aktivity pro žáky s ADHD v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Akční činnosti ( běh, kruhový trénink s posilovacími cviky... )

Aktivní, soutěživé, přestávky, srozumitelne

Atletika

Běh

běh, kolektivní hry, míčové hry, různé překážkové dráhy...

beh,vybijena

Běhy, skoky, hody

Cvičení se švihadlem, míčem, lavičkami, opičí dráhy, kontaktní a soutěživé hry.

Dechova cviceni, relaxacni, rovnovazna, nacvik jemne motoriky

Florbal, soutěživé hry, cokoliv, kde to má spád.

Hry s jasnými pravidly, relaxační cvičení.

Individuální soutěže, sportovní hry

Krátké relaxační aktivity, spojené s příběhem a "hraním si" na... strom, spícího lva, obra...

Míčové hry, kolektivní hry v tělocvičně, soutěže v družstvech , opičí dráha ...

Míčové hry, atletika

Míčové hry, běh, soutěže ve skupinách

Míčové hry, soutěže

Milují běžecké, některé míčové hry, větší pohybovou aktivitu nevyžadující přesnost

Pohyblivé hry všeho druhu, ale i prvky atletiky či gymnastiky.

pohybové a míčové hry

pohybové hry

Protahovací a rehabilitační cviky, cviky na posilovaní svalstva( pouze váhou svého těla).Rozvoj a nácvik obratnosti, rychlosti, dynamiky a vytrvalosti... hry!

překážkové dráhy, střídání aktivit, hry v přírodě

Psychomotorická cvičení (koordinace, rovnováha, uvolnění), kolektivní hry prováděné zábavnou formou.

relaxace ,koordinace

Relaxační, koordinační, kondiční

relaxační, protahovací, kondiční

skupinové pohybové aktivity, soutěže

Vybíjená, gymnastika

Vytrvalostní běh, šplh, fotbal

30. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2580,65 %80,65 %  
muž619,35 %19,35 %  

Graf

31. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45-54 let1135,48 %35,48 %  
25-34 let929,03 %29,03 %  
55-64 let619,35 %19,35 %  
35-44 let412,9 %12,9 %  
65 a více let13,23 %3,23 %  

Graf

32. Jaká je délka Vaší praxe na pozici učitele tělesné výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 a více let1754,84 %54,84 %  
1-3 roky619,35 %19,35 %  
4-7 let412,9 %12,9 %  
8-11 let39,68 %9,68 %  
méně než 1 rok13,23 %3,23 %  

Graf

33. Absolvoval/a jste vzdělávání ve zdravotní tělesné výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2064,52 %64,52 %  
ano1135,48 %35,48 %  

Graf

34. Pokud jste odpověděl/a "ano", prosím napište, o jaké vzdělávání se jednalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

2 roky práce na rehabilitaci ( zdravotnictvi)

Ftvs uk

Na vysoke skole jsme meli predmet zdravotni telean vychova. Pokud bylo mysleno nejaky seminar, tak ten jsem neabsolvovala.

Pedagogická fakulta UP Olomouc, státní závěrečné zkoušky, mám aprobaci na ZTV

semináře, školení

školení

Školení

V rámci seminářů o tělesné výchově.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vodička, M.Žáci s poruchami učení a poruchami chování v tělesné výchově (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://zaci-v-poruchami-uceni-a-cho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.