Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začínající učitel na ZŠ

Začínající učitel na ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Nováková
Šetření:30. 04. 2022 - 14. 05. 2022
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):37 / 11.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku zaměřeného na začínající učitele, počátky v profesi učitele. Výsledky budou využity pro účely diplomové práce. Vaše anonymita je zajištěna.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Jste-li vyzván/a k jejímu doplnění, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Začínal/a jste svoji pedagogickou praxi jako učitel/ka na základní škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5858 %58 %  
ano4242 %42 %  

Graf

2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2252,38 %22 %  
ano2047,62 %20 %  

Graf

3. Jak dlouho adaptační období trvalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden rok735 %7 %  
půl roku420 %4 %  
1-3 měsíce420 %4 %  
do jednoho měsíce315 %3 %  
dva roky210 %2 %  

Graf

4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1365 %13 %  
ano735 %7 %  

Graf

5. Měl/a jste k dispozici mentora, uvádějícího učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1995 %19 %  
ne15 %1 %  

Graf

6. Prosím doplňte, jak tuto spolupráci hodnotíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše přínosná1052,63 %10 %  
zcela přínosná631,58 %6 %  
spíše nepřínosná210,53 %2 %  
zcela nepřínosná15,26 %1 %  

Graf

7. Nastalo vyhodnocení průběhu adaptačního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 8, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 9, určitě neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne945 %9 %  
spíše ano420 %4 %  
určitě ano420 %4 %  
určitě ne315 %3 %  

Graf

8. Prosím doplňte, jak toto vyhodnocení probíhalo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dvakrát za můj první rok ve škole byla schůzka "nováčků" ve sboru s vedením školy. Ve velmi uvolněné a bezpečné atmosféře jsme hodnotili, jak se nám daří, jak vnímáme školu, klima ve sboru, co se nám daří a co nedaří. Zajímali se i o náměty na vylepšení čehokoliv.

Formou konzultace

Formou povídání s uvádějícím učitelem a vedením školy

Hodnocení bylo ústní, formou příjemného rozhovoru.

Několik setkání v triádě s uvádějící učitelkou a zástupcem ředitele.

Schůzka s ředitelem školy a uvádějící učitelkou, reflexe období.

Ústně

Ústním pohovorem.

9. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte spolupráci s uvádějícím učitelem, a to na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (obdobně jako ve škole):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Seznámení s pedagogickým sborem1.550.948
Seznámení s potřebnou administrativou2.051.048
Pomoc s organizací výuky2.251.688
Pomoc se zvládáním práce s třídním kolektivem2.42.04
Nastavení vhodné organizace práce2.751.688
Pomoc s nastavením spolupráce s rodiči žáků2.651.828

Graf

10. Jak hodnotíte skutečnost, že jste neměl/a možnost procházet adaptačním procesem (tj. být do jisté míry hájen/a, mít větší podporu apod.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mi to nevadí1043,48 %10 %  
vůbec mi to nevadí834,78 %8 %  
spíše mi to vadí417,39 %4 %  
velmi mi to vadí14,35 %1 %  

Graf

11. Jak dlouhou dobu by podle Vás měl začínající učitel absolvovat adaptační proces (tj. mít větší podporu, vedení, větší hájení):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jeden měsícotázka č. 13, čtvrt rokuotázka č. 13, půl rokuotázka č. 13, rokotázka č. 13, více než jeden rokotázka č. 12, žádnou dobuotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rok2047,62 %20 %  
půl roku819,05 %8 %  
čtvrt roku819,05 %8 %  
více než jeden rok49,52 %4 %  
žádnou dobu12,38 %1 %  
jeden měsíc12,38 %1 %  

Graf

12. Jak dlouho by podle Vás mělo trvat adaptační období?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2 roky

2-3 roky

3 roky

Alespoň dva roky jako u mě. V minulém roce proběhla kvůli covidu zcela jiná forma vyučování, a tak je pro mě tento "normální" rok také něčím novým.

Ani netuším, jestli je nějaké adaptační období. Nedokážu odpovědět. A řekla bych, že je spíš na každém. Určitě by měl fungovat model začínající a zavádějící učitel - to je na dva roky, tuším.... Já měla smůlu, musela jsem si poradit sama.

13. V čem spatřujete hlavní přínos adaptačního procesu pro začínajícího učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší podpora ze strany uvádějícího učitele nebo ostatních učitelů, které by se začínajícímu učiteli nedostalo, pokud by nebyl v oficiálním procesu adaptace2565,79 %25 %  
možnost hájení (začínající učitel se nemusí tolik obávat udělat chybu)821,05 %8 %  
jasnější vymezení toho, co má být obsahem a hodnocením začátků učitele na škole410,53 %4 %  
kombinace odpovědí - každý začínající učitel má jiné potřeby, které by měl právě adaptační proces umožnit naplnit. Podpora hledání silných/slabých stránek - sebepoznání v roli učitele je podle mého názoru nesmírně důležité, ale určitě do toho patří i "svoboda dělat chyby", mentoring atd. 12,63 %1 %  

Graf

14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 15, spíše anootázka č. 15, spíše neotázka č. 17, určitě neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2155,26 %21 %  
spíše ano1128,95 %11 %  
spíše ne615,79 %6 %  

Graf

15. Prosím uveďte, kdo Vám nejvíce pomáhal:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,

jsme malá škola takže všichni učitelé,

Kdokoli, koho jsem požádala, většina sboru byla nápomocná

Kolega stejného předmětů v kabinetu.

Kolegové stejné aprobace

Kolegové v kabinetě, kolega se stejnou aprobací

Kolegové z kabinetu, zřš.

Kolegové, kteří nebyli původem pedagogové

Kolegyně

Kolegyně

Kolegyně

Kolegyně se stejnou aprobací

Kolegyně se stejnou aprobaci...uvádějící učitelka

Kolegyně starší o 20 let

Kolegyně v kabinetu.

Kolegyně ve stejném ročníku.

Kolegyně z paralelní třídy

Kolegyně-mentor

Kolegyně, která byla pověřena ředitelem.

Kolegyně,uvadějící učitelka, p.zástupkyně pro 1.stupeň

Moje uvadejici učitelka a kolegyně stejně aprobace.

Moje uvádějící učitelka a kolegyně z ročníku

Paradoxně učitelka, která pro me nebyla uvádějící. Velký problém mi pomáhat měly starší kolegyně, včetně mé uvádějící.

ředitelka školy

Učitel

Učitelka z kabinetu a učitele se stejným vyucujicim předmětem

Uvádějící učitelka

Vedení školy, kolegové v kabinetě

všechny kolegyně, jsme malá škola, 5 tříd

Zástupce ředitele školy

Zástupkyně pro vzdělávání (taková naše pedagogická metodička), kolegyně z kabinetu či předmětové komise, účetní/sekretářka, tandemové kolegyně (mimochodem tandemy jsou pro začínající učitele skvělé)... Velkým přínosem bylo zapojení do skupiny zavádějící formativní hodnocení - naše schůzky byly vyloženě ozdravné :) Nejvíc si vážím toho, že jsem se opravdu cítila bezpečně, ať už jsem se ptala kohokoliv.

Zástupkyně ředitele, kolegyně z jiných tříd

16. A v čem tato pomoc spočívala:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

svou vstřícností a otevřeností

,

Administrativní rady

cenné rady, postupy, materiály...

Dokázala vždy poradit a odpovědět na všechny mé dotazy

Hlavně administrativní pomoc

kdykoli jsem se mohla s čímkoli poradit

Konzultace

Konzultace, nabídka materiálů

Mohla jsem s ní rozebrat svoje nezdary z hodin. Ani ne tak přípravy dopředu, ale zpětně, na co si dát příště pozor, co udělat jinak atd.

Mohla jsem se na nic kdykoliv obrátit s čímkoliv

Odpovědi na mé otázky

Organizace a náplň hodiny, seznámení s RVP

Organizační věci - třídnice, známkování, výkazy, organizace roku

Organizační věci - vůči rodičům, třídní kniha,...

Podpora

Podpora při řešení různých úkolů

Podpora, konzultace nad výukou, náslechy, cenné rady

Pokud jsem se na něco zeptala ohledně předmětu nebo školy, popividali jsme si o tom. Ale nebyl to můj uvádějící učitel takže se neptám tak často, jak bych chtěla.

Pomoc při administrativních úkonech, tipy na výukové metody, pomoc s tvorbou pisemek a hodnocení

Pomoc při řešení sporných situací, zvládání kázně, příprava výuky.

Pomoc při vyponování - třídní kniha…, hodnocení, ukázání, jak to funguje…

Pomoc s hodnocením, opravami, komunikace s rodiči, administrativa, doporučení metod atd.

Pomoc s organizačními věcmi nebo otázky/problémy vzniklé v průběhu zaučování se

Především morální podpora - někdo za kým jsem se mohla přijít poradit, svěřit se. Tipy na aktivity a řešení různých situací. Pomoc s administrativou.

Rada, podpora

Sdílení materiálů, tipy do výuky, možnost jít k nim na náslech, náslech v mé hodině a její následné rozebrání

V obecné rovině

Vedení, podpora, motivace.

Větší rady ohledně organizace výuky - hlavně práce s časem.

Vždy, když jsem potřebovala poradit, poradila mi...týkalo se spíše administrativních otázek. Zbytek byl na mně.

Zodpovědět jakoukoli otázku, ukázat, nasměrovat na správnou osobu, vysvětlit, co je zvykem a co je pravidlem, pomoci zorientovat se v systému administrativy. Vyslechnout trable, mentorovat/koučovat. Podporovat v hledání vlastního stylu.

17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1950 %19 %  
spíše ne1334,21 %13 %  
určitě ano37,89 %3 %  
spíše ano37,89 %3 %  

Graf

18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá1744,74 %17 %  
velmi dobrá1334,21 %13 %  
spíše špatná615,79 %6 %  
velmi špatná25,26 %2 %  

Graf

19. Na co rád/a vzpomínáte z doby Vašich začátků v profesi učitele ze strany jednání kolegů vůči Vám?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,

???

Asi nic

Byli mi velkou oporou a kdykoli kdy bylo třeba mi byli nápomocni.

Bylo to psychicky náročné, uklidňovaly mě slovem a čajem, čokoládou

Formální, ale i přesto velice laskavé a nápomocné.

milé přivítání

Možnost jít se podívat kolegovi do hodiny

Na jejich vlídné přijetí a humor mých kolegyň v kabinetu

Na kolegyni, která se mě ujala a stala se zároveň i mou kamarádkou.

Na milé přijetí nováčků v našem kolektivu.

Na nic

Na pomoc a podporu v tridnickych věcech - co je a co neni důležité a ze je hlavni dlouhodobý náhled, nikoliv jen okamžik…. Napr pri řešení problemu s detmi

Na sdílení informací o žácích, jak konkrétně s nimi pracovat

Na společné mimoškolní akce

na styl "udělej si vše dle svého"

Na to jak byly všechny překvapené.

Na zákusky :)

Nevím

Nezištná pomoc a respekt

Ochota mi se vším pomoci

Otevřenost, vstřícnost. Cítila jsem se v kolektivu od začátku bezpečně, čemuž z části jistě pomohl náš učitelský teambuildingový pobyt (1,5 dne stačilo) organizovaný ŠPP. Pak vztah s uvádějící učitelkou, která vždycky ochotně vyslechla moje trápení a pronesla například jenom: "To ty potřebuješ najít svoje hranice, jak mají vědět žáci, kde jsou, když je nemáš jasné ty?"

Pokud jsem se kohokoli zeptala, snažil se vždy pomoc.

Spolupráce, organizace výletů, podpora ze strany kolegů a rodičů žáků

udělali si na mě vždy cas

Velká podpora

Vstřícné jednání, ochota

Vstřícnost, možná byla hraná, ale pro mě byla velmi důležitá. Na cokoliv jsem se zeptala, bylo mi odpovězeno. Samozřejmě ne od všech, ale to k tomu asi patří. Nikdy si nesednete s každým.

Vstřícnost.

Vstřícnost. Tykání.

Vstřícný přístup

Všichni byli (a jsou doposud) velmi vstřícní.

Vytvořila se malá skupinka pedagogů, se kterými jsme si sedli - společně jsme plánovali, radili se a stýkali jsme se i mimo školu - to velmi přispělo k mé psychické pohodě a k tomu, abych se ve škole (kde jinak kolektiv moc nefungoval) cítila líp

vždy jsem si mohla dojít pro radu, nikoho jsem se nebála, protože všichni byli vstřícní

za pár let praxe se všemu taky naučíš :-)

Zastání, povzbuzení

Že mě vždy všichni chválili a zajímali se o mé přípravy na projektové dny apod.

20. A na co naopak nerad/a vzpomínáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,

-

???

Informace od vedení školy nebyly téměř žádné, nebo poslané přes uvádějící učitelku.

Je to už dlouho,a nebylo nic , co by mě doteď trápilo.

když jsem si nevěděla s něčím rady a nešlo mi najít odpověď, jak na to ?

Množství informaci, co se může, co se nesmí atd.

Na jednání kolegyně a kolegy, při kterém jsem si vždycky přišla jak absolutně neschopná ficka. Nikdy nic nešlo a ještě to bylo provázeno větou, “no, ty si to jistě nějak vymyslíš, zařídíš..” :-(

Na jednání vedení školy v případě nějakých administrativních pochybení.

Na nic

Na nic

Na přístup vedení školy tj. ředitelky a zástupců k začínajícím učitelům,

Na řeči starších kolegyň, které mě na oko chválily, ale neustále mě přesvědčovaly že to takto poctivě dlouhodobě nejde dělat, že mě to přestane bavit, atd.

Na stres a počáteční didaktické a pedagogické neúspěchy

Na to, jak mě všichni nechali tápat. Minimální informovanost, podpora...

Na to, že mi vlastně nikdo nepomohl.

Na to, že po měsíci v této škole nastala distanční výuka, to bylo opravdu těžké.

Na únavu. Nejhorsi to bylo na zacatku listopadu, kdy bylo od prazdnin daleko a daleko do dalsich.

Na všechno ostatní - nefunkční uvádějící učitelka, pozdní informování o takových podstatných detailech jako data uzavření kvalifikace, neprůhlednost informací a komunikace, problémy se vším možným...

Nedostatek zkušeností

Nedovednost řešit výchovné problémy s žáky, kázeňské.

Některé starší kolegyně se ke mně chovaly spíše jako k žákyni - káraly mě, dávaly mi najevo, že nemám zkušenosti, že jsem něco míň

Nepamatuji si žádné negativní vzpomínky

nevzpomínám si

Nic

Nic

Nic mě nenapadá.

Nic není.

Nic.

Obavy z hospitace

Povýšení

Přeřeknutí v hodinách, špatná organizace výuky ve smyslu času - skončila jsem hodinu moc brzy

vše bylo ok

Vzpomínám na vše ráda

Že jsem byla mladší než rodiče dětí, které jsem učila...

Že jsem byla ve škole vždycky nejdéle.

Že jsem všechny neznala. Žádné oficiální představení

21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1744,74 %17 %  
spíše ne1436,84 %14 %  
spíše ano513,16 %5 %  
určitě ano25,26 %2 %  

Graf

22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Stanovení obsahu učiva2.2110.693
Stanovení rozsahu učiva2.7630.865
Rozvržení učiva během školního roku2.6321.18
Volba a použití vhodných pomůcek2.1580.765
Volba výukových metod2.4470.879
Organizace práce žáků2.5531.142
Práce s třídním kolektivem2.4741.039
Aktivizace žáků2.1840.992
Pozitivní motivování žáků2.0530.787
Udržení kázně žáků2.5261.039
Odhalování a řešení šikany2.8161.519
Řešení nekázně žáků2.6841.321
Hodnocení žáků2.3420.804
Trestání žáků2.8161.361
Výchova žáků2.3160.9
Vysvětlení nové látky1.8420.817
Uplatňování individuálního přístupu k žáků2.3951.081
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami2.7631.128
Práce s žáky nadanými2.8161.413
Diagnostika žáků2.9471.471
Vedení pedagogické dokumentace2.5530.826
Spolupráce s kolegy1.9210.862
Spolupráce s vedením školy1.9210.652
Spolupráce s rodiči žáků2.2630.983
Administrativa spojená s prací učitele2.6581.015

Graf

23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolupráce s kolegy1436,84 %14 %  
Pozitivní motivování žáků1128,95 %11 %  
Vysvětlení nové látky1128,95 %11 %  
Aktivizace žáků1026,32 %10 %  
Práce s třídním kolektivem923,68 %9 %  
Rozvržení učiva během školního roku821,05 %8 %  
Volba a použití vhodných pomůcek718,42 %7 %  
Volba výukových metod718,42 %7 %  
Stanovení obsahu učiva718,42 %7 %  
Spolupráce s vedením školy615,79 %6 %  
Administrativa spojená s prací učitele410,53 %4 %  
Hodnocení žáků37,89 %3 %  
Udržení kázně žáků37,89 %3 %  
Organizace práce žáků37,89 %3 %  
Výchova žáků37,89 %3 %  
Spolupráce s rodiči žáků37,89 %3 %  
Stanovení rozsahu učiva25,26 %2 %  
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami12,63 %1 %  
Diagnostika žáků12,63 %1 %  
Vedení pedagogické dokumentace12,63 %1 %  
Řešení nekázně žáků12,63 %1 %  

Graf

24. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejtěžší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativa spojená s prací učitele923,68 %9 %  
Rozvržení učiva během školního roku821,05 %8 %  
Řešení nekázně žáků821,05 %8 %  
Trestání žáků821,05 %8 %  
Udržení kázně žáků821,05 %8 %  
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami821,05 %8 %  
Odhalování a řešení šikany718,42 %7 %  
Stanovení rozsahu učiva718,42 %7 %  
Spolupráce s rodiči žáků718,42 %7 %  
Vedení pedagogické dokumentace615,79 %6 %  
Organizace práce žáků615,79 %6 %  
Stanovení obsahu učiva513,16 %5 %  
Práce s žáky nadanými513,16 %5 %  
Diagnostika žáků513,16 %5 %  
Hodnocení žáků37,89 %3 %  
Uplatňování individuálního přístupu k žáků37,89 %3 %  
Práce s třídním kolektivem37,89 %3 %  
Volba výukových metod25,26 %2 %  
Spolupráce s kolegy12,63 %1 %  
Výchova žáků12,63 %1 %  
Pozitivní motivování žáků12,63 %1 %  
Aktivizace žáků12,63 %1 %  
Spolupráce s vedením školy12,63 %1 %  
Volba a použití vhodných pomůcek12,63 %1 %  
Vysvětlení nové látky12,63 %1 %  

Graf

25. Odpovídal/o Vaše počáteční působení v roli učitele tomu, jaké byly Vaše původní představy, očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 27, spíše anootázka č. 27, spíše neotázka č. 26, určitě neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2463,16 %24 %  
určitě ano821,05 %8 %  
určitě ne513,16 %5 %  
spíše ne12,63 %1 %  

Graf

26. Prosím doplňte, v čem existoval rozpor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Čekala jsem podporu vzhledem k nevystudovanemu ped.oboru a prosby ředitele školy, abych učila i bez vzdělání (s prislíbenim dodělání si VŠ pedagogiky). Byla jsem AP.

Hodně mě překvapili rodiče, se kterými jsem úplně nepočítala - nepočítala jsem, že budou mít potřebu tolik do všeho zasahovat.

představovala jsem si větší podporu a jiné zázemí

Téměř ve vsem. Především v časové náročnosti, psychické náročnosti. Věřila jsem, ze jsem pripravena resit situace, ale nebyla jsem.

V rozsahu administrativi Nároky rodičů

Zklamání z přístupu vedení školy, žáků k výuce a aktivitám

27. Jak byste ohodnotil/a sebe v prvním roce působení ve škole jako učitel. Prosím ohodnoťte se na známce 1-5:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21950 %19 %  
31436,84 %14 %  
4.512,63 %1 %  
512,63 %1 %  
2.512,63 %1 %  
412,63 %1 %  
112,63 %1 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.53
Minimum:2
Maximum:4.5
Variační rozpětí:2.5
Rozptyl:0.41
Směrodatná odchylka:0.64
Medián:2
Modus:2

Graf

28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 30, spíše anootázka č. 30, spíše neotázka č. 29, určitě neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1744,74 %17 %  
spíše ano1436,84 %14 %  
určitě ne513,16 %5 %  
určitě ano25,26 %2 %  

Graf

29. Prosím doplňte, v čem spatřujete nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,

Absolvent nezna ani náznak administrativy, nezna klasicky skolni den včetně dozoru, neni připraven na roli třídního ucitele, chybi znalosti z krizové intervence a prvni pomoc

didaktika a psychologie dětí + práce se sociálně zvýhodněnými a demotivovanými dětmi

Komunikace s rodiči

málo praktických hodiny, chyběla práce s dokumenty

Málo praxe

Málo praxe na fakultě

na VŠ je vše vedeno teoreticky, chybí vhled do praxe a řešení praktických záležitostí. Na VŠ to bylo pouze okrajové zmíněno, jestli vůbec.

Na VŠ se jednalo o teoretické zbalosti, didaktické minimálně - jak postupovat při vysvětlování nové látky

Nedostatek praxe v rámci studia, nedostatek materiálu a nápadů na aktivity a na zvládnutí učiva

Nedostatky v psychologii, jak si poradit s nekazni, jak vést dokumentaci, jak diferenciovat výuku

Neschopnost reálné práce s žáky. Učili jsme se jen ideální způsob, který však nepředpokládal různé nálady a diagnózy žáků.

Nevím

Nutnost vetšího kontaktu s realitou

Občas mimo realitu..

Především jsem studovala jinou aprobaci. Myslím, že teorie nikdy nedokáže dostatečně připravit a praxe bylo při studiu málo.

Přemíra informací, zbytečných. Málo praxe.

Škola nedává praktické rady ohledně příprav. Není reálné si dělat přípravy, které nás na škole učí. Málo didaktiky oproti odborným předmětům

Teoretické znalosti.

v nedostatků praxí, s nepřipraveností na 4 rozdílné úrovně znalostí v rámci jedné třídy, na práci s žáky s spú,...

Volba a nácvik různých výukových metod, posílení vlastní jistoty, práce s třídním kolektivem

Vystudovala jsem bc v jiném oboru.

30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 31, spíše anootázka č. 31, spíše neotázka č. 32, určitě neotázka č. 32, tak dlouho ještě v profesi učitele nepůsobímotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1334,21 %13 %  
určitě ne1334,21 %13 %  
tak dlouho ještě v profesi učitele nepůsobím821,05 %8 %  
spíše ano25,26 %2 %  
určitě ano25,26 %2 %  

Graf

31. Pokud jste odpověděl/a ano, proč se tak nakonec nestalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Díky úžasným dětem a kolegům.

Chtěla jsem se mnohokrát vrátit na místo AP.

Nenapadla mě profese, která by mě bavila stejně jako učení.

Vždycky to bylo uprostřed školního roku a řekla jsem si, ze vydržím do konce školního roku. A tam to už bylo lepší.

32. Co byste poradil/a začínajícím učitelům, aby prožili začátky svého profesního působení s co největší spokojeností?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

,

Aby je práce naplňovala a bavila je

Aby věřili sami sobě a nenechali sebou mávat podle rodičů, kolegů,...

ať to vše nechají plynout a ono to nějak půjde

Být nád věci, sebereflexe, naslouchat kolegům a hlavně svým žákům úplně nejvíce, uznst svou chybu a neustále na sebe pracovat

Dělat si přípravy a stále se sebevzdelavat, aby výuka byla zajímavá a aktivizující.

Hlavně být v klidu a vědět proč tu práci dělá

Hlavně klid a nechtít být hned na začátku nejlepší učitel.

Chodte na školení, taky do hodin kolegu

Klid, vše si dobře rozvrhnout a při prvním nezdaru se nehroutit. Každá třída je jiná a potřebuji i trochu jiné metody vedení.

Klidnou hlavu a pevné nervy, ono si to sedne.

Mít i jiné koníčky než učitelování např. Cestování, fotografování, sport,... Na vše se dívat nejen očima učitele, ale i očima rodiče. Udržet si pozitivní nadhled.

myslet pozitivně a hodně spánku :-)

najít si jiné začínající učitele a sdílet s nimi své problémy

Naslouchat - některým kolegům a zachovat si zdravy rozum.

Nebát se "drze" ptát, tím myslím opravdu na cokoli. Nebát se říct si o pomoc. Nebát se sdílet (a vést k tomu i "zatvrdlé" kolegy). Nebát se chyby, ale když už se stane, tak se za ni omluvit. Psát si minideník, stačí pár slov denně. Nebát se objevovat nové a neodvyknout si od studia (pořád se vzdělávat).

Nebát se pozadatzo pomoc kolegy

Nebát se zeptat, vybrat si školu, kde se bude cítit dobře

Nebrat si vše k osobně

Neklást na sebe velké nároky, být spravedlivá, vidět v dětech to dobré

Neklast si velké cíle a složitosti, vyzkoušet různé směry,metody,hledat svou pg.cestu

Nestresovat se a vše si pěkně rozvrhnout.

Nevím

Nezbláznit se, brát věci s nadhledem, vše nehrotit.

Používání zdravého selského rozumu.

Pozitivni motivace

Požádat o uvádějícího učitele, nebát se udělat chybu, zeptat se, když něco nevím.

Připravovat se doma na i nečekané.

Přiznejte sobě i dětem, že jste jen člověk a dovolte sami sobě chybovat. Najděte si někoho, komu se můžete vybrečet, s kým se zasmějete a kdo vám poradí.

PS Je už poměrně únavné dokola odesílat dotazník; Aby během studia četli knížky, které jim něco dají, aby chodili na semináře a aby to pořád zkoušeli. Zlepší se to.

Ptejte se na vše, co vám není jasný. Klidně i více lidí na stejnou věc a pak vyzkoušejte svůj postup a když nevyjde, zkuste ta doporučení a uvidíte, je to ono? Ne? Tak to zkuste znova a jinak. Nechte si poradit. Choďte vzájemně do hodin. Choďte na školení a inspirujte se. Čtěte knihy se zajímavými metodami a pak vyzkoušejte, co vám bude fungovat a co vám bude vyhovovat. Na VŠ jste si jistě spoustu věcí teoreticky nastudovali, ale až s žáky zjistíte, zda je to praktické i pro vás. Nechte žáky ohodnotit vaši práci, dozvíte se spoustu užitečných věcí. Pokud učíte čj nebo m, doučujte soukromě, nejlíp si tak vyzkoušíte, zda umíte něco vysvětlit a taky se můžete inspirovat, co a jak učit, co psát do sešitu atd. (Nemyslím doučování ve škole) přípravy vám zaberou hodně času, počítejte s tím a neberte to jako vaše selhání! Pokud jste si na vš na některá témata udělali dobrý přípravy, využijte je! Inspirujte se na webu rvp.cz, nevymýšlejte kolo, použijte prac list, co se vám líbí a jen si ho trochu upravte, ušetříte čas. Za chvilku se zorientujete a budete používat osvědčený autory. Pokud tomu jsou ve škole naklonění, sdílejte si prac listy nebo nápady mezi s sebou. Pokud ne, zkuste skupiny učitelů na fb. Ničeho se nebojte. Každý, který začínal, byl nejistý a nevěděl, jak to bude. Hodně štěstí!

Řešit vše krok za krokem

S dobrou náladou jde všechno líp, a vše se vždy dá vyřešit.

Spoléhat se sami na sebe, aby zde nebyl stres z toho, ze kolegové něco slíbí a oni čekají... zatímco kolegové na ně zapomenou. Vse si udělat sám - své přípravy. Vse si zakládat velmi pečlivě, aby se to dalo znovu použít.

Tolik věcí neřešit. Postupovat den z dnem

Trpělivost

Začít studovat na menší úvazek během studia nebo alespon někde doučovat

33. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3797,37 %37 %  
muž12,63 %1 %  

Graf

34. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let1744,74 %17 %  
40-49 let1026,32 %10 %  
31-39 let923,68 %9 %  
50-59 let25,26 %2 %  

Graf

35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-7 let1231,58 %12 %  
1-3 roky1026,32 %10 %  
20 a více let615,79 %6 %  
8-11 let410,53 %4 %  
do jednoho roku410,53 %4 %  
12-15 let25,26 %2 %  

Graf

36. Na jaké škole působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plně organizovaná3284,21 %32 %  
malotřídní615,79 %6 %  

Graf

37. Na jakém typu školy působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní38100 %38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Začínal/a jste svoji pedagogickou praxi jako učitel/ka na základní škole?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Měl/a jste k dispozici mentora, uvádějícího učitele?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše přínosná na otázku 6. Prosím doplňte, jak tuto spolupráci hodnotíte:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení s pedagogickým sborem=1 na otázku 9. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte spolupráci s uvádějícím učitelem, a to na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (obdobně jako ve škole):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše mi to nevadí na otázku 10. Jak hodnotíte skutečnost, že jste neměl/a možnost procházet adaptačním procesem (tj. být do jisté míry hájen/a, mít větší podporu apod.):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rok na otázku 11. Jak dlouhou dobu by podle Vás měl začínající učitel absolvovat adaptační proces (tj. mít větší podporu, vedení, větší hájení):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší podpora ze strany uvádějícího učitele nebo ostatních učitelů, které by se začínajícímu učiteli nedostalo, pokud by nebyl v oficiálním procesu adaptace na otázku 13. V čem spatřujete hlavní přínos adaptačního procesu pro začínajícího učitele?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa spojená s prací učitele=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa spojená s prací učitele=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizace žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizace žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diagnostika žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnocení žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odhalování a řešení šikany=4 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s třídním kolektivem=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s třídním kolektivem=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky nadanými=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozvržení učiva během školního roku=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení nekázně žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s vedením školy=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s vedením školy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stanovení obsahu učiva=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stanovení rozsahu učiva=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trestání žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trestání žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udržení kázně žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uplatňování individuálního přístupu k žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení pedagogické dokumentace=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení pedagogické dokumentace=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba a použití vhodných pomůcek=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba a použití vhodných pomůcek=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba výukových metod=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba výukových metod=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výchova žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výchova žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizace žáků na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Odpovídal/o Vaše počáteční působení v roli učitele tomu, jaké byly Vaše původní představy, očekávání?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 3 > na otázku 27. Jak byste ohodnotil/a sebe v prvním roce působení ve škole jako učitel. Prosím ohodnoťte se na známce 1-5:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 33. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 let na otázku 34. Jaký je Váš věk?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 34. Jaký je Váš věk?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 roky na otázku 35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-7 let na otázku 35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi plně organizovaná na otázku 36. Na jaké škole působíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 37. Na jakém typu školy působíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?

2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?

 • odpověď ano:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Měl/a jste k dispozici mentora, uvádějícího učitele?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše přínosná na otázku 6. Prosím doplňte, jak tuto spolupráci hodnotíte:
  • zobrazit další souvislosti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení s pedagogickým sborem=1 na otázku 9. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte spolupráci s uvádějícím učitelem, a to na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (obdobně jako ve škole):

5. Měl/a jste k dispozici mentora, uvádějícího učitele?

 • odpověď ano:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše přínosná na otázku 6. Prosím doplňte, jak tuto spolupráci hodnotíte:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení s pedagogickým sborem=1 na otázku 9. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte spolupráci s uvádějícím učitelem, a to na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (obdobně jako ve škole):
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?

13. V čem spatřujete hlavní přínos adaptačního procesu pro začínajícího učitele?

 • odpověď větší podpora ze strany uvádějícího učitele nebo ostatních učitelů, které by se začínajícímu učiteli nedostalo, pokud by nebyl v oficiálním procesu adaptace:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:

22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:

 • odpověď Spolupráce s kolegy=1:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s vedením školy=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
 • odpověď Spolupráce s vedením školy=2:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
 • odpověď Udržení kázně žáků=2:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diagnostika žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:

33. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rok na otázku 11. Jak dlouhou dobu by podle Vás měl začínající učitel absolvovat adaptační proces (tj. mít větší podporu, vedení, větší hájení):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa spojená s prací učitele=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizace žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diagnostika žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnocení žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s třídním kolektivem=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky nadanými=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozvržení učiva během školního roku=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s vedením školy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stanovení obsahu učiva=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trestání žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udržení kázně žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení pedagogické dokumentace=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba a použití vhodných pomůcek=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba výukových metod=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výchova žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 let na otázku 34. Jaký je Váš věk?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 roky na otázku 35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-7 let na otázku 35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 37. Na jakém typu školy působíte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi plně organizovaná na otázku 36. Na jaké škole působíte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší podpora ze strany uvádějícího učitele nebo ostatních učitelů, které by se začínajícímu učiteli nedostalo, pokud by nebyl v oficiálním procesu adaptace na otázku 13. V čem spatřujete hlavní přínos adaptačního procesu pro začínajícího učitele?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Odpovídal/o Vaše počáteční působení v roli učitele tomu, jaké byly Vaše původní představy, očekávání?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stanovení rozsahu učiva=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uplatňování individuálního přístupu k žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výchova žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 34. Jaký je Váš věk?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizace žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení pedagogické dokumentace=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení nekázně žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 3 > na otázku 27. Jak byste ohodnotil/a sebe v prvním roce působení ve škole jako učitel. Prosím ohodnoťte se na známce 1-5:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení s pedagogickým sborem=1 na otázku 9. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte spolupráci s uvádějícím učitelem, a to na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (obdobně jako ve škole):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa spojená s prací učitele=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba výukových metod=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s třídním kolektivem=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trestání žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba a použití vhodných pomůcek=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s vedením školy=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?

36. Na jaké škole působíte?

 • odpověď plně organizovaná:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba a použití vhodných pomůcek=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s vedením školy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 34. Jaký je Váš věk?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba výukových metod=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s třídním kolektivem=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trestání žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trestání žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rok na otázku 11. Jak dlouhou dobu by podle Vás měl začínající učitel absolvovat adaptační proces (tj. mít větší podporu, vedení, větší hájení):

37. Na jakém typu školy působíte?

 • odpověď základní:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rok na otázku 11. Jak dlouhou dobu by podle Vás měl začínající učitel absolvovat adaptační proces (tj. mít větší podporu, vedení, větší hájení):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší podpora ze strany uvádějícího učitele nebo ostatních učitelů, které by se začínajícímu učiteli nedostalo, pokud by nebyl v oficiálním procesu adaptace na otázku 13. V čem spatřujete hlavní přínos adaptačního procesu pro začínajícího učitele?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa spojená s prací učitele=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa spojená s prací učitele=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizace žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizace žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diagnostika žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnocení žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odhalování a řešení šikany=4 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s třídním kolektivem=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s třídním kolektivem=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky nadanými=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozvržení učiva během školního roku=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení nekázně žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s rodiči žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s vedením školy=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s vedením školy=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stanovení obsahu učiva=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stanovení rozsahu učiva=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trestání žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trestání žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udržení kázně žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uplatňování individuálního přístupu k žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení pedagogické dokumentace=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení pedagogické dokumentace=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba a použití vhodných pomůcek=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba a použití vhodných pomůcek=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba výukových metod=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volba výukových metod=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výchova žáků=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výchova žáků=3 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky=1 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky=2 na otázku 22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizace žáků na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní motivování žáků na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s kolegy na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysvětlení nové látky na otázku 23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Odpovídal/o Vaše počáteční působení v roli učitele tomu, jaké byly Vaše původní představy, očekávání?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 3 > na otázku 27. Jak byste ohodnotil/a sebe v prvním roce působení ve škole jako učitel. Prosím ohodnoťte se na známce 1-5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 33. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 let na otázku 34. Jaký je Váš věk?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 34. Jaký je Váš věk?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 roky na otázku 35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-7 let na otázku 35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi plně organizovaná na otázku 36. Na jaké škole působíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení s pedagogickým sborem=1 na otázku 9. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte spolupráci s uvádějícím učitelem, a to na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (obdobně jako ve škole):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Začínal/a jste svoji pedagogickou praxi jako učitel/ka na základní škole?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Začínal/a jste svoji pedagogickou praxi jako učitel/ka na základní škole?

2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?

4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?

5. Měl/a jste k dispozici mentora, uvádějícího učitele?

6. Prosím doplňte, jak tuto spolupráci hodnotíte:

9. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte spolupráci s uvádějícím učitelem, a to na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (obdobně jako ve škole):

10. Jak hodnotíte skutečnost, že jste neměl/a možnost procházet adaptačním procesem (tj. být do jisté míry hájen/a, mít větší podporu apod.):

11. Jak dlouhou dobu by podle Vás měl začínající učitel absolvovat adaptační proces (tj. mít větší podporu, vedení, větší hájení):

13. V čem spatřujete hlavní přínos adaptačního procesu pro začínajícího učitele?

14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?

17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?

18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?

21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?

22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:

23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?

25. Odpovídal/o Vaše počáteční působení v roli učitele tomu, jaké byly Vaše původní představy, očekávání?

27. Jak byste ohodnotil/a sebe v prvním roce působení ve škole jako učitel. Prosím ohodnoťte se na známce 1-5:

28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?

30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?

33. Jaké je Vaše pohlaví?

34. Jaký je Váš věk?

35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

36. Na jaké škole působíte?

37. Na jakém typu školy působíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Začínal/a jste svoji pedagogickou praxi jako učitel/ka na základní škole?

2. Absolvoval/a jste adaptační proces ve škole, do které jste nastoupil/a po studiu vysoké školy?

4. Byl sestaven plán adaptačního procesu pro Vaši osobu (co bude obsahem adaptačního procesu, jak bude zakončen, jaká bude role uvádějícího učitele apod.)?

5. Měl/a jste k dispozici mentora, uvádějícího učitele?

6. Prosím doplňte, jak tuto spolupráci hodnotíte:

9. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte spolupráci s uvádějícím učitelem, a to na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (obdobně jako ve škole):

10. Jak hodnotíte skutečnost, že jste neměl/a možnost procházet adaptačním procesem (tj. být do jisté míry hájen/a, mít větší podporu apod.):

11. Jak dlouhou dobu by podle Vás měl začínající učitel absolvovat adaptační proces (tj. mít větší podporu, vedení, větší hájení):

13. V čem spatřujete hlavní přínos adaptačního procesu pro začínajícího učitele?

14. Dostávalo se Vám v začátcích působení v profesi učitele podpory ze strany jiných kolegů?

17. Stalo se, že Vám naopak někdo z kolegů ve škole v začátcích Vašeho profesního působení odmítl pomoci?

18. Jak hodnotíte podporu a pomoc v začátcích Vaší profese učitele ze strany ředitele školy?

21. Byla věnována na pedagogických poradách pozornost tomu, jak se Vám daří v začátcích působení na škole, jak jste spokojený/á, co potřebujete, nepotřebujete, jak Vám může škola více pomoci apod.?

22. Prosím označte u každé položky, jak náročné nebo lehké pro Vás byly vybrané aspekty pedagogické práce v začátcích Vašeho profesního působení? Označte prosím na stupnici 1-5, kde 1 = nejlehčí, 5 = nejtěžší:

23. A nyní prosím ze stejného seznamu uveďte tři položky vyjadřující, co pro Vás bylo v začátcích profese učitele nejlehčí?

25. Odpovídal/o Vaše počáteční působení v roli učitele tomu, jaké byly Vaše původní představy, očekávání?

27. Jak byste ohodnotil/a sebe v prvním roce působení ve škole jako učitel. Prosím ohodnoťte se na známce 1-5:

28. Myslíte si, že jste byl/a dostatečně připraven/a na roli učitele v rámci Vašeho vysokoškolského studia?

30. Uvažoval/a jste v prvních 3 letech Vašeho působení ve škole o odchodu z profese?

33. Jaké je Vaše pohlaví?

34. Jaký je Váš věk?

35. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

36. Na jaké škole působíte?

37. Na jakém typu školy působíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nováková, A.Začínající učitel na ZŠ (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://zacinajici-ucitel-na-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.