Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začínající učitel

Začínající učitel

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Junová
Šetření:11. 02. 2024 - 19. 02. 2024
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Věnujte prosím pár minut k vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte pedagogické vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ pedagogická1334,21 %34,21 %  
VŠ - Bc.1334,21 %34,21 %  
VŠ - Mgr923,68 %23,68 %  
Studuji VŠ - obor Speciální pedagogika 12,63 %2,63 %  
VOŠ12,63 %2,63 %  
VOŠ- Dis12,63 %2,63 %  
VOŠ - DiS.12,63 %2,63 %  
žádnou12,63 %2,63 %  
FF UK pedagogika, psychologie12,63 %2,63 %  

Graf

2. Myslíte, že Vás studium dostatečně připravilo na výkon povolání učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2052,63 %52,63 %  
ANO1847,37 %47,37 %  

Graf

3. Kde jste začínal/a svou praxi jako pedagog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2771,05 %71,05 %  
821,05 %21,05 %  
37,89 %7,89 %  

Graf

4. Byl Vám při nástupu do praxe přiřazen uvádějící učitel, který Vám pomáhal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2360,53 %60,53 %  
NE1539,47 %39,47 %  

Graf

5. Jak dlouho trvalo Vaše adaptační období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 6 měsíců1334,21 %34,21 %  
Žádné adaptační období jsem neměl/a923,68 %23,68 %  
1 - 3 měsíce821,05 %21,05 %  
1 rok615,79 %15,79 %  
Více jak rok25,26 %5,26 %  

Graf

6. Byl Vám sestaven plán adaptačního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2873,68 %73,68 %  
ANO1026,32 %26,32 %  

Graf

7. Jak probíhala spolupráce s uvádějícím učitelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře1539,47 %39,47 %  
Žádného uvádějícího učitele jsem neměl/a1436,84 %36,84 %  
Dobře821,05 %21,05 %  
Špatně12,63 %2,63 %  

Graf

8. Vyznačte prosím u každé položky, jak hodnotíte Vaši spolupráci s uvádějícím učitelem, popřípadě s vedením školy

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Seznámení s náplní a organizací práce2.6842.006
Seznámení s kolegy2.7632.339
Pomoc s přípravou na výuku2.5532.721
Informace o třídním kolektivu2.4211.875
Nastavení spolupráce učitel x rodiče2.4472.089
Pomoc s vedením administrativy2.6051.765

Graf

9. V jaké oblasti jste vyhledávali největší pomoc po nástupu do praxe od zkušenějších kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedení administrativy2771,05 %71,05 %  
Příprava na výuku1744,74 %44,74 %  
Vnitřní řády školy615,79 %15,79 %  
Navazování kontaktů ve škole513,16 %13,16 %  
Pedagogická diagnostika12,63 %2,63 %  

Graf

10. Kdo Vám ve Vašich začátcích v pedagogické praxi nejvíce pomáhal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kdokoli koho jsem požádal/a1642,11 %42,11 %  
Kolega se stejnou aprobací1128,95 %28,95 %  
Uvádějící učitel821,05 %21,05 %  
Vedení školy37,89 %7,89 %  

Graf

11. Jak hodnotíte podporu a pomoc od vedení školy ve Vašich začátcích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá1744,74 %44,74 %  
Dobrá1539,47 %39,47 %  
Spíše špatná410,53 %10,53 %  
Špatná25,26 %5,26 %  

Graf

12. Jak byste ohodnotili sebe jako učitele v prvním roce praxe?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32054,05 %52,63 %  
21335,14 %34,21 %  
425,41 %5,26 %  
112,7 %2,63 %  
512,7 %2,63 %  

Graf

13. Uvažoval/a jste v prvních 2 letech praxe o odchodu z profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2668,42 %68,42 %  
ANO1231,58 %31,58 %  

Graf

14. Co Vás na práci učitele nejvíce baví?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Deti415,38 %10,53 %  
prace s detmi311,54 %7,89 %  
Vidět výsledky 13,85 %2,63 %  
Předávání znalosti žákům a rozmanitost práce.13,85 %2,63 %  
To, že se mohu učit také já od dětí13,85 %2,63 %  
Že mne děti učí být lepší 13,85 %2,63 %  
Ruznorodost13,85 %2,63 %  
Práce s dětmi samozřejmě :) 13,85 %2,63 %  
To ze se mohu učit také já od deti13,85 %2,63 %  
Rozmanitost13,85 %2,63 %  
ostatní odpovědi Vidět, jak se děti rozvíjí po všech stránkách.
To, že každý den je jiný
V určitých chvílích návrat do vlastního dětství
To, jakým způsobem nám děti vrací naše úsilí
Vzdělávat děti
Žáci
proces výuky a samozřejmě můj obor
Předávání zkušeností dětem zábavnou formou
Formování mladých lidí, posouvání kupředu
Plánování výuky
objevovat nové možnosti, komunikace s dětmi a možnost formovat jejich směřování
1142,31 %28,95 % 

Graf

15. Jaké je Váše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3284,21 %84,21 %  
Muž615,79 %15,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Junová, M.Začínající učitel (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://zacinajici-ucitel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.