Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začlenění národnostních menšin do české společnosti

Začlenění národnostních menšin do české společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Pluskalová
Šetření:21. 02. 2010 - 24. 02. 2010
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník  bych chtěla zahrnout do své seminární práce na téma národnostní menšiny na Šumpersku.

Jejím úkolem je vnímat národnostní menšiny nejen z negativního hlediska, ale jako lidi, kteří mají své porblémy a mnohdy za nimi stojíme my (získání občanství, rasismus a podobně).

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak my vnímáme proces začlenění těchto menšin mezi nás.

Odpovědi respondentů

1. 1. Jaká je vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a)česká7598,68 %100 %  
b)jiná11,32 %1,33 %  

Graf

2. 2. Zajímáte se nějakým způsobem o problematiku začleňování cizinců do naší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a)spíše ne4053,33 %53,33 %  
b)spíše ano2533,33 %33,33 %  
c)rozhodně ne79,33 %9,33 %  
d)rozhodně ano34 %4 %  

Graf

3. 3. Myslíte si, že každý, kdo chce žít v ČR by měl mít „otevřené dveře“ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) spíše ne2533,33 %33,33 %  
a) spíše ano2533,33 %33,33 %  
d) rozhodně ne1621,33 %21,33 %  
e) nevím68 %8 %  
c) rozhodně ano34 %4 %  

Graf

4. 4. Jak si myslíte, že česká společnost přijímá cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e)spíše záporně2938,67 %38,67 %  
d)spíše kladně2533,33 %33,33 %  
c)nevím1114,67 %14,67 %  
a)rozhodně kladně79,33 %9,33 %  
b)rozhodně záporně34 %4 %  

Graf

5. 5. Preferujete určité národnostní skupiny před jinými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c)spíše ano2736 %36 %  
a)rozhodně ano2128 %28 %  
d)spíše ne1722,67 %22,67 %  
b)rozhodně ne68 %8 %  
e)nevím45,33 %5,33 %  

Graf

6. 6. Cítíte se v důsledku narustající imigrace nějak ohrožen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b)spíše ne2432 %32 %  
d)rozhodně ne1722,67 %22,67 %  
c)spíše ano1520 %20 %  
e)rozhodně ano1317,33 %17,33 %  
a)nevím68 %8 %  

Graf

7. 7. Myslíte si, že cizinci žijící na území ČR jsou v některých oblastech diskriminováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d)spíše ano2634,67 %34,67 %  
a)rozhodně ne1824 %24 %  
c)spíše ne1418,67 %18,67 %  
b)rozhodně ano912 %12 %  
e)nevím810,67 %10,67 %  

Graf

8. 8. Myslíte si, že by měl být cizincům ztížen přístup na trh práce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a)spíše ne2837,33 %37,33 %  
c)spíše ano1722,67 %22,67 %  
d)rozhodně ano1317,33 %17,33 %  
b)rozhodně ne1114,67 %14,67 %  
e)nevím68 %8 %  

Graf

9. 9. Měli by podle vás národnostní menšiny žijící trvale na našem území přijmout české zvyky a tradice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b)spíše ano2229,33 %29,33 %  
a)rozhodně ano2128 %28 %  
e)spíše ne1722,67 %22,67 %  
c)nevím810,67 %10,67 %  
d)rozhodně ne79,33 %9,33 %  

Graf

10. 10. Myslíte si, že je problematice na téma přistěhovalectví věnováno dostatek pozornosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c)spíše ne2736 %36 %  
a)nevím1722,67 %22,67 %  
b)spíše ano1520 %20 %  
e)rozhodně ne1114,67 %14,67 %  
d)rozhodně ano56,67 %6,67 %  

Graf

11. 11. Měli by podle vás být cizincům ztíženy podmínky pro získání českého občanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b)spíše ano2128 %28 %  
a)spíše ne1824 %24 %  
c)nevím1722,67 %22,67 %  
e)rozhodně ano1418,67 %18,67 %  
d)rozhodně ne56,67 %6,67 %  

Graf

12. 12. Nachází se ve vašem blízkém okruhu osoba jiné národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a)ano5472 %72 %  
b)ne2128 %28 %  

Graf

13. 13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2939,73 %38,67 %  
základní2635,62 %34,67 %  
vysokoškolské1013,7 %13,33 %  
vyučen/a68,22 %8 %  
vyšší odborné22,74 %2,67 %  

Graf

14. 14. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b)žena3952 %52 %  
a) muž3648 %48 %  

Graf

15. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) do 25 let5472 %72 %  
b) 25- 35 let1216 %16 %  
c) 35-5079,33 %9,33 %  
d) 51 let a více22,67 %2,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Jaká je vaše národnost?

2. 2. Zajímáte se nějakým způsobem o problematiku začleňování cizinců do naší společnosti?

3. 3. Myslíte si, že každý, kdo chce žít v ČR by měl mít „otevřené dveře“ ?

4. 4. Jak si myslíte, že česká společnost přijímá cizince?

5. 5. Preferujete určité národnostní skupiny před jinými?

6. 6. Cítíte se v důsledku narustající imigrace nějak ohrožen/a?

7. 7. Myslíte si, že cizinci žijící na území ČR jsou v některých oblastech diskriminováni?

8. 8. Myslíte si, že by měl být cizincům ztížen přístup na trh práce v ČR?

9. 9. Měli by podle vás národnostní menšiny žijící trvale na našem území přijmout české zvyky a tradice?

10. 10. Myslíte si, že je problematice na téma přistěhovalectví věnováno dostatek pozornosti?

11. 11. Měli by podle vás být cizincům ztíženy podmínky pro získání českého občanství?

12. 12. Nachází se ve vašem blízkém okruhu osoba jiné národnosti?

13. 13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. 14. Vaše pohlaví?

15. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Jaká je vaše národnost?

2. 2. Zajímáte se nějakým způsobem o problematiku začleňování cizinců do naší společnosti?

3. 3. Myslíte si, že každý, kdo chce žít v ČR by měl mít „otevřené dveře“ ?

4. 4. Jak si myslíte, že česká společnost přijímá cizince?

5. 5. Preferujete určité národnostní skupiny před jinými?

6. 6. Cítíte se v důsledku narustající imigrace nějak ohrožen/a?

7. 7. Myslíte si, že cizinci žijící na území ČR jsou v některých oblastech diskriminováni?

8. 8. Myslíte si, že by měl být cizincům ztížen přístup na trh práce v ČR?

9. 9. Měli by podle vás národnostní menšiny žijící trvale na našem území přijmout české zvyky a tradice?

10. 10. Myslíte si, že je problematice na téma přistěhovalectví věnováno dostatek pozornosti?

11. 11. Měli by podle vás být cizincům ztíženy podmínky pro získání českého občanství?

12. 12. Nachází se ve vašem blízkém okruhu osoba jiné národnosti?

13. 13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. 14. Vaše pohlaví?

15. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pluskalová, K.Začlenění národnostních menšin do české společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zacleneni-narodnostnich-mensin-do-ceske-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.