Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začlenění sluchově postižených lidí do společnosti

Začlenění sluchově postižených lidí do společnosti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kašná
Šetření:16. 10. 2010 - 14. 11. 2010
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.55
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento výzkum bude součástí mé prezentace o začleňování sluchově znevýhodněných lidí. Zajímají mě názory široké veřejnosti, jelikož je to už několik let řešený problém a ráda bych zjistila, kam se posunula společnost ve svých názorech.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se již se sluchově handicapovaným člověkem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3370,21 %70,21 %  
ne1429,79 %29,79 %  

Graf

2. Dokázal/a byste se s ním dorozumět?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud by dokázal odezírat ze rtů2043,48 %42,55 %  
určitě ano1430,43 %29,79 %  
nevím1226,09 %25,53 %  

Graf

3. Ovládáte znakovou řeč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ano, trochuotázka č. 5, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3880,85 %80,85 %  
ano, trochu919,15 %19,15 %  

Graf

4. Zjišťoval/ a jste si informace o učení se znakovému jazyku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím ne2054,05 %42,55 %  
ne, nezajímá mě to616,22 %12,77 %  
ano, chtěl/a bych jednou začít513,51 %10,64 %  
ano, ale nemám na to čas410,81 %8,51 %  
ano, ale dosud nejsem rozhodnutý/á, jestli bych to zkusil/a25,41 %4,26 %  

Graf

5. Myslíte si, že by se sluchově postižení měli spíše přizpůsobovat nám a učit se odezírat ze rtů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, záleží na jejich možnostech2553,19 %53,19 %  
spíše ne817,02 %17,02 %  
spíše ano612,77 %12,77 %  
určitě ano510,64 %10,64 %  
určitě ne36,38 %6,38 %  

Graf

6. Jaké pocity u Vás vyvolává setkání s neslyšícím člověkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozpaky2553,19 %53,19 %  
touha pomoci2348,94 %48,94 %  
nervozita1634,04 %34,04 %  
lítost1225,53 %25,53 %  
zmatenost1123,4 %23,4 %  
porozumění1123,4 %23,4 %  
žádné zvláštní pocity1021,28 %21,28 %  
úzkost919,15 %19,15 %  
příjemný pocit12,13 %2,13 %  

Graf

7. Jaký postoj má, podle Vás, společnost k sluchově postiženým lidem? Známkujte jako ve škole (to s čím nejvíce souhlasíte = 1; to s čím nesouhlasíte = 5):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
kladný31.156
soucitný2.0891.148
žádný zvláštní2.9111.77
přehlížející2.5871.416
odmítavý3.7331.129

Graf

8. Znáte nějakou kulturní akci, která by byla přizpůsobena neslyšícím lidem (divadlo, taneční aktivity, dětský tábor)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o něčem takovém jsem již slyšel/a2246,81 %46,81 %  
ne, žádnou neznám1327,66 %27,66 %  
ano, několik1123,4 %23,4 %  
ano, mnoho12,13 %2,13 %  

Graf

9. Myslíte si, že kvůli svému handicapu jsou méně inteligentní a vzdělaní?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne, ztráta sluchu neovlivňuje inteligenci a vzdělání2961,7 %61,7 %  
spíše ne1327,66 %27,66 %  
nejspíš ano36,38 %6,38 %  
nevím24,26 %4,26 %  

Graf

10. Souhlasíte se začleněním sluchově znevýhodněných dětí do běžných školských zařízení, pokud jim tyto školy přizpůsobí své podmínky (MŠ, ZŠ, SŠ)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, záleží na individuálních potřebách a možnostech daného jedince1838,3 %38,3 %  
určitě ano1531,91 %31,91 %  
spíše ano1123,4 %23,4 %  
určitě ne24,26 %4,26 %  
spíše ne12,13 %2,13 %  

Graf

11. Myslíte si, že je začleňování sluchově znevýhodněných lidí důležité pro společnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2451,06 %51,06 %  
spíše ano1225,53 %25,53 %  
spíše ne612,77 %12,77 %  
nevím510,64 %10,64 %  

Graf

12. Myslíte si, že je začleňování sluchově znevýhodněných lidí důležité pro ně samotné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4085,11 %85,11 %  
spíše ano510,64 %10,64 %  
nevím12,13 %2,13 %  
spíše ne12,13 %2,13 %  

Graf

13. Myslíte si, že zaměstnavatelé zaměstnají radši slyšícího člověka než neslyšícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 14, spíše anootázka č. 14, nevímotázka č. 15, spíše neotázka č. 15, určitě neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2246,81 %46,81 %  
spíše ano1634,04 %34,04 %  
nevím919,15 %19,15 %  

Graf

14. Jaké můžou mít důvody tito zaměstnavatelé? Známkujte jako ve škole (to s čím nejvíce souhlasíte = 1; to s čím nesouhlasíte = 5)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
chybí jim informovanost o tomto druhu postižení2.2371.023
komplikovanější administrativa při přijetí neslyšícího zaměstnance2.5531.721
nechtějí mít další starost „navíc“1.7370.72
komunikační bariéra1.4470.668
je zde větší nebezpečí úrazu (neslyší alarm, volání, pád předmětu v jeho blízkosti, apod.)2.4861.817
bojí se odezvy ostatních zaměstnanců3.1581.133
nechtějí nebo nemohou investovat do přizpůsobení podmínek pracoviště2.0270.891
nemají kvalifikované osoby na zaučení2.0531.576
myslí si, že jejich výkon nebude stoprocentní2.3681.443
nejsou ochotní spolupracovat s jakýmkoli postiženým člověkem2.7631.76

Graf

15. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3370,21 %70,21 %  
muž1429,79 %29,79 %  

Graf

16. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 35 let2655,32 %55,32 %  
do 20 let1634,04 %34,04 %  
36 - 45 let36,38 %6,38 %  
více než 60 let12,13 %2,13 %  
46 - 60 let12,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kašná, V.Začlenění sluchově postižených lidí do společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zacleneni-sluchove-postizenych-lidi-do-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.