Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začleňování cizinců do společnosti

Začleňování cizinců do společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Knotková
Šetření:24. 10. 2008 - 31. 10. 2008
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku na téma: Začleňování cizinců do společnosti. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak je problematika přistěhovalectví vnímána ve společnosti. Výsledky budou použity v semestrálním projektu VŠE v Praze.
Děkuji za celý můj tým všem, kdo si udělají trochu času na vyplnění tohoto kratičkého dotazníku.

Pavla Knotková

Odpovědi respondentů

1. Jaká je vaše národnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká13690,07 %90,07 %  
jiná159,93 %9,93 %  

Graf

2. Zajímáte se nějakým způsobem o problematiku integrace cizinců do společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7248 %47,68 %  
spíše ano4328,67 %28,48 %  
rozhodně ano2718 %17,88 %  
rozhodně ne64 %3,97 %  
nevím21,33 %1,32 %  

Graf

3. Myslíte si, že každý kdo chce žít na území České republiky, by zde měl mít "otevřené dveře"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6845,03 %45,03 %  
spíše ne3422,52 %22,52 %  
rozhodně ne3019,87 %19,87 %  
rozhodně ano127,95 %7,95 %  
nevím74,64 %4,64 %  

Graf

4. Jak si myslíte, že česká společnost přijímá cizince?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše záporně8354,97 %54,97 %  
spíše kladně4630,46 %30,46 %  
nevím106,62 %6,62 %  
rozhodně záporně95,96 %5,96 %  
rozhodně kladně31,99 %1,99 %  

Graf

5. Preferujete určité národnostní skupiny před jinými?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6341,72 %41,72 %  
spíše ne4127,15 %27,15 %  
rozhodně ano2818,54 %18,54 %  
rozhodně ne149,27 %9,27 %  
nevím53,31 %3,31 %  

Graf

6. Berete nárůst imigrace v posledních letech jako hrozbu pro Českou republiku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6241,33 %41,06 %  
spíše ano3825,33 %25,17 %  
rozhodně ne2617,33 %17,22 %  
rozhodně ano1711,33 %11,26 %  
nevím74,67 %4,64 %  

Graf

7. Cítíte se vy osobně nějak ohrožen/a v důsledku nárůstu imigrace v posledních letech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne6140,4 %40,4 %  
spíše ne5435,76 %35,76 %  
spíše ano2113,91 %13,91 %  
rozhodně ano138,61 %8,61 %  
nevím21,32 %1,32 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou cizinci žijící na území České republiky v některých oblastech diskriminováni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6140,94 %40,4 %  
rozhodně ano3322,15 %21,85 %  
spíše ne3322,15 %21,85 %  
rozhodně ne117,38 %7,28 %  
nevím117,38 %7,28 %  

Graf

9. Myslíte si, že by měl být cizincům ztížen přístup na trh práce v České republice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6140,67 %40,4 %  
rozhodně ne4731,33 %31,13 %  
spíše ano2114 %13,91 %  
rozhodně ano149,33 %9,27 %  
nevím74,67 %4,64 %  

Graf

10. Měli by podle vás občané jiných národností žijících dlouhodobě na území České republiky přijmout české zvyky a tradice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6644 %43,71 %  
spíše ne3322 %21,85 %  
rozhodně ano2114 %13,91 %  
rozhodně ne1711,33 %11,26 %  
nevím138,67 %8,61 %  

Graf

11. Myslíte si, že je problematice přistěhovalectví věnováno dostatek pozornosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7650,33 %50,33 %  
nevím2415,89 %15,89 %  
spíše ano2415,89 %15,89 %  
rozhodně ne2113,91 %13,91 %  
rozhodně ano63,97 %3,97 %  

Graf

12. Měly by být podle vás ztíženy cizincům podmínky pro získání českého občanství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5536,67 %36,42 %  
spíše ano2818,67 %18,54 %  
nevím2516,67 %16,56 %  
rozhodně ano2416 %15,89 %  
rozhodně ne1812 %11,92 %  

Graf

13. Nachází se v okruhu vašich blízkých přátel někdo, kdo je jiné národnosti než vy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11374,83 %74,83 %  
ne3825,17 %25,17 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7751,33 %50,99 %  
vysokoškolské4731,33 %31,13 %  
základní149,33 %9,27 %  
vyučen/a74,67 %4,64 %  
vyšší odborné53,33 %3,31 %  

Graf

15. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11174 %73,51 %  
muž3926 %25,83 %  

Graf

16. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-308858,67 %58,28 %  
do 20 let3825,33 %25,17 %  
31-502114 %13,91 %  
51 a více32 %1,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Jaký je váš věk?

  • odpověď do 20 let:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je vaše národnost?

2. Zajímáte se nějakým způsobem o problematiku integrace cizinců do společnosti?

3. Myslíte si, že každý kdo chce žít na území České republiky, by zde měl mít "otevřené dveře"?

4. Jak si myslíte, že česká společnost přijímá cizince?

5. Preferujete určité národnostní skupiny před jinými?

6. Berete nárůst imigrace v posledních letech jako hrozbu pro Českou republiku?

7. Cítíte se vy osobně nějak ohrožen/a v důsledku nárůstu imigrace v posledních letech?

8. Myslíte si, že jsou cizinci žijící na území České republiky v některých oblastech diskriminováni?

9. Myslíte si, že by měl být cizincům ztížen přístup na trh práce v České republice?

10. Měli by podle vás občané jiných národností žijících dlouhodobě na území České republiky přijmout české zvyky a tradice?

11. Myslíte si, že je problematice přistěhovalectví věnováno dostatek pozornosti?

12. Měly by být podle vás ztíženy cizincům podmínky pro získání českého občanství?

13. Nachází se v okruhu vašich blízkých přátel někdo, kdo je jiné národnosti než vy?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Vaše pohlaví?

16. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je vaše národnost?

2. Zajímáte se nějakým způsobem o problematiku integrace cizinců do společnosti?

3. Myslíte si, že každý kdo chce žít na území České republiky, by zde měl mít "otevřené dveře"?

4. Jak si myslíte, že česká společnost přijímá cizince?

5. Preferujete určité národnostní skupiny před jinými?

6. Berete nárůst imigrace v posledních letech jako hrozbu pro Českou republiku?

7. Cítíte se vy osobně nějak ohrožen/a v důsledku nárůstu imigrace v posledních letech?

8. Myslíte si, že jsou cizinci žijící na území České republiky v některých oblastech diskriminováni?

9. Myslíte si, že by měl být cizincům ztížen přístup na trh práce v České republice?

10. Měli by podle vás občané jiných národností žijících dlouhodobě na území České republiky přijmout české zvyky a tradice?

11. Myslíte si, že je problematice přistěhovalectví věnováno dostatek pozornosti?

12. Měly by být podle vás ztíženy cizincům podmínky pro získání českého občanství?

13. Nachází se v okruhu vašich blízkých přátel někdo, kdo je jiné národnosti než vy?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Vaše pohlaví?

16. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Knotková, P.Začleňování cizinců do společnosti (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://zaclenovani-cizincu-do-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.