Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začleňování dětí s mentálním postižením do tříd běžných ZŠ

Začleňování dětí s mentálním postižením do tříd běžných ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Charlene Urychová
Šetření:05. 02. 2014 - 12. 02. 2014
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se věnuje problematice začleňování mentlně postižených dětí do tříd běžných základních škol. Soustředí se především na pohled zdravých žáků na toto téma. Je určen pro děti druhého stupně ZŠ. Výsledek dotazníku bude použit v praktické části mé seminární práce, proto prosím, věnujte mi pár minut času :).

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Integrace a inkluze jsou pojmy týkající se právě začleňování dětí s MP do běžných kolektivů zdravých dětí. Může jít o začlenění obecné (např.  zájmových kroužcích), sociální (v sociálních skupinách) a také pedagogické (ve školách), na které je zaměřen tento dotazník.
 Prakticky to znamená, že by děti s MP chodily do tříd běžných ZŠ. Integrace se soustředí hlavně na postiženého jedince - pomáhámu svým rozvržením a pomůckami zvládnout vše jak má. Inkluze se soustředí na celý kolektiv, do kterého je jedinec začleněn.

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jsi už někdy o začleňování (integraci a inkluzi) mentálně postižených dětí do kolektivů tříd běžné ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, slyšel/a.4881,36 %81,36 %  
Ne, neslyšel/a.1118,64 %18,64 %  

Graf

2. Chtěl/a by ses o tomto tématu dozvědět více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.4271,19 %71,19 %  
Ne, nezajímá mě to.1728,81 %28,81 %  

Graf

3. Máš s dětmi/lidmi s MP nějakou zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, nemám. Nikoho takového neznám.otázka č. 7, Ano, máme ve třídě žáka s MP.otázka č. 4, Ano, v mém okolí je takto postižené dítě (například v zájmovém kroužku).otázka č. 7, Ano, mám příbuzného s MP.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám. Nikoho takového neznám.1932,2 %32,2 %  
Ano, v mém okolí je takto postižené dítě (například v zájmovém kroužku).1932,2 %32,2 %  
Ano, máme ve třídě žáka s MP.1322,03 %22,03 %  
Ano, mám příbuzného s MP.813,56 %13,56 %  

Graf

4. V jaké pozici je tento žák ve vaší třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všichni se s ním baví, bez problémů zapadl do kolektivu, jeho odlišnosti respektujeme.430,77 %6,78 %  
Baví se s ním pár dětí, ostatní si ho nevšímají.323,08 %5,08 %  
Většina dětí se s ním baví.323,08 %5,08 %  
Nikdo si ho nevšímá, je stranou kolektivu.215,38 %3,39 %  
Má ve kolektivu jednoho kamaráda/kamarádku, zbytek si ho nevšímá, nebo se s ním baví jen málo.17,69 %1,69 %  

Graf

5. Popiš krátce svůj vztah k této osobě:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vztah mám k němu neutrální. Já si nevšímám jeho a on mě, ale o hodině hlasitě křičí a často se hádá s vyučujícím. I přes to že má asistentku.111,11 %1,69 %  
profík dá se s ním bavit je s ním sranda 111,11 %1,69 %  
Super kluk mám ho rád111,11 %1,69 %  
pozitivní, přátelská111,11 %1,69 %  
Je hodný do té doby než mu něco zakážete111,11 %1,69 %  
je to super kamarád a mám ho ráda111,11 %1,69 %  
osob je víc a jsou to moji žáci111,11 %1,69 %  
problémy vznikají spíše s vychovatelkou a učitelkami než s dotyčnou spolužačkou111,11 %1,69 %  
Nebavím se sním111,11 %1,69 %  

Graf

6. Jaký je Tvůj vztah k tomuto příbuznému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám ho rád/a, rozumím mu a respektuji jeho odlišnosti.562,5 %8,47 %  
Nestýkám se s ním.225 %3,39 %  
Vyhýbám se mu. Nevím, jak s ním komunikovat.112,5 %1,69 %  

Graf

7. Jak by jsi Ty osobně vnímal/a přítomnost žáka s MP ve své třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevidím v tom problém.3152,54 %52,54 %  
Myslím, že by zajímavé poznat odlišnosti takového člověka.1118,64 %18,64 %  
Myslím, že by to obohatilo náš kolektiv (např. stmelení, nové zkušenosti...).813,56 %13,56 %  
Bylo by mi to nepříjemné.711,86 %11,86 %  
Rozhodně bych nechtěl/a chodit do třídy s dítětem s MP.23,39 %3,39 %  

Graf

8. Představ si, jak by na přítomnost žáka s MP reagoval kolektiv vaší třídy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsme stmelený kolektiv, myslím, že bychom takového žáka přijali mezi sebe a dokázali respektovat.2338,98 %38,98 %  
Nejsme nijak stmelený kolektiv, pár lidí by se s ním asi bavilo, jiní zase ne.1728,81 %28,81 %  
Myslím, že bychom se snažili co nejvíce ho začlenit do našeho kolektivu a jeho aktivit.813,56 %13,56 %  
Myslím, by se mu naše třída často posmívala.58,47 %8,47 %  
Myslím, že by mohlo v naší třídě dojít k šikaně toho žáka.46,78 %6,78 %  
Jsme dobrý kolektiv, ale myslím, že takového žáka by do něj moji spolužáci nepřijali.23,39 %3,39 %  

Graf

9. Myslíš, že by mohla přítomnost žáka s mentálním postižením nějak ovlivnit výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží to na přístupu učitele.2949,15 %49,15 %  
Myslím, že by ji zpomalila.2542,37 %42,37 %  
Ne, pokud by měl tento žák ve třídě asistenta.1728,81 %28,81 %  
Myslím, že by zhoršila její kvalitu.1322,03 %22,03 %  
Rozhodně ne.58,47 %8,47 %  

Graf

10. Myslíš, že bys věděl/a jak se k takovému dítěti chovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem si jistá/ý, že ano.2542,37 %42,37 %  
Zpočátku asi ne, ale myslím, že bych se to naučila.2440,68 %40,68 %  
Choval/a bych se k němu stejně jako k ostatním.813,56 %13,56 %  
Vůbec ne.23,39 %3,39 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děvče.4576,27 %76,27 %  
Chlapec.1423,73 %23,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jsi už někdy o začleňování (integraci a inkluzi) mentálně postižených dětí do kolektivů tříd běžné ZŠ?

2. Chtěl/a by ses o tomto tématu dozvědět více?

3. Máš s dětmi/lidmi s MP nějakou zkušenost?

7. Jak by jsi Ty osobně vnímal/a přítomnost žáka s MP ve své třídě?

8. Představ si, jak by na přítomnost žáka s MP reagoval kolektiv vaší třídy:

9. Myslíš, že by mohla přítomnost žáka s mentálním postižením nějak ovlivnit výuku?

10. Myslíš, že bys věděl/a jak se k takovému dítěti chovat?

11. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jsi už někdy o začleňování (integraci a inkluzi) mentálně postižených dětí do kolektivů tříd běžné ZŠ?

2. Chtěl/a by ses o tomto tématu dozvědět více?

3. Máš s dětmi/lidmi s MP nějakou zkušenost?

7. Jak by jsi Ty osobně vnímal/a přítomnost žáka s MP ve své třídě?

8. Představ si, jak by na přítomnost žáka s MP reagoval kolektiv vaší třídy:

9. Myslíš, že by mohla přítomnost žáka s mentálním postižením nějak ovlivnit výuku?

10. Myslíš, že bys věděl/a jak se k takovému dítěti chovat?

11. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urychová, C.Začleňování dětí s mentálním postižením do tříd běžných ZŠ (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zaclenovani-deti-s-mentalnim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.