Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začleňování handicapovaných do společnosti

Začleňování handicapovaných do společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Procházková
Šetření:03. 01. 2014 - 02. 02. 2014
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím věnujte několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé závěrečné diplomové práce na téma Socializace zdravotně postižených do společnosti. Děkuji Jana.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5767,86 %67,86 %  
muž2732,14 %32,14 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-402833,33 %33,33 %  
41-501922,62 %22,62 %  
20-301922,62 %22,62 %  
51 a více1517,86 %17,86 %  
19 a méně33,57 %3,57 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

zvolte vaše nejvyšší dosažené vdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3339,29 %39,29 %  
středoškolské s maturitou2327,38 %27,38 %  
vyučen2125 %25 %  
základní78,33 %8,33 %  

Graf

4. Zdravotní handicap mám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní2428,57 %28,57 %  
od narození2125 %25 %  
následkem nemoci2125 %25 %  
následkem úrazu1821,43 %21,43 %  

Graf

5. Pobírám důchod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepobírám2934,52 %34,52 %  
důchod III.stupně2529,76 %29,76 %  
důchod II.stupně2125 %25 %  
důchod I.stupně910,71 %10,71 %  

Graf

6. V jakém sektoru pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nepracuji → konec dotazníku, státnímotázka č. 7, soukromémotázka č. 7, mezinárodnímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém3642,86 %42,86 %  
státním2327,38 %27,38 %  
nepracuji2226,19 %26,19 %  
mezinárodním33,57 %3,57 %  

Graf

7. Momentálně jsem zaměstnán na pozici jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní pracovník1524,19 %17,86 %  
ostatní1219,35 %14,29 %  
referent1117,74 %13,1 %  
odborný pracovník812,9 %9,52 %  
manažer711,29 %8,33 %  
OSVČ58,06 %5,95 %  
dělník46,45 %4,76 %  

Graf

8. Práci jsem našel/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám3353,23 %39,29 %  
za pomoci známých2438,71 %28,57 %  
přes úřad práce58,06 %5,95 %  

Graf

9. Práci jsem hledal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rok a méně3353,23 %39,29 %  
1-2 roky1524,19 %17,86 %  
3 roky a více1422,58 %16,67 %  

Graf

10. Pracovní poměr nebo OSVČ trvá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více let3251,61 %38,1 %  
1- 2 roky1829,03 %21,43 %  
3 -4 roky1219,35 %14,29 %  

Graf

11. Pracovní poměr je uzavřen:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neurčitou4166,13 %48,81 %  
určitou1625,81 %19,05 %  
brigádně58,06 %5,95 %  

Graf

12. Pracovní úvazek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plný3658,06 %42,86 %  
částečný1930,65 %22,62 %  
nepravidelný (nárazový)711,29 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pobírám důchod:

  • odpověď nepobírám:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní na otázku 4. Zdravotní handicap mám:

11. Pracovní poměr je uzavřen:

  • odpověď neurčitou:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 a více let na otázku 10. Pracovní poměr nebo OSVČ trvá:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Zdravotní handicap mám:

5. Pobírám důchod:

6. V jakém sektoru pracujete:

7. Momentálně jsem zaměstnán na pozici jako:

8. Práci jsem našel/a:

9. Práci jsem hledal/a:

10. Pracovní poměr nebo OSVČ trvá:

11. Pracovní poměr je uzavřen:

12. Pracovní úvazek:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Zdravotní handicap mám:

5. Pobírám důchod:

6. V jakém sektoru pracujete:

7. Momentálně jsem zaměstnán na pozici jako:

8. Práci jsem našel/a:

9. Práci jsem hledal/a:

10. Pracovní poměr nebo OSVČ trvá:

11. Pracovní poměr je uzavřen:

12. Pracovní úvazek:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, J.Začleňování handicapovaných do společnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zaclenovani-handicapovanych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.