Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zahraniční politika ČR

Zahraniční politika ČR

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Otčenášek
Šetření:21. 02. 2011 - 02. 03. 2011
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník si klade za cíl zhodnotit občanské povědomí o zahraniční politice, praxi a koncepci veřejné diplomacie, v návaznosti na činnost Ministerstva zahraničních věcí ČR. Údaje budou dále zpracovány v seminární práci z informatiky a společenskovědního semináře. Za pomoc předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Na jaký úřad se obrátíte v případě nouze v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zastupitelský úřad ČR7469,81 %69,81 %  
Místní policie1615,09 %15,09 %  
Mezinárodní linka 1121514,15 %14,15 %  
Libovolný úřad v ČR10,94 %0,94 %  

Graf

2. Co podle Vás vykonává velvyslanec? (více správných odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyvíjí politické aktivity na diplomatickém poli v zájmu své země8883,02 %83,02 %  
Řídí zastupitelský úřad ČR v zahraničí7671,7 %71,7 %  
Komunikuje s úřady v zahraničí v zájmu občanů svého státu5047,17 %47,17 %  
Poskytuje občanům ČR v zahraničí pomoc v nouzi3331,13 %31,13 %  
Klade věnce1413,21 %13,21 %  
Zastupuje české občany před soudem32,83 %2,83 %  

Graf

3. Co podle Vás vykonává konzul? (více správných odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytuje občanům ČR v zahraničí pomoc v nouzi7570,75 %70,75 %  
Komunikuje s úřady v zahraničí v zájmu občanů svého státu5955,66 %55,66 %  
Zastupuje české občany před soudem3835,85 %35,85 %  
Řídí zastupitelský úřad ČR v zahraničí2624,53 %24,53 %  
Vyvíjí politické aktivity na diplomatickém poli v zájmu své země2321,7 %21,7 %  
Klade věnce1110,38 %10,38 %  

Graf

4. Jak vnímáte postavení ČR v zahraničí? (oznámkujte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35955,66 %55,66 %  
22725,47 %25,47 %  
41110,38 %10,38 %  
554,72 %4,72 %  
143,77 %3,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.84
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.36
Směrodatná odchylka:0.6
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Staráte se o to, jakým způsobem je ČR vnímána v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6965,09 %65,09 %  
ne3734,91 %34,91 %  

Graf

6. Na jakou oblast by se měla ČR soustředit v oblasti prezentace v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Politická a hospodářská důvěryhodnost státu5551,89 %51,89 %  
Turistická atraktivita (památky, příroda...)2725,47 %25,47 %  
Aktivní kultura (divadlo, koncerty, výstavy...)1615,09 %15,09 %  
Sport32,83 %2,83 %  
Významné osobnosti státu21,89 %1,89 %  
Nevím21,89 %1,89 %  
Jiné10,94 %0,94 %  

Graf

7. Jaká je perspektiva ČR do budoucna, v rámci světové prezentace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá5450,94 %50,94 %  
Spíše špatná3129,25 %29,25 %  
Mizivá109,43 %9,43 %  
Nevím87,55 %7,55 %  
Výborná32,83 %2,83 %  

Graf

8. Jste hrdí na Českou republiku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5551,89 %51,89 %  
ne2725,47 %25,47 %  
nevím2422,64 %22,64 %  

Graf

9. Vnímáte polistopadový vývoj v ČR kladně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6056,6 %56,6 %  
nevím2523,58 %23,58 %  
ne2119,81 %19,81 %  

Graf

10. Jste dostatečně informováni o současné zahraničně-politické koncepci ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7166,98 %66,98 %  
ano3533,02 %33,02 %  

Graf

11. Přáli byste si dozvědět se více o současné zahraničně-politické koncepci ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7671,7 %71,7 %  
ne3028,3 %28,3 %  

Graf

12. Jak vnímáte současnou, pro-americky orientovanou zahraniční politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativně5652,83 %52,83 %  
Pozitivně5047,17 %47,17 %  

Graf

13. Vítáte spíše zahraničně-politický koncept orientovaný na východ, či na západ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinaci (východ i západ)5955,66 %55,66 %  
Na západ4542,45 %42,45 %  
Na východ21,89 %1,89 %  

Graf

14. Jaký je Váš vztah k Rusku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní6763,21 %63,21 %  
Pozitivní3936,79 %36,79 %  

Graf

15. Považujete české předsednictví EU za zdařilé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5148,11 %48,11 %  
nevím3533,02 %33,02 %  
ano2018,87 %18,87 %  

Graf

16. Považujete české zapojení ve strukturách EU a NATO za výhodné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6158,1 %57,55 %  
Pouze NATO2120 %19,81 %  
Nevím109,52 %9,43 %  
Ne87,62 %7,55 %  
Pouze EU54,76 %4,72 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 304946,23 %46,23 %  
30 - 502220,75 %20,75 %  
16 - 182119,81 %19,81 %  
50 a více1413,21 %13,21 %  

Graf

18. Žijete trvale v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9791,51 %91,51 %  
ne98,49 %8,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Staráte se o to, jakým způsobem je ČR vnímána v zahraničí?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 17. Kolik je Vám let?

14. Jaký je Váš vztah k Rusku?

  • odpověď Negativní:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mizivá na otázku 7. Jaká je perspektiva ČR do budoucna, v rámci světové prezentace?

15. Považujete české předsednictví EU za zdařilé?

  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 4. Jak vnímáte postavení ČR v zahraničí? (oznámkujte jako ve škole)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na jaký úřad se obrátíte v případě nouze v zahraničí?

2. Co podle Vás vykonává velvyslanec? (více správných odpovědí

3. Co podle Vás vykonává konzul? (více správných odpovědí

4. Jak vnímáte postavení ČR v zahraničí? (oznámkujte jako ve škole)

5. Staráte se o to, jakým způsobem je ČR vnímána v zahraničí?

6. Na jakou oblast by se měla ČR soustředit v oblasti prezentace v zahraničí?

7. Jaká je perspektiva ČR do budoucna, v rámci světové prezentace?

8. Jste hrdí na Českou republiku?

9. Vnímáte polistopadový vývoj v ČR kladně?

10. Jste dostatečně informováni o současné zahraničně-politické koncepci ČR?

11. Přáli byste si dozvědět se více o současné zahraničně-politické koncepci ČR?

12. Jak vnímáte současnou, pro-americky orientovanou zahraniční politiku?

13. Vítáte spíše zahraničně-politický koncept orientovaný na východ, či na západ?

14. Jaký je Váš vztah k Rusku?

15. Považujete české předsednictví EU za zdařilé?

16. Považujete české zapojení ve strukturách EU a NATO za výhodné?

17. Kolik je Vám let?

18. Žijete trvale v České republice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na jaký úřad se obrátíte v případě nouze v zahraničí?

2. Co podle Vás vykonává velvyslanec? (více správných odpovědí

3. Co podle Vás vykonává konzul? (více správných odpovědí

4. Jak vnímáte postavení ČR v zahraničí? (oznámkujte jako ve škole)

5. Staráte se o to, jakým způsobem je ČR vnímána v zahraničí?

6. Na jakou oblast by se měla ČR soustředit v oblasti prezentace v zahraničí?

7. Jaká je perspektiva ČR do budoucna, v rámci světové prezentace?

8. Jste hrdí na Českou republiku?

9. Vnímáte polistopadový vývoj v ČR kladně?

10. Jste dostatečně informováni o současné zahraničně-politické koncepci ČR?

11. Přáli byste si dozvědět se více o současné zahraničně-politické koncepci ČR?

12. Jak vnímáte současnou, pro-americky orientovanou zahraniční politiku?

13. Vítáte spíše zahraničně-politický koncept orientovaný na východ, či na západ?

14. Jaký je Váš vztah k Rusku?

15. Považujete české předsednictví EU za zdařilé?

16. Považujete české zapojení ve strukturách EU a NATO za výhodné?

17. Kolik je Vám let?

18. Žijete trvale v České republice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Otčenášek, J.Zahraniční politika ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zahranicni-politika-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.