Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zahraniční praxe středoškoláků

Zahraniční praxe středoškoláků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Vykoupilová
Šetření:14. 04. 2015 - 28. 04. 2015
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka OA Lysá nad Labem a byla bych ráda za vyplnění mého dotazníku zabere Vám to méně než 5 minut. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8368,03 %68,03 %  
muž3931,97 %31,97 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-196351,64 %51,64 %  
19-205040,98 %40,98 %  
20+97,38 %7,38 %  

Graf

3. Ročník:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3. ročník7158,2 %58,2 %  
2. ročník3226,23 %26,23 %  
4. ročník1915,57 %15,57 %  

Graf

4. Kde sídlila firma, ve které jste byli na praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v České republice4536,89 %36,89 %  
na Slovensku3427,87 %27,87 %  
v Německu2822,95 %22,95 %  
v Anglii1512,3 %12,3 %  

Graf

5. Byla pro Vás praxe přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dozvěděl/a jsem se něco nového5343,44 %43,44 %  
tyto věci jsem již dávno znal/a z teoretických částí výuky a procvičil/a jsem si je v praxi4536,89 %36,89 %  
nedozvěděl/a jsem se nic nového2419,67 %19,67 %  

Graf

6. Bavila Vás práce, která byla náplní praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, tato práce mě bavila5847,54 %47,54 %  
ne, tato práce mě nebavila4436,07 %36,07 %  
nemohu posoudit2016,39 %16,39 %  

Graf

7. Jaké nároky na Vás byly kladeny při praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední6351,64 %51,64 %  
nízké3226,23 %26,23 %  
vysoké2722,13 %22,13 %  

Graf

8. Organizaci praxe ze strany školy považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečnou8065,57 %65,57 %  
nedostatečnou4234,43 %34,43 %  

Graf

9. Pro výkon praxe jsem byl/a po teoretické stránce připraven/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně6754,92 %54,92 %  
plně4032,79 %32,79 %  
nepřipraven/a1512,3 %12,3 %  

Graf

10. Byl/a jste celkově s praxí spokojen/a? (ohodnoťte známkou jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13831,4 %31,15 %  
23730,58 %30,33 %  
32923,97 %23,77 %  
4108,26 %8,2 %  
575,79 %5,74 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.18
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.98
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:2
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Ročník:

4. Kde sídlila firma, ve které jste byli na praxi?

5. Byla pro Vás praxe přínosem?

6. Bavila Vás práce, která byla náplní praxe?

7. Jaké nároky na Vás byly kladeny při praxi?

8. Organizaci praxe ze strany školy považuji za:

9. Pro výkon praxe jsem byl/a po teoretické stránce připraven/a:

10. Byl/a jste celkově s praxí spokojen/a? (ohodnoťte známkou jako ve škole)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Ročník:

4. Kde sídlila firma, ve které jste byli na praxi?

5. Byla pro Vás praxe přínosem?

6. Bavila Vás práce, která byla náplní praxe?

7. Jaké nároky na Vás byly kladeny při praxi?

8. Organizaci praxe ze strany školy považuji za:

9. Pro výkon praxe jsem byl/a po teoretické stránce připraven/a:

10. Byl/a jste celkově s praxí spokojen/a? (ohodnoťte známkou jako ve škole)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vykoupilová, A.Zahraniční praxe středoškoláků (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zahranicni-praxe-stredoskola.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.