Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zahraniční rozvojová pomoc ČR

Zahraniční rozvojová pomoc ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Tůmová
Šetření:26. 10. 2011 - 12. 11. 2011
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka VŠE a cílem mé práce je zjistit povědomí veřejnosti o rozvojové spolupráci ČR (pomoc chudým a málo rozvinutým zemím s cílem snížit jejich chudobu a podpořit bezpečnost a prosperitu). Dotazník zabere asi 5 minut. Všem předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy o české zahraniční rozvojové pomoci než jste začal/a vyplňovat tento dotazník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18282,73 %82,73 %  
ne3817,27 %17,27 %  

Graf

2. Přispěl/a jste vy osobně nějakým způsobem na pomoc rozvojovým zemím (finančně, materiálně nebo jiným způsobem)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13260 %60 %  
ano8840 %40 %  

Graf

3. V roce 2010 přispěla ČR na tuto pomoc celkově 4,3 mld. Kč (pro srovnání celkové výdaje činily 1157 mld. Kč). Myslíte si, že je tato částka dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to dostačující částka10648,18 %48,18 %  
Nevím5926,82 %26,82 %  
Je to příliš málo2812,73 %12,73 %  
Je to příliš mnoho2712,27 %12,27 %  

Graf

4. Proč myslíte, že by ČR měla rozvojovou pomoc poskytovat (vyberte maximálně tři odpovědi)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomáháme tím lidem v nouzi11954,09 %54,09 %  
Bojujeme tím proti chudobě7433,64 %33,64 %  
Dáváme tím větší šanci na vzdělání tamních obyvatel7333,18 %33,18 %  
Je to naše morální povinnost5826,36 %26,36 %  
Je to prevence hladu a nemoci5826,36 %26,36 %  
Pomáháme tím k udržení mezinárodní stability a míru4821,82 %21,82 %  
Pomáháme tím rozvíjet ekonomiku rozvojových zemí4219,09 %19,09 %  
Jsme vyspělá země a máme na to prostředky3515,91 %15,91 %  
Zlepšujeme tím image ČR3415,45 %15,45 %  
Je to prevence nelegálního přistěhovalectví3013,64 %13,64 %  
Pomáháme tím naší ekonomice (vývoz zboží, apod.)219,55 %9,55 %  
ČR nepotřebuje pomáhat rozvojovým zemím198,64 %8,64 %  

Graf

5. Jaké oblasti podle Vás pomoc nejvíce potřebují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Afrika20291,82 %91,82 %  
Asie4721,36 %21,36 %  
Jižní Amerika209,09 %9,09 %  
Balkán146,36 %6,36 %  
Území bývalého SSSR135,91 %5,91 %  

Graf

6. Kam byste pomoc nejvíce směřovali (vyberte maximálně 3 odpovědi)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora vzdělávání14465,45 %65,45 %  
Boj proti HIV/AIDS a dalším nemocem11853,64 %53,64 %  
Podpora lidských práv7031,82 %31,82 %  
Zlepšení postavení žen a dětí6630 %30 %  
Rozvoj průmyslu a zemědělství5826,36 %26,36 %  
Posilování míru a bezpečnosti5022,73 %22,73 %  
Ochrana životního prostředí3817,27 %17,27 %  
Rozvoj demokracie3114,09 %14,09 %  
Podpora soukromého podnikání2210 %10 %  
Rozvoj státní správy a občanské společnosti125,45 %5,45 %  

Graf

7. Kam byste směřovali většinu prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozdělit prostředky mezi obě možnosti10849,09 %49,09 %  
Humanitární pomoc5324,09 %24,09 %  
Dlouhodobá rozvojová spolupráce4721,36 %21,36 %  
Žádné prostředky neposkytovat125,45 %5,45 %  

Graf

8. Jaká pomoc je podle Vás efektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzájemná spolupráce obou sektorů14967,73 %67,73 %  
Soukromá (neziskové organizace, firmy, jednotlivci, apod.)4721,36 %21,36 %  
Státní (Ministerstvo zahraničních věcí, Česká rozvojová agentura, apod.)2410,91 %10,91 %  

Graf

9. Věděli jste, že velká část české rozvojové pomoci směřuje do Srbska?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19387,73 %87,73 %  
ano2712,27 %12,27 %  

Graf

10. Myslíte si, že Srbsko potřebuje rozvojovou pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím9945 %45 %  
ne7132,27 %32,27 %  
ano5022,73 %22,73 %  

Graf

11. Uvítali byste více informací o rozvojové spolupráci ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16173,18 %73,18 %  
ne5926,82 %26,82 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11854,13 %53,64 %  
Muž10045,87 %45,45 %  

Graf

13. Vás věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 45 let11652,97 %52,73 %  
do 25 let5324,2 %24,09 %  
46 - 60 let3616,44 %16,36 %  
60 let a více146,39 %6,36 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8137,16 %36,82 %  
Středoškolské s maturitou7132,57 %32,27 %  
Středoškolské bez maturity3415,6 %15,45 %  
Základni177,8 %7,73 %  
Vyšší odborné156,88 %6,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Proč myslíte, že by ČR měla rozvojovou pomoc poskytovat (vyberte maximálně tři odpovědi)?

  • odpověď ČR nepotřebuje pomáhat rozvojovým zemím:
    • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné prostředky neposkytovat na otázku 7. Kam byste směřovali většinu prostředků?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy o české zahraniční rozvojové pomoci než jste začal/a vyplňovat tento dotazník?

2. Přispěl/a jste vy osobně nějakým způsobem na pomoc rozvojovým zemím (finančně, materiálně nebo jiným způsobem)?

3. V roce 2010 přispěla ČR na tuto pomoc celkově 4,3 mld. Kč (pro srovnání celkové výdaje činily 1157 mld. Kč). Myslíte si, že je tato částka dostatečná?

4. Proč myslíte, že by ČR měla rozvojovou pomoc poskytovat (vyberte maximálně tři odpovědi)?

5. Jaké oblasti podle Vás pomoc nejvíce potřebují?

6. Kam byste pomoc nejvíce směřovali (vyberte maximálně 3 odpovědi)?

7. Kam byste směřovali většinu prostředků?

8. Jaká pomoc je podle Vás efektivnější?

9. Věděli jste, že velká část české rozvojové pomoci směřuje do Srbska?

10. Myslíte si, že Srbsko potřebuje rozvojovou pomoc?

11. Uvítali byste více informací o rozvojové spolupráci ČR?

12. Vaše pohlaví?

13. Vás věk?

14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy o české zahraniční rozvojové pomoci než jste začal/a vyplňovat tento dotazník?

2. Přispěl/a jste vy osobně nějakým způsobem na pomoc rozvojovým zemím (finančně, materiálně nebo jiným způsobem)?

3. V roce 2010 přispěla ČR na tuto pomoc celkově 4,3 mld. Kč (pro srovnání celkové výdaje činily 1157 mld. Kč). Myslíte si, že je tato částka dostatečná?

4. Proč myslíte, že by ČR měla rozvojovou pomoc poskytovat (vyberte maximálně tři odpovědi)?

5. Jaké oblasti podle Vás pomoc nejvíce potřebují?

6. Kam byste pomoc nejvíce směřovali (vyberte maximálně 3 odpovědi)?

7. Kam byste směřovali většinu prostředků?

8. Jaká pomoc je podle Vás efektivnější?

9. Věděli jste, že velká část české rozvojové pomoci směřuje do Srbska?

10. Myslíte si, že Srbsko potřebuje rozvojovou pomoc?

11. Uvítali byste více informací o rozvojové spolupráci ČR?

12. Vaše pohlaví?

13. Vás věk?

14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tůmová, L.Zahraniční rozvojová pomoc ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zahranicni-rozvojova-pomoc-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.