Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní a studijní pobyty v rámci EU

Pracovní a studijní pobyty v rámci EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Kudělková
Šetření:20. 04. 2018 - 01. 05. 2018
Počet respondentů:247
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosíme Vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, jenž je určen respondentům od 15 let. V rámci předmětu Statistické metody v marketingu při Ekonomické fakultě VŠB-TUO provádíme výzkum na téma výjezdů do zemí EU. Výstupem tohoto dotazníku bude zjištění zájmu o cestování za studiem či prací v rámci EU. Všechny otázky jsou povinné.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát za rok přibližně vycestujete za hranice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4×10542,51 %42,51 %  
0-1×9940,08 %40,08 %  
5× a vícekrát4317,41 %17,41 %  

Graf

2. Jaké by byly hlavní důvody, kvůli kterým byste nevycestoval/a do zahraničí? (označte maximálně 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční bariéra15261,54 %61,54 %  
Závazky v práci, vůči rodině12851,82 %51,82 %  
Jazyková bariéra5823,48 %23,48 %  
Žádné důvody2510,12 %10,12 %  
Cizí prostředí176,88 %6,88 %  
Jiné důvody176,88 %6,88 %  
Strach z cestování104,05 %4,05 %  
Jiná měna20,81 %0,81 %  

Graf

3. Určete hlavní účel Vašich cest.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolená / relaxace18876,11 %76,11 %  
Pracovní249,72 %9,72 %  
Studijní208,1 %8,1 %  
Jiný156,07 %6,07 %  

Graf

4. Do jakých evropských zemí byste nejraději vycestoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jižní státy7630,77 %30,77 %  
Severní státy6626,72 %26,72 %  
Západní státy5923,89 %23,89 %  
Sousední státy2610,53 %10,53 %  
Východní státy208,1 %8,1 %  

Graf

5. Pracoval/a nebo studoval/a jste někdy v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16667,21 %67,21 %  
Ano8132,79 %32,79 %  

Graf

6. Kdyby se Vám naskytla příležitost práce/studia v zahraničí, využil/a byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17269,64 %69,64 %  
Ne7530,36 %30,36 %  

Graf

7. Jak moc Vás uvedené faktory ovlivňují při rozhodování o zahraničních výjezdech?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5.

Kdy 1 = rozhodně ano, 2 = spíše ano, 3 = nevím, 4 = spíše ne, 5 = rozhodně ne.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jazyková bariéra3.1461.882
Výměna peněz4.3680.921
Odlišná kultura3.8021.26
Jiné prostředí3.7041.496
Klimatické podmínky3.491.586
Finance2.0931.518
Strach z cestování4.021.218
Politická situace v zemi2.4571.349
Závazky v práci2.6071.664
Závazky vůči rodině2.5871.684

Graf

8. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14257,49 %57,49 %  
Muž10542,51 %42,51 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2415663,16 %63,16 %  
25-345723,08 %23,08 %  
35-44124,86 %4,86 %  
15-1883,24 %3,24 %  
55-6462,43 %2,43 %  
65 a více52,02 %2,02 %  
45-5431,21 %1,21 %  

Graf

10. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student14859,92 %59,92 %  
Zaměstnaný5923,89 %23,89 %  
OSVČ208,1 %8,1 %  
Jiné93,64 %3,64 %  
Důchodce72,83 %2,83 %  
Nezaměstnaný41,62 %1,62 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou16165,18 %65,18 %  
Vysokoškolské6526,32 %26,32 %  
Základní124,86 %4,86 %  
SŠ s výučním listem93,64 %3,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát za rok přibližně vycestujete za hranice?

2. Jaké by byly hlavní důvody, kvůli kterým byste nevycestoval/a do zahraničí? (označte maximálně 2 odpovědi)

3. Určete hlavní účel Vašich cest.

4. Do jakých evropských zemí byste nejraději vycestoval/a?

5. Pracoval/a nebo studoval/a jste někdy v zahraničí?

6. Kdyby se Vám naskytla příležitost práce/studia v zahraničí, využil/a byste ji?

7. Jak moc Vás uvedené faktory ovlivňují při rozhodování o zahraničních výjezdech?

8. Vaše pohlaví

9. Váš věk

10. Jsem

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát za rok přibližně vycestujete za hranice?

2. Jaké by byly hlavní důvody, kvůli kterým byste nevycestoval/a do zahraničí? (označte maximálně 2 odpovědi)

3. Určete hlavní účel Vašich cest.

4. Do jakých evropských zemí byste nejraději vycestoval/a?

5. Pracoval/a nebo studoval/a jste někdy v zahraničí?

6. Kdyby se Vám naskytla příležitost práce/studia v zahraničí, využil/a byste ji?

7. Jak moc Vás uvedené faktory ovlivňují při rozhodování o zahraničních výjezdech?

8. Vaše pohlaví

9. Váš věk

10. Jsem

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kudělková, R.Pracovní a studijní pobyty v rámci EU (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://zahranicni-vyjezdy-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.