Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem dětí o letní prázdninové tábory

Zájem dětí o letní prázdninové tábory

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michael Lednický
Šetření:02. 04. 2019 - 20. 04. 2019
Počet respondentů:218
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

rádi bychom Tě oslovili k vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který se zabývá prázdninovými tábory.

Dotazník vyplníš do pěti minut, Tvé osobní údaje a odpovědi zůstanou striktně důvěrné a vyhodnoceny budou souhrnně, nikoliv za jednotlivé odpovídající.

Jedná se o výzkum k celosemestrální práci v předmětu Statistické metody v marketingu na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity v Ostravě. 

 

Děkujeme předem za Tvé odpovědi.

Studenti ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity v Ostravě

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jsi někdy na nějakém letním táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, byl/a16977,52 %77,52 %  
ne, nebyl/a4922,48 %22,48 %  

Graf

2. Podle čeho bys svůj tábor vybíral/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle zaměření10849,54 %49,54 %  
dle výběru kamaráda/ky4118,81 %18,81 %  
dle výběru či doporučení rodičů2712,39 %12,39 %  
dle doby trvání2310,55 %10,55 %  
jiné198,72 %8,72 %  

Graf

3. Jak dlouhý tábor by ti vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týdenní11753,67 %53,67 %  
dvoutýdenní7634,86 %34,86 %  
víkendový2511,47 %11,47 %  

Graf

4. Dal/a bys přednost táboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pobytovému18183,03 %83,03 %  
příměstskému3716,97 %16,97 %  

Graf

5. Urči, jak moc je pro tebe daný druh táboru zajímavý?

1 - velmi zajímavý, 2 - méně zajímavý, 3 - ani zajímavý, ani nezajímavý, 4 - spíše nazjímavý, 5- nezajímavý

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jaké ubytování preferuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v chatce10749,08 %49,08 %  
v budově s ostatními6831,19 %31,19 %  
ve stanu4319,72 %19,72 %  

Graf

7. Jaký kolektiv by ti byl příjemnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší tábor jen s dětmi, které jsou ve tvém věku12356,42 %56,42 %  
velký tábor, kde budou děti všech věkových kategorií9543,58 %43,58 %  

Graf

8. Co očekáváš od svého letního tábora? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně zábavy15772,02 %72,02 %  
hodně her a sportu13762,84 %62,84 %  
noví kamarádi13260,55 %60,55 %  
volný čas12155,5 %55,5 %  
celotáborové hry9744,5 %44,5 %  
že se něco nového naučíš a dozvíš9443,12 %43,12 %  
diskotéky7835,78 %35,78 %  
jiné2812,84 %12,84 %  

Graf

9. Máš rád noční hry (např. stezka odvahy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17982,11 %82,11 %  
ne3917,89 %17,89 %  

Graf

10. Jaké jsou tvé mimoškolní aktivity? Jaké máš zájmy? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport14365,6 %65,6 %  
hudební nástroj7534,4 %34,4 %  
zvířata7233,03 %33,03 %  
malování, kreslení5726,15 %26,15 %  
jiné4822,02 %22,02 %  
tancování4520,64 %20,64 %  
zpěv3817,43 %17,43 %  
žádné nemám177,8 %7,8 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka11251,38 %51,38 %  
chlapec10648,62 %48,62 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13 a více11552,75 %52,75 %  
9 – 12 let8538,99 %38,99 %  
6 – 8 let188,26 %8,26 %  

Graf

13. Kolik máš sourozenců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoho11251,38 %51,38 %  
dva6228,44 %28,44 %  
nemám sourozence2310,55 %10,55 %  
více219,63 %9,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jsi někdy na nějakém letním táboře?

2. Podle čeho bys svůj tábor vybíral/a?

3. Jak dlouhý tábor by ti vyhovoval?

4. Dal/a bys přednost táboru

5. Urči, jak moc je pro tebe daný druh táboru zajímavý?

6. Jaké ubytování preferuješ?

7. Jaký kolektiv by ti byl příjemnější?

8. Co očekáváš od svého letního tábora? (Více možných odpovědí)

9. Máš rád noční hry (např. stezka odvahy)?

10. Jaké jsou tvé mimoškolní aktivity? Jaké máš zájmy? (Více možných odpovědí)

11. Pohlaví

12. Věk

13. Kolik máš sourozenců?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jsi někdy na nějakém letním táboře?

2. Podle čeho bys svůj tábor vybíral/a?

3. Jak dlouhý tábor by ti vyhovoval?

4. Dal/a bys přednost táboru

5. Urči, jak moc je pro tebe daný druh táboru zajímavý?

6. Jaké ubytování preferuješ?

7. Jaký kolektiv by ti byl příjemnější?

8. Co očekáváš od svého letního tábora? (Více možných odpovědí)

9. Máš rád noční hry (např. stezka odvahy)?

10. Jaké jsou tvé mimoškolní aktivity? Jaké máš zájmy? (Více možných odpovědí)

11. Pohlaví

12. Věk

13. Kolik máš sourozenců?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lednický, M.Zájem dětí o letní prázdninové tábory (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://zajem-deti-o-letni-prazdnino.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.