Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem mladých lidi o politické dění

Zájem mladých lidi o politické dění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Vojtová
Šetření:19. 12. 2010 - 26. 12. 2010
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):27 / 21.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí naší semestrální práce. Má za cíl přiblížit vztah mladých lidí (zejména porevoluční generace) k politice, jejich volební účast a zájem podílet se na veřejném dění. Za Váš čas velice děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Odkud nejčastěji získáváte informace o politickém dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové zpravodajství5885,29 %85,29 %  
Televize5073,53 %73,53 %  
Noviny3145,59 %45,59 %  
Od přátel, při debatách v hospodě apod.1927,94 %27,94 %  
Rádio1420,59 %20,59 %  
Rodina1217,65 %17,65 %  
Internetové stránky vlády, parlamentu …913,24 %13,24 %  
Nezískávám45,88 %5,88 %  
Přímo z politické strany11,47 %1,47 %  
Internetová fora, zprávy od přátel a známých11,47 %1,47 %  
jsem ve straně11,47 %1,47 %  

Graf

2. Informace o politice vyhledáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náhodně – něco zaslechnu, uvidím v televizi…4972,06 %72,06 %  
Cílevědomě1623,53 %23,53 %  
Nezískávám34,41 %4,41 %  

Graf

3. Jak často získáváte informace o politice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně3044,12 %44,12 %  
Týdně2739,71 %39,71 %  
Měsíčně68,82 %8,82 %  
Nezískávám34,41 %4,41 %  
Méně často22,94 %2,94 %  

Graf

4. Sledujete politické debaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy, záleží na diskutovaném tématu3855,88 %55,88 %  
Ne, nesleduji.2841,18 %41,18 %  
Ano sleduji, o politiku se velice zajímám22,94 %2,94 %  

Graf

5. Pokud politické debaty sledujete, tak jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otázky Václava Moravce2970,73 %42,65 %  
nic37,32 %4,41 %  
Všechny24,88 %2,94 %  
Otázky Barbory Tachecí12,44 %1,47 %  
nesleduji12,44 %1,47 %  
události, komentáře12,44 %1,47 %  
Partie12,44 %1,47 %  
Politické spektrum, Máte Slovo12,44 %1,47 %  
-12,44 %1,47 %  
popř. Hyde Park12,44 %1,47 %  

Graf

6. Jste spokojeni s úrovní informací o politickém dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně3044,12 %44,12 %  
Ano zcela, jsou dostatečné1826,47 %26,47 %  
Ne1319,12 %19,12 %  
Nevím710,29 %10,29 %  

Graf

7. Pokud jste s informacemi o politickém dění spokojeni jen částečně, chcete aby byly doplněny o:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace o komunální politice1851,43 %26,47 %  
Více informací o politicích1131,43 %16,18 %  
nic25,71 %2,94 %  
naopak chci, aby jich bylo méně12,86 %1,47 %  
více objektivní a pravdivé,více "šťouralů"12,86 %1,47 %  
menší zaujatost médií (po obou stranách)12,86 %1,47 %  
Ty zákulisní věci, které nikdo neříká :)12,86 %1,47 %  

Graf

8. Pokud s informacemi nejste spokojeni vůbec, změnili byste?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Informování o neparlamentních stranách a jejich ideích a názorech. Navrácení ke dřívějšímu modelu, kdy proti sobě seděli konkurenční politici a nebylo to jen zpovídání moderátorovi. Měl by být širší okruh témat, ne jen stále těch pár dokola. ...... a mnoho dalšího.

moderátora václava moravce například za martina veselovského

obsazení politiků

Spousta informací je zatajováno, nezmiňováno

9. Diskutuje se ve Vaší rodině o politice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas – v závislosti na aktuálním dění v politice5479,41 %79,41 %  
Nikdy710,29 %10,29 %  
Ano často710,29 %10,29 %  

Graf

10. Pokud ano, jak často?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často3260,38 %47,06 %  
Týdně1935,85 %27,94 %  
Denně23,77 %2,94 %  

Graf

11. Do jaké míry jsou Vaše politické názory ovlivněny názory blízkého okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně4058,82 %58,82 %  
Vůbec1826,47 %26,47 %  
Značně68,82 %8,82 %  
Nemám politické názory45,88 %5,88 %  

Graf

12. Chodíte ke komunálním volbám (do obecního zastupitelstva)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5073,53 %73,53 %  
ne1826,47 %26,47 %  

Graf

13. Chodíte k parlamentním volbám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5783,82 %83,82 %  
ne1116,18 %16,18 %  

Graf

14. Chodíte k volbám do Evropského parlamentu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3551,47 %51,47 %  
ne3348,53 %48,53 %  

Graf

15. Pokud chodíte volit, ovlivňují předvolební akce politických stran Vaše preference?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neovlivňují3557,38 %51,47 %  
Trochu – pokud nemám vyhrazený politický názor2439,34 %35,29 %  
Ano silně23,28 %2,94 %  

Graf

16. Jaká je voličská účast ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volíme celá rodina (členové od 18 let)3348,53 %48,53 %  
Volit chodí každý sám podle sebe, někdo ano, někdo ne3044,12 %44,12 %  
K volbám nechodíme34,41 %4,41 %  
2 ze 411,47 %1,47 %  
chodím pouze já11,47 %1,47 %  

Graf

17. Volili byste příslušnou politickou stranu, kdyby Vám nabídla finanční odměnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6088,24 %88,24 %  
ano811,76 %11,76 %  

Graf

18. Pokud nechodíte volit, co by Vás motivovalo nebo co by se muselo stát? (např. Student VŠ – zavedení školného na VŠ)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

musela bych mít 18..

nic, protoze kdyby volby mohly neco zmenit, tak by je davno zakazaly

zavední školného na VŠ, nějaké situace se kterou bych absolutně nesouhlasila

19. Uvažujete do budoucna s aktivní účastí v politice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4972,06 %72,06 %  
Možná – záleží na politické situaci 1217,65 %17,65 %  
Ano710,29 %10,29 %  

Graf

20. Pokud ano, na jaké úrovni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunální (zastupitelstvo obce)1161,11 %16,18 %  
Nadnárodní (například v orgánech EU)422,22 %5,88 %  
Národní316,67 %4,41 %  

Graf

21. Pokud o tom uvažujete, tak v jakém časovém horizontu hodláte vstoupit na politickou scénu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 let736,84 %10,29 %  
Do 10 let631,58 %8,82 %  
Později526,32 %7,35 %  
Do 1 roku15,26 %1,47 %  

Graf

22. Pokud byste kandidoval, tak jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezávislý kandidát1669,57 %23,53 %  
Za politickou stranu730,43 %10,29 %  

Graf

23. Myslíte si, že Vaše studium či zaměstnání Vás podněcuje k vyhledávání informací o politice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3044,12 %44,12 %  
ano2435,29 %35,29 %  
nevím1420,59 %20,59 %  

Graf

24. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4972,06 %72,06 %  
muž1927,94 %27,94 %  

Graf

25. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211927,94 %27,94 %  
20913,24 %13,24 %  
1968,82 %8,82 %  
2257,35 %7,35 %  
2545,88 %5,88 %  
2334,41 %4,41 %  
2434,41 %4,41 %  
2834,41 %4,41 %  
1834,41 %4,41 %  
2634,41 %4,41 %  
ostatní odpovědi 17
30
dvacet let
31
29
střední
27
devatenáct
34
1014,71 %14,71 % 

Graf

26. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné s maturitou2942,65 %42,65 %  
Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)2130,88 %30,88 %  
Vysokoškolské913,24 %13,24 %  
Základní710,29 %10,29 %  
Střední vyučen22,94 %2,94 %  

Graf

27. Vaše současné zaměstnání (obecně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ3855,88 %55,88 %  
Student SŠ1116,18 %16,18 %  
Kancelářská profese811,76 %11,76 %  
V domácnosti / na mateřské45,88 %5,88 %  
Nezaměstnaný/á34,41 %4,41 %  
Dělnická profese22,94 %2,94 %  
Podnikatel22,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Sledujete politické debaty?

 • odpověď Někdy, záleží na diskutovaném tématu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otázky Václava Moravce na otázku 5. Pokud politické debaty sledujete, tak jaké?

14. Chodíte k volbám do Evropského parlamentu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možná – záleží na politické situaci na otázku 19. Uvažujete do budoucna s aktivní účastí v politice?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Chodíte k parlamentním volbám?

27. Vaše současné zaměstnání (obecně)

 • odpověď Student VŠ:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední všeobecné s maturitou (gymnázium) na otázku 26. Nejvyšší ukončené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odkud nejčastěji získáváte informace o politickém dění?

2. Informace o politice vyhledáváte?

3. Jak často získáváte informace o politice?

4. Sledujete politické debaty?

5. Pokud politické debaty sledujete, tak jaké?

6. Jste spokojeni s úrovní informací o politickém dění?

7. Pokud jste s informacemi o politickém dění spokojeni jen částečně, chcete aby byly doplněny o:

9. Diskutuje se ve Vaší rodině o politice?

10. Pokud ano, jak často?

11. Do jaké míry jsou Vaše politické názory ovlivněny názory blízkého okolí?

12. Chodíte ke komunálním volbám (do obecního zastupitelstva)?

13. Chodíte k parlamentním volbám?

14. Chodíte k volbám do Evropského parlamentu?

15. Pokud chodíte volit, ovlivňují předvolební akce politických stran Vaše preference?

16. Jaká je voličská účast ve Vaší rodině?

17. Volili byste příslušnou politickou stranu, kdyby Vám nabídla finanční odměnu?

19. Uvažujete do budoucna s aktivní účastí v politice?

20. Pokud ano, na jaké úrovni?

22. Pokud byste kandidoval, tak jako:

23. Myslíte si, že Vaše studium či zaměstnání Vás podněcuje k vyhledávání informací o politice?

24. Jste

25. Věk

26. Nejvyšší ukončené vzdělání

27. Vaše současné zaměstnání (obecně)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odkud nejčastěji získáváte informace o politickém dění?

2. Informace o politice vyhledáváte?

3. Jak často získáváte informace o politice?

4. Sledujete politické debaty?

5. Pokud politické debaty sledujete, tak jaké?

6. Jste spokojeni s úrovní informací o politickém dění?

7. Pokud jste s informacemi o politickém dění spokojeni jen částečně, chcete aby byly doplněny o:

9. Diskutuje se ve Vaší rodině o politice?

10. Pokud ano, jak často?

11. Do jaké míry jsou Vaše politické názory ovlivněny názory blízkého okolí?

12. Chodíte ke komunálním volbám (do obecního zastupitelstva)?

13. Chodíte k parlamentním volbám?

14. Chodíte k volbám do Evropského parlamentu?

15. Pokud chodíte volit, ovlivňují předvolební akce politických stran Vaše preference?

16. Jaká je voličská účast ve Vaší rodině?

17. Volili byste příslušnou politickou stranu, kdyby Vám nabídla finanční odměnu?

19. Uvažujete do budoucna s aktivní účastí v politice?

20. Pokud ano, na jaké úrovni?

22. Pokud byste kandidoval, tak jako:

23. Myslíte si, že Vaše studium či zaměstnání Vás podněcuje k vyhledávání informací o politice?

24. Jste

25. Věk

26. Nejvyšší ukončené vzdělání

27. Vaše současné zaměstnání (obecně)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vojtová, E.Zájem mladých lidi o politické dění (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zajem-mladych-lidi-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.