Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem nezaměstnaných o nástroje APZ ve Zlínském kraji

Zájem nezaměstnaných o nástroje APZ ve Zlínském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Lužíková
Šetření:06. 03. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, "do rukou" se Vám dostal dotazník, který zkoumá zájem uchazečů o zaměstnání o nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

Proto, aby byl výzkum hodnotný a mohl v budoucnu napomoci ke snižování nezaměstnanosti ve Zlínském kraji a k efektivnějšímu využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, je potřeba získat informace především od těch, kterých se situace dotýká nejvíce – od nezaměstnaných.

Tento dotazník je anonymní. Informace, které zde poskytnete mohou posloužit např. ke zkvalitnění služeb poskytovaných Úřadem práce ČR, nebo k jiným účelům. 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte okres, ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zlínotázka č. 2, Uherské hradištěotázka č. 2, Vsetínotázka č. 2, Kroměřížotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlín550 %50 %  
Kroměříž330 %30 %  
Vsetín110 %10 %  
Uherské hradiště110 %10 %  

Graf

2. Znáte některý z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který můžete osobně využít k tomu, abyste se lépe uplatnil/a na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano550 %50 %  
Ne550 %50 %  

Graf

3. Pokud jste odpověděl/a kladně, uveďte jaký:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekvalifikace120 %10 %  
rekvalifikační kurzy120 %10 %  
stáže ve firmách120 %10 %  
Aktivní vyhledávání míst přes MPSV, zasílání nabídek od agentur atd.120 %10 %  
VPP120 %10 %  

Graf

4. Do jaké míry se zajímáte o nabídku rekvalifikačních kurzů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám si aktivně hledám informace na Internetu nebo v jiných zdrojích660 %60 %  
Nezajímám se330 %30 %  
Informace si zjišťuji na nástěnkách Úřadu práce a u pracovníka Úřadu práce110 %10 %  

Graf

5. Na škále určete, zda máte zájem o následující aktivity, činnosti a služby poskytované Úřadem práce ČR.

1 - Ano; 2 - Spíše ano; 3 - Spíše ne; 4 - Ne

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Informace o volných pracovních místech1.40.84
Zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikace21
Získání nové kvalifikace prostřednictvím rekvalifikace2.31.01
Vytvoření takového pracovního místa, které odpovídá mé kvalifikaci1.91.09
Pomoc při výběru rekvalifikačního kurzu2.61.24
Individuální poradenství2.31.01
Zjištění osobnostních předpokladů pro vybrané povolání2.31.01
Pomoc při výběru vhodného povolání2.80.96
Pomoc při změně zaměstnání2.71.01
Informace o možnostech uplatnění absolventů škol2.31.41
Podpora při zahájení samostatně výdělečné činnosti2.11.09
Informace o možnosti využití „zvolené“ rekvalifikace“1.91.09
Zprostředkování zaměstnání na částečný úvazek2.61.64
Odborné poradenství pro osoby se zdravotním postižením2.71.61
Zprostředkování zaměstnání v chráněné pracovní dílně2.51.85
Zdravotní, sociální či pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením2.61.64
Projekty a programy určené ke snižování nezaměstnanosti (Odborná praxe pro mladé do 30 let, Vzdělávejte se pro růst!)2.41.64
Zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentury práce2.80.96
Účast na veřejně prospěšných pracích3.60.44

Graf

6. Využil/a jste již v minulosti některý z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne770 %70 %  
Ano330 %30 %  

Graf

7. V případě, že ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, povinně nás tam poslali z Úřadu práce, a mimo jednoho člověka to nikdo nepotřeboval, bylo to jen zbytečné vyhazování peněz i dotací Evropské unie. Jen aby si úřednice na Úřadu práce udělala čárku, že má splněno. Stalo se to opakovaně, běžná praxe.1100 %10 %  

Graf

8. Dokončil/a jste v minulosti úspěšně nějaký rekvalifikační kurz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne880 %80 %  
ano220 %20 %  

Graf

9. Zúčastnil/a jste se v minulosti projektu či programu na snížení nezaměstnanosti ve Zlínském kraji financovaného z EU? (Vzdělávejte se pro růst!, Stáže pro mladé zájemce)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne990 %90 %  
ano110 %10 %  

Graf

10. Využil/a jste již poradenských služeb, poskytovaných Úřadem práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne990 %90 %  
Ano110 %10 %  

Graf

11. Zúčastnil/a jste se ve škole profesního poradenství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne660 %60 %  
ano440 %40 %  

Graf

12. O jaké nástroje aktivní politiky zaměstnanosti můžete Vy jako fyzická osoba zažádat a využívat je? (Můžete označit i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekvalifikace880 %80 %  
Dávky v nezaměstnanosti550 %50 %  
Poradenství440 %40 %  
Projekty a programy financované z Evropských strukturálních fondů330 %30 %  
Příspěvek na společensky účelné místo220 %20 %  

Graf

13. Kdo může zažádat o zařazení do rekvalifikačního kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kdokoliv, kdo je v evidenci uchazečů nebo zájemců o zaměstnání na Úřadu práce.990 %90 %  
Pouze uchazeči, kteří dosáhli nízkého vzdělání.110 %10 %  
Osoby ze sociálně znevýhodněné znevýhodněného prostředí110 %10 %  
Pouze osoby se zdravotním postižením nebo jiným zdravotním omezením.110 %10 %  

Graf

14. Máte na zařazení do rekvalifikačního kurzu právní nárok?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne550 %50 %  
ano550 %50 %  

Graf

15. Zaškrtněte, jaké projekty a programy na snižování nezaměstnanosti ve Zlínském kraji znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné neznám440 %40 %  
Odborné praxe pro mladé do 30 let330 %30 %  
Cesta k práci220 %20 %  
Vzdělávejte se pro růst!220 %20 %  
Šance pro rodiče110 %10 %  
Stáže pro mladé zájemce110 %10 %  
Zkušenost výhodou110 %10 %  
Bez bariér110 %10 %  

Graf

16. Jsou služby v rámci činnosti Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce placené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10100 %100 %  

Graf

17. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena550 %50 %  
Muž550 %50 %  

Graf

18. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let440 %40 %  
15-25 let330 %30 %  
46-60 let110 %10 %  
36-45 let110 %10 %  
Více jak 60 let110 %10 %  

Graf

19. Uveďte stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské (Mgr., Ing., aj.)330 %30 %  
Vysokoškolské (Bc.)220 %20 %  
Středoškolské s maturitou220 %20 %  
Střední odborné učiliště zakončené výučním listem110 %10 %  
Základní110 %10 %  
Vyšší odborné110 %10 %  

Graf

20. Uveďte Vaši celkovou délku evidence na Úřadu práce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle jak 1 rok440 %40 %  
3-6 měsíců330 %30 %  
méně jak 3 měsíce330 %30 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lužíková, I.Zájem nezaměstnaných o nástroje APZ ve Zlínském kraji (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zajem-nezamestnanych-o-apz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.