Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o agroturistiku a venkovský cestovní ruch v ČR

Zájem o agroturistiku a venkovský cestovní ruch v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Junková
Šetření:10. 10. 2010 - 23. 10. 2010
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží ke zjištění Vašeho názoru a zájmu o venkovský cestovní ruch a agroturistiku v České republice. Výzkum provádím jako studentka České zemědělské univerzity a jeho výsledky mi poslouží ke zpracování diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní. Velmi vám děkuji za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím jednu odpověď.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dovoluji si Vám upřesnit některé pojmy použité v dotazníku:

Venkovský cestovní ruch (venkovská turistika) je forma cestovního ruchu, při kterém jsou turistické aktivity velmi těsně spojené s přírodou a venkovem (pěší turistika, poznávání přírody, jízda na kole, na koni, apod.), Nejedná se o masovou turistiku, tudíž je ohleduplná k přírodě. Ubytovací zařízení jsou typická malou ubytovací kapacitou a rodinným zázemím.

.

Agroturistika je specifickým produktem venkovského cestovního ruchu, bezprostředně vázaným na zemědělskou farmu. Turisté se aktivně podílejí na činnosti zemědělské usedlosti nebo farmy a přitom poznávají tradice venkovského života, zemědělské práce, chov hospodářských zvířat a postupy při výrobě nejrůznějších zemědělských produktů.

 

Volný čas – v tomto dotazníku je volným časem myšlen jakýkoli volný čas - víkendy, pracovní volno o svátcích, Vaše dovolená apod., který trávíte mimo Vaše bydliště za účelem poznání a odpočinku s minimálně jedním přenocováním.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již dříve s pojmem agroturistika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17290,05 %90,53 %  
ne199,95 %10 %  

Graf

2. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18797,91 %98,42 %  
ne42,09 %2,11 %  

Graf

3. Jakou část Vaší dovolené* obvykle trávíte v ČR? (* v tomto případě Vaše běžná dovolená na zotavenou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinu dovolené trávím v ČR7741,18 %40,53 %  
polovinu dovolené trávím v ČR5227,81 %27,37 %  
méně jak polovinu dovolené trávím v ČR3820,32 %20 %  
celou dovolenou trávím v ČR168,56 %8,42 %  
vůbec netrávím dovolenou v ČR42,14 %2,11 %  

Graf

4. Jaký typ ubytování v ČR nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [hotelotázka č. 5, penzionotázka č. 5, ubytování na farmě nebo na statkuotázka č. 5, ubytování v soukromíotázka č. 5, kempotázka č. 5, přívěsotázka č. 5, v jinémotázka č. 5, svůj volný čas trávím v tuzemsku pouze na chalupě (chatě)otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzion6936,9 %36,32 %  
svůj volný čas trávím v tuzemsku pouze na chalupě (chatě)3016,04 %15,79 %  
kemp2814,97 %14,74 %  
ubytování v soukromí2613,9 %13,68 %  
hotel1910,16 %10 %  
v jiném115,88 %5,79 %  
ubytování na farmě nebo na statku31,6 %1,58 %  
přívěs10,53 %0,53 %  

Graf

5. Jak dlouho trvá obvykle Váš pobyt v rámci cest v tuzemsku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 4 dny6943,95 %36,32 %  
5 - 7 dnů4428,03 %23,16 %  
2 dny2918,47 %15,26 %  
více jak 7 dnů159,55 %7,89 %  

Graf

6. Jaké aktivitě dáváte během Vašeho pobytu v tuzemsku přednost? (max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport (cyklistika, lyžování, vodní sporty, atd.)9560,51 %50 %  
poznávání památek (návštěvy hradů, zámků, muzeí, atd.)9258,6 %48,42 %  
koupání5031,85 %26,32 %  
návštěvy kulturních, sportovních, společenských akcí4729,94 %24,74 %  
venkovská turistika nebo agroturistika3622,93 %18,95 %  
lázeňské služby nebo wellness služby (relaxace, masáže, sauna, cvičení atd.)2415,29 %12,63 %  
gastroturistika10,64 %0,53 %  
chlast:)10,64 %0,53 %  
párty10,64 %0,53 %  
kombinace všech možností 10,64 %0,53 %  
kombinace - poznávání památek, sport, chalupa10,64 %0,53 %  
zakalit10,64 %0,53 %  

Graf

7. Využili jste již služeb venkovského cestovního ruchu nebo agroturistiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne, ale do budoucna o těchto službách uvažujiotázka č. 8, ne a ani o tyto služby nemám zájemotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale do budoucna o těchto službách uvažuji6137,89 %32,11 %  
ne a ani o tyto služby nemám zájem5836,02 %30,53 %  
ano4226,09 %22,11 %  

Graf

8. Služby agroturistiky a venkovského cestovního ruchu vyhledávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v ČRotázka č. 10, v ČR i zahraničíotázka č. 10, pouze v zahraničíotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ČR6159,22 %32,11 %  
v ČR i zahraničí4139,81 %21,58 %  
pouze v zahraničí10,97 %0,53 %  

Graf

9. Do zahraničí jezdím za agroturistikou/venkovskou turistikou protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídka je špatně propagovaná1100 %0,53 %  

Graf

10. Kde vyhledáváte informace o možnostech agroturistiky a venkovského cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu8481,55 %44,21 %  
od známých1211,65 %6,32 %  
v informačních centrech jednotlivých regionů 21,94 %1,05 %  
nic10,97 %0,53 %  
v cestovní kanceláři (agentuře)10,97 %0,53 %  
na internetu, od známých10,97 %0,53 %  
kombinace net a známí10,97 %0,53 %  
zatím jsem nevyhledával10,97 %0,53 %  

Graf

11. Myslíte si, že je agroturistika a venkovská turistika v ČR dobře propagovaná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5553,4 %28,95 %  
nevím3332,04 %17,37 %  
ano1514,56 %7,89 %  

Graf

12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hipoturistika (projížďky na koních a péče o koně)4947,57 %25,79 %  
účast při místních tradičních akcí (zabijačky, poutě, vinobraní..)4644,66 %24,21 %  
výroba domácích produktů (sýry, pečivo, uzeniny, apod.)4240,78 %22,11 %  
zkoušení tradičních řemesel (kovářství, truhlářství, řezbářství, textilní řemesla, sklářská výroba apod.)3029,13 %15,79 %  
pobyt a práce na farmě s poznáním farmářského života 2423,3 %12,63 %  
sběr lesních plodů a možnost jeho zpracování76,8 %3,68 %  

Graf

13. Do výše uvedených aktivit byste se zapojili

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně9087,38 %47,37 %  
pasivně1312,62 %6,84 %  

Graf

14. Navštívili jste někdy ve Vašem volném čase Plzeňský kraj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11973,91 %62,63 %  
ne4226,09 %22,11 %  

Graf

15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9680,67 %50,53 %  
ano, již několikrát1310,92 %6,84 %  
ano, jednou108,4 %5,26 %  

Graf

16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský9760,25 %51,05 %  
Jihomoravský8552,8 %44,74 %  
Vysočina5131,68 %26,84 %  
Plzeňský4829,81 %25,26 %  
Středočeský2716,77 %14,21 %  
Moravskoslezský2515,53 %13,16 %  
Zlínský2213,66 %11,58 %  
Liberecký1811,18 %9,47 %  
Královéhradecký74,35 %3,68 %  
Karlovarský63,73 %3,16 %  
Olomoucký63,73 %3,16 %  
Pardubický63,73 %3,16 %  
Ústecký31,86 %1,58 %  
žádný21,24 %1,05 %  

Graf

17. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11962,3 %62,63 %  
muž7237,7 %37,89 %  

Graf

18. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let6534,03 %34,21 %  
15-25 let5629,32 %29,47 %  
56-65 let2010,47 %10,53 %  
46-55 let199,95 %10 %  
nad 65 let168,38 %8,42 %  
36-45 let157,85 %7,89 %  

Graf

19. Bydlíte v místě, které má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 000 obyvatel10655,5 %55,79 %  
nad 3000 do 100 000 obyvatel4020,94 %21,05 %  
nad 100 000 do 500 000 obyvatel2312,04 %12,11 %  
do 3000 obyvatel2211,52 %11,58 %  

Graf

20. V jakém oboru pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod a služby4624,34 %24,21 %  
telekomunikace2010,58 %10,53 %  
nepracuji189,52 %9,47 %  
zdravotnictví157,94 %7,89 %  
informační technologie157,94 %7,89 %  
bankovnictví, pojišťovnictví126,35 %6,32 %  
školství115,82 %5,79 %  
stavebnictví84,23 %4,21 %  
student73,7 %3,68 %  
státní správa63,17 %3,16 %  
zemědělství42,12 %2,11 %  
potravinářství42,12 %2,11 %  
nic31,59 %1,58 %  
finance21,06 %1,05 %  
studuji21,06 %1,05 %  
doprava21,06 %1,05 %  
Marketing - Public Relations10,53 %0,53 %  
nezisková organizace10,53 %0,53 %  
reklama, marketing10,53 %0,53 %  
advokát10,53 %0,53 %  
účetnictví, správa nemovitostí10,53 %0,53 %  
právník10,53 %0,53 %  
média10,53 %0,53 %  
podniková ekonomika10,53 %0,53 %  
autodoprava10,53 %0,53 %  
průmysl10,53 %0,53 %  
farmaceutický průmysl10,53 %0,53 %  
strojírenství10,53 %0,53 %  
investiční skupina10,53 %0,53 %  
student VŠ10,53 %0,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Do výše uvedených aktivit byste se zapojili

 • odpověď aktivně:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hipoturistika (projížďky na koních a péče o koně) na otázku 12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pobyt a práce na farmě s poznáním farmářského života na otázku 12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zkoušení tradičních řemesel (kovářství, truhlářství, řezbářství, textilní řemesla, sklářská výroba apod.) na otázku 12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 10. Kde vyhledáváte informace o možnostech agroturistiky a venkovského cestovního ruchu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v ČR na otázku 8. Služby agroturistiky a venkovského cestovního ruchu vyhledávám:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výroba domácích produktů (sýry, pečivo, uzeniny, apod.) na otázku 12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)

14. Navštívili jste někdy ve Vašem volném čase Plzeňský kraj?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, již několikrát na otázku 15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plzeňský na otázku 16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

 • odpověď Jihočeský:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hotel na otázku 4. Jaký typ ubytování v ČR nejčastěji využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi lázeňské služby nebo wellness služby (relaxace, masáže, sauna, cvičení atd.) na otázku 6. Jaké aktivitě dáváte během Vašeho pobytu v tuzemsku přednost? (max. 3 možnosti)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, již několikrát na otázku 15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?

19. Bydlíte v místě, které má:

 • odpověď nad 500 000 obyvatel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský na otázku 16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již dříve s pojmem agroturistika?

2. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v České republice?

3. Jakou část Vaší dovolené* obvykle trávíte v ČR? (* v tomto případě Vaše běžná dovolená na zotavenou)

4. Jaký typ ubytování v ČR nejčastěji využíváte?

5. Jak dlouho trvá obvykle Váš pobyt v rámci cest v tuzemsku

6. Jaké aktivitě dáváte během Vašeho pobytu v tuzemsku přednost? (max. 3 možnosti)

7. Využili jste již služeb venkovského cestovního ruchu nebo agroturistiky?

8. Služby agroturistiky a venkovského cestovního ruchu vyhledávám:

10. Kde vyhledáváte informace o možnostech agroturistiky a venkovského cestovního ruchu?

11. Myslíte si, že je agroturistika a venkovská turistika v ČR dobře propagovaná?

12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)

13. Do výše uvedených aktivit byste se zapojili

14. Navštívili jste někdy ve Vašem volném čase Plzeňský kraj?

15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?

16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

17. Jsem:

18. Věková kategorie

19. Bydlíte v místě, které má:

20. V jakém oboru pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již dříve s pojmem agroturistika?

2. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v České republice?

3. Jakou část Vaší dovolené* obvykle trávíte v ČR? (* v tomto případě Vaše běžná dovolená na zotavenou)

4. Jaký typ ubytování v ČR nejčastěji využíváte?

5. Jak dlouho trvá obvykle Váš pobyt v rámci cest v tuzemsku

6. Jaké aktivitě dáváte během Vašeho pobytu v tuzemsku přednost? (max. 3 možnosti)

7. Využili jste již služeb venkovského cestovního ruchu nebo agroturistiky?

8. Služby agroturistiky a venkovského cestovního ruchu vyhledávám:

10. Kde vyhledáváte informace o možnostech agroturistiky a venkovského cestovního ruchu?

11. Myslíte si, že je agroturistika a venkovská turistika v ČR dobře propagovaná?

12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)

13. Do výše uvedených aktivit byste se zapojili

14. Navštívili jste někdy ve Vašem volném čase Plzeňský kraj?

15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?

16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

17. Jsem:

18. Věková kategorie

19. Bydlíte v místě, které má:

20. V jakém oboru pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Junková, A.Zájem o agroturistiku a venkovský cestovní ruch v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zajem-o-agroturistiku-a-venkovsky-cestovni-ruch-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.