Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o agroturistiku a venkovský cestovní ruch v ČR

Zájem o agroturistiku a venkovský cestovní ruch v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Junková
Šetření:10. 10. 2010 - 23. 10. 2010
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží ke zjištění Vašeho názoru a zájmu o venkovský cestovní ruch a agroturistiku v České republice. Výzkum provádím jako studentka České zemědělské univerzity a jeho výsledky mi poslouží ke zpracování diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní. Velmi vám děkuji za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím jednu odpověď.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dovoluji si Vám upřesnit některé pojmy použité v dotazníku:

Venkovský cestovní ruch (venkovská turistika) je forma cestovního ruchu, při kterém jsou turistické aktivity velmi těsně spojené s přírodou a venkovem (pěší turistika, poznávání přírody, jízda na kole, na koni, apod.), Nejedná se o masovou turistiku, tudíž je ohleduplná k přírodě. Ubytovací zařízení jsou typická malou ubytovací kapacitou a rodinným zázemím.

.

Agroturistika je specifickým produktem venkovského cestovního ruchu, bezprostředně vázaným na zemědělskou farmu. Turisté se aktivně podílejí na činnosti zemědělské usedlosti nebo farmy a přitom poznávají tradice venkovského života, zemědělské práce, chov hospodářských zvířat a postupy při výrobě nejrůznějších zemědělských produktů.

 

Volný čas – v tomto dotazníku je volným časem myšlen jakýkoli volný čas - víkendy, pracovní volno o svátcích, Vaše dovolená apod., který trávíte mimo Vaše bydliště za účelem poznání a odpočinku s minimálně jedním přenocováním.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již dříve s pojmem agroturistika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17290,05 %90,53 %  
ne199,95 %10 %  

Graf

2. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18797,91 %98,42 %  
ne42,09 %2,11 %  

Graf

3. Jakou část Vaší dovolené* obvykle trávíte v ČR? (* v tomto případě Vaše běžná dovolená na zotavenou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinu dovolené trávím v ČR7741,18 %40,53 %  
polovinu dovolené trávím v ČR5227,81 %27,37 %  
méně jak polovinu dovolené trávím v ČR3820,32 %20 %  
celou dovolenou trávím v ČR168,56 %8,42 %  
vůbec netrávím dovolenou v ČR42,14 %2,11 %  

Graf

4. Jaký typ ubytování v ČR nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [hotelotázka č. 5, penzionotázka č. 5, ubytování na farmě nebo na statkuotázka č. 5, ubytování v soukromíotázka č. 5, kempotázka č. 5, přívěsotázka č. 5, v jinémotázka č. 5, svůj volný čas trávím v tuzemsku pouze na chalupě (chatě)otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzion6936,9 %36,32 %  
svůj volný čas trávím v tuzemsku pouze na chalupě (chatě)3016,04 %15,79 %  
kemp2814,97 %14,74 %  
ubytování v soukromí2613,9 %13,68 %  
hotel1910,16 %10 %  
v jiném115,88 %5,79 %  
ubytování na farmě nebo na statku31,6 %1,58 %  
přívěs10,53 %0,53 %  

Graf

5. Jak dlouho trvá obvykle Váš pobyt v rámci cest v tuzemsku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 4 dny6943,95 %36,32 %  
5 - 7 dnů4428,03 %23,16 %  
2 dny2918,47 %15,26 %  
více jak 7 dnů159,55 %7,89 %  

Graf

6. Jaké aktivitě dáváte během Vašeho pobytu v tuzemsku přednost? (max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport (cyklistika, lyžování, vodní sporty, atd.)9560,51 %50 %  
poznávání památek (návštěvy hradů, zámků, muzeí, atd.)9258,6 %48,42 %  
koupání5031,85 %26,32 %  
návštěvy kulturních, sportovních, společenských akcí4729,94 %24,74 %  
venkovská turistika nebo agroturistika3622,93 %18,95 %  
lázeňské služby nebo wellness služby (relaxace, masáže, sauna, cvičení atd.)2415,29 %12,63 %  
gastroturistika10,64 %0,53 %  
chlast:)10,64 %0,53 %  
párty10,64 %0,53 %  
kombinace všech možností 10,64 %0,53 %  
kombinace - poznávání památek, sport, chalupa10,64 %0,53 %  
zakalit10,64 %0,53 %  

Graf

7. Využili jste již služeb venkovského cestovního ruchu nebo agroturistiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne, ale do budoucna o těchto službách uvažujiotázka č. 8, ne a ani o tyto služby nemám zájemotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale do budoucna o těchto službách uvažuji6137,89 %32,11 %  
ne a ani o tyto služby nemám zájem5836,02 %30,53 %  
ano4226,09 %22,11 %  

Graf

8. Služby agroturistiky a venkovského cestovního ruchu vyhledávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v ČRotázka č. 10, v ČR i zahraničíotázka č. 10, pouze v zahraničíotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ČR6159,22 %32,11 %  
v ČR i zahraničí4139,81 %21,58 %  
pouze v zahraničí10,97 %0,53 %  

Graf

9. Do zahraničí jezdím za agroturistikou/venkovskou turistikou protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídka je špatně propagovaná1100 %0,53 %  

Graf

10. Kde vyhledáváte informace o možnostech agroturistiky a venkovského cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu8481,55 %44,21 %  
od známých1211,65 %6,32 %  
v informačních centrech jednotlivých regionů 21,94 %1,05 %  
nic10,97 %0,53 %  
v cestovní kanceláři (agentuře)10,97 %0,53 %  
na internetu, od známých10,97 %0,53 %  
kombinace net a známí10,97 %0,53 %  
zatím jsem nevyhledával10,97 %0,53 %  

Graf

11. Myslíte si, že je agroturistika a venkovská turistika v ČR dobře propagovaná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5553,4 %28,95 %  
nevím3332,04 %17,37 %  
ano1514,56 %7,89 %  

Graf

12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hipoturistika (projížďky na koních a péče o koně)4947,57 %25,79 %  
účast při místních tradičních akcí (zabijačky, poutě, vinobraní..)4644,66 %24,21 %  
výroba domácích produktů (sýry, pečivo, uzeniny, apod.)4240,78 %22,11 %  
zkoušení tradičních řemesel (kovářství, truhlářství, řezbářství, textilní řemesla, sklářská výroba apod.)3029,13 %15,79 %  
pobyt a práce na farmě s poznáním farmářského života 2423,3 %12,63 %  
sběr lesních plodů a možnost jeho zpracování76,8 %3,68 %  

Graf

13. Do výše uvedených aktivit byste se zapojili

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně9087,38 %47,37 %  
pasivně1312,62 %6,84 %  

Graf

14. Navštívili jste někdy ve Vašem volném čase Plzeňský kraj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11973,91 %62,63 %  
ne4226,09 %22,11 %  

Graf

15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9680,67 %50,53 %  
ano, již několikrát1310,92 %6,84 %  
ano, jednou108,4 %5,26 %  

Graf

16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský9760,25 %51,05 %  
Jihomoravský8552,8 %44,74 %  
Vysočina5131,68 %26,84 %  
Plzeňský4829,81 %25,26 %  
Středočeský2716,77 %14,21 %  
Moravskoslezský2515,53 %13,16 %  
Zlínský2213,66 %11,58 %  
Liberecký1811,18 %9,47 %  
Královéhradecký74,35 %3,68 %  
Karlovarský63,73 %3,16 %  
Olomoucký63,73 %3,16 %  
Pardubický63,73 %3,16 %  
Ústecký31,86 %1,58 %  
žádný21,24 %1,05 %  

Graf

17. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11962,3 %62,63 %  
muž7237,7 %37,89 %  

Graf

18. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let6534,03 %34,21 %  
15-25 let5629,32 %29,47 %  
56-65 let2010,47 %10,53 %  
46-55 let199,95 %10 %  
nad 65 let168,38 %8,42 %  
36-45 let157,85 %7,89 %  

Graf

19. Bydlíte v místě, které má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 000 obyvatel10655,5 %55,79 %  
nad 3000 do 100 000 obyvatel4020,94 %21,05 %  
nad 100 000 do 500 000 obyvatel2312,04 %12,11 %  
do 3000 obyvatel2211,52 %11,58 %  

Graf

20. V jakém oboru pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod a služby4624,34 %24,21 %  
telekomunikace2010,58 %10,53 %  
nepracuji189,52 %9,47 %  
zdravotnictví157,94 %7,89 %  
informační technologie157,94 %7,89 %  
bankovnictví, pojišťovnictví126,35 %6,32 %  
školství115,82 %5,79 %  
stavebnictví84,23 %4,21 %  
student73,7 %3,68 %  
státní správa63,17 %3,16 %  
zemědělství42,12 %2,11 %  
potravinářství42,12 %2,11 %  
nic31,59 %1,58 %  
finance21,06 %1,05 %  
studuji21,06 %1,05 %  
doprava21,06 %1,05 %  
Marketing - Public Relations10,53 %0,53 %  
nezisková organizace10,53 %0,53 %  
reklama, marketing10,53 %0,53 %  
advokát10,53 %0,53 %  
účetnictví, správa nemovitostí10,53 %0,53 %  
právník10,53 %0,53 %  
média10,53 %0,53 %  
podniková ekonomika10,53 %0,53 %  
autodoprava10,53 %0,53 %  
průmysl10,53 %0,53 %  
farmaceutický průmysl10,53 %0,53 %  
strojírenství10,53 %0,53 %  
investiční skupina10,53 %0,53 %  
student VŠ10,53 %0,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Do výše uvedených aktivit byste se zapojili

 • odpověď aktivně:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hipoturistika (projížďky na koních a péče o koně) na otázku 12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pobyt a práce na farmě s poznáním farmářského života na otázku 12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zkoušení tradičních řemesel (kovářství, truhlářství, řezbářství, textilní řemesla, sklářská výroba apod.) na otázku 12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 10. Kde vyhledáváte informace o možnostech agroturistiky a venkovského cestovního ruchu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v ČR na otázku 8. Služby agroturistiky a venkovského cestovního ruchu vyhledávám:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výroba domácích produktů (sýry, pečivo, uzeniny, apod.) na otázku 12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)

14. Navštívili jste někdy ve Vašem volném čase Plzeňský kraj?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, již několikrát na otázku 15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plzeňský na otázku 16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

 • odpověď Jihočeský:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hotel na otázku 4. Jaký typ ubytování v ČR nejčastěji využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi lázeňské služby nebo wellness služby (relaxace, masáže, sauna, cvičení atd.) na otázku 6. Jaké aktivitě dáváte během Vašeho pobytu v tuzemsku přednost? (max. 3 možnosti)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, již několikrát na otázku 15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?

19. Bydlíte v místě, které má:

 • odpověď nad 500 000 obyvatel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský na otázku 16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již dříve s pojmem agroturistika?

2. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v České republice?

3. Jakou část Vaší dovolené* obvykle trávíte v ČR? (* v tomto případě Vaše běžná dovolená na zotavenou)

4. Jaký typ ubytování v ČR nejčastěji využíváte?

5. Jak dlouho trvá obvykle Váš pobyt v rámci cest v tuzemsku

6. Jaké aktivitě dáváte během Vašeho pobytu v tuzemsku přednost? (max. 3 možnosti)

7. Využili jste již služeb venkovského cestovního ruchu nebo agroturistiky?

8. Služby agroturistiky a venkovského cestovního ruchu vyhledávám:

10. Kde vyhledáváte informace o možnostech agroturistiky a venkovského cestovního ruchu?

11. Myslíte si, že je agroturistika a venkovská turistika v ČR dobře propagovaná?

12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)

13. Do výše uvedených aktivit byste se zapojili

14. Navštívili jste někdy ve Vašem volném čase Plzeňský kraj?

15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?

16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

17. Jsem:

18. Věková kategorie

19. Bydlíte v místě, které má:

20. V jakém oboru pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již dříve s pojmem agroturistika?

2. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v České republice?

3. Jakou část Vaší dovolené* obvykle trávíte v ČR? (* v tomto případě Vaše běžná dovolená na zotavenou)

4. Jaký typ ubytování v ČR nejčastěji využíváte?

5. Jak dlouho trvá obvykle Váš pobyt v rámci cest v tuzemsku

6. Jaké aktivitě dáváte během Vašeho pobytu v tuzemsku přednost? (max. 3 možnosti)

7. Využili jste již služeb venkovského cestovního ruchu nebo agroturistiky?

8. Služby agroturistiky a venkovského cestovního ruchu vyhledávám:

10. Kde vyhledáváte informace o možnostech agroturistiky a venkovského cestovního ruchu?

11. Myslíte si, že je agroturistika a venkovská turistika v ČR dobře propagovaná?

12. Jaká aktivita vás zaujala v níže uvedené nabídce venkovské turistiky a agroturistiky? (max. 2 možnosti)

13. Do výše uvedených aktivit byste se zapojili

14. Navštívili jste někdy ve Vašem volném čase Plzeňský kraj?

15. Využili jste v Plzeňském kraji služeb agroturistiky nebo venkovského cestovního ruchu?

16. Který z následujících krajů považujete za vhodný pro venkovskou turistiku a agroturistiku: (max. 3 možnosti)

17. Jsem:

18. Věková kategorie

19. Bydlíte v místě, které má:

20. V jakém oboru pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Junková, A.Zájem o agroturistiku a venkovský cestovní ruch v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zajem-o-agroturistiku-a-venkovsky-cestovni-ruch-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.