Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o energeticky úsporné budovy

Zájem o energeticky úsporné budovy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Krutilová
Šetření:28. 04. 2013 - 04. 05. 2013
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy ekonomické a chtěla bych vás touto cestou poprosit o vyplnění dotazníku. Jeho výsledky použiji ve své diplomové práci zabývající se udržitelnou výstavbou. Cílem průzkumu je zjistit, jak lidé v současnosti vnímají energeticky šetrné budovy a jestli o ně mají zájem.

Předem děkuji za ochotu.

Zuzana Krutilová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že stavba energeticky úsporného domu je finančně náročnější než stavba běžného domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3, Nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6967,65 %67,65 %  
Ne2322,55 %22,55 %  
Nevím109,8 %9,8 %  

Graf

2. O kolik procent je podle Vás stavba energeticky úsporného domu dražší než stavba běžného domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30%3144,93 %30,39 %  
20%2231,88 %21,57 %  
50%710,14 %6,86 %  
40%68,7 %5,88 %  
10%34,35 %2,94 %  

Graf

3. Pokud byste se rozhodovali o pořízení domu, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Vyznačte prosím na stupnici od 1 do 5, kdy 1 znamená nejméně důležitý a 5 nejdůležitější.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Lokalita a dopravní dostupnost4.1861.191
Vzhled a tvar domu3.5391.111
Pořizovací náklady4.0881.178
Provozní náklady4.2160.914
Použití stavebních materiálů z přírodních obnovitelných zdrojů2.9711.499
Využití energií z obnovitelných zdrojů3.1371.413
Kvalita vnitřního prostředí – přístup denního světla, kvalita vzduchu v místnostech apod.4.0981.167

Graf

4. Přečtěte si prosím následující tvrzení a vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Dali byste přednost nízkoenergetickému domu, pokud byste věděli, že potřeba tepla na vytápění je o 50% nižší a pořizovací náklady o 10-15% vyšší než u standardního domu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7472,55 %72,55 %  
nevím1918,63 %18,63 %  
ne98,82 %8,82 %  

Graf

6. Pokud by stát nabízel podporu (dotace, daňové úlevy nebo zvýhodněné úvěry), znamenalo by to pro Vás větší motivaci ke stavbě energeticky úsporného domu nebo k realizaci jiných úsporných opatření (zateplení, výměna zdrojů vytápění apod.)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8482,35 %82,35 %  
nevím109,8 %9,8 %  
ne87,84 %7,84 %  

Graf

7. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let3736,27 %36,27 %  
31-40 let3433,33 %33,33 %  
41-50 let1615,69 %15,69 %  
51-60 let87,84 %7,84 %  
Nad 60 let43,92 %3,92 %  
Do 20 let32,94 %2,94 %  

Graf

8. Jaké je Vaše maximální dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4544,12 %44,12 %  
Vysokoškolské4342,16 %42,16 %  
Středoškolské bez maturity1110,78 %10,78 %  
Základní32,94 %2,94 %  

Graf

9. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 - 30 000 Kč3334,74 %32,35 %  
10 001 - 20 000 Kč2223,16 %21,57 %  
Do 10 000 Kč1616,84 %15,69 %  
30 001 - 40 000 Kč1010,53 %9,8 %  
Bez příjmu88,42 %7,84 %  
Nad 40 000 Kč66,32 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pokud byste se rozhodovali o pořízení domu, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Vyznačte prosím na stupnici od 1 do 5, kdy 1 znamená nejméně důležitý a 5 nejdůležitější.

  • odpověď Použití stavebních materiálů z přírodních obnovitelných zdrojů=1:
    • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využití energií z obnovitelných zdrojů=1 na otázku 3. Pokud byste se rozhodovali o pořízení domu, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Vyznačte prosím na stupnici od 1 do 5, kdy 1 znamená nejméně důležitý a 5 nejdůležitější.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že stavba energeticky úsporného domu je finančně náročnější než stavba běžného domu?

2. O kolik procent je podle Vás stavba energeticky úsporného domu dražší než stavba běžného domu?

3. Pokud byste se rozhodovali o pořízení domu, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Vyznačte prosím na stupnici od 1 do 5, kdy 1 znamená nejméně důležitý a 5 nejdůležitější.

4. Přečtěte si prosím následující tvrzení a vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas.

5. Dali byste přednost nízkoenergetickému domu, pokud byste věděli, že potřeba tepla na vytápění je o 50% nižší a pořizovací náklady o 10-15% vyšší než u standardního domu?

6. Pokud by stát nabízel podporu (dotace, daňové úlevy nebo zvýhodněné úvěry), znamenalo by to pro Vás větší motivaci ke stavbě energeticky úsporného domu nebo k realizaci jiných úsporných opatření (zateplení, výměna zdrojů vytápění apod.)?

7. Kolik je Vám let?

8. Jaké je Vaše maximální dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že stavba energeticky úsporného domu je finančně náročnější než stavba běžného domu?

2. O kolik procent je podle Vás stavba energeticky úsporného domu dražší než stavba běžného domu?

3. Pokud byste se rozhodovali o pořízení domu, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Vyznačte prosím na stupnici od 1 do 5, kdy 1 znamená nejméně důležitý a 5 nejdůležitější.

4. Přečtěte si prosím následující tvrzení a vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas.

5. Dali byste přednost nízkoenergetickému domu, pokud byste věděli, že potřeba tepla na vytápění je o 50% nižší a pořizovací náklady o 10-15% vyšší než u standardního domu?

6. Pokud by stát nabízel podporu (dotace, daňové úlevy nebo zvýhodněné úvěry), znamenalo by to pro Vás větší motivaci ke stavbě energeticky úsporného domu nebo k realizaci jiných úsporných opatření (zateplení, výměna zdrojů vytápění apod.)?

7. Kolik je Vám let?

8. Jaké je Vaše maximální dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krutilová, Z.Zájem o energeticky úsporné budovy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zajem-o-energeticky-usporne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.