Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o flexibilní formy zaměstnávání ze strany rodičů malých dětí

Zájem o flexibilní formy zaměstnávání ze strany rodičů malých dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Šefčíková
Šetření:25. 09. 2016 - 09. 10. 2016
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Plný název dotazníku je: Dotazník "Zájem o flexibilní formy zaměstnávání ze strany rodičů malých dětí – bariéry návratu rodičů do zaměstnání". Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič pečující o dítě od 0 - 6 let věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6868,69 %68,69 %  
NE3131,31 %31,31 %  

Graf

2. Byl/byla jste se svým zaměstnavatelem v kontaktu během mateřské či rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6060,61 %60,61 %  
NE3939,39 %39,39 %  

Graf

3. Zajímal/zajímala jste se u zaměstnavatele o možnost některé z forem flexibilního pracovního úvazku po ukončení mateřské či rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5959,6 %59,6 %  
NE4040,4 %40,4 %  

Graf

4. Nabízí váš zaměstnavatel možnost flexibilního pracovního úvazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5959,6 %59,6 %  
ANO4040,4 %40,4 %  

Graf

5. Pokud ne, kdy jste se začal/začala zajímat o nástup do práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve 3 letech věku dítěte3351,56 %33,33 %  
Ve 2 letech věku dítěte2234,38 %22,22 %  
Ve 4 letech věku dítěte914,06 %9,09 %  

Graf

6. Jakou formu pracovního úvazku preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pružná pracovní doba – určitý časový úsek pracovního dne přítomnost na pracovišti5252,53 %52,53 %  
Práce z domova – určené pracovní dny, kdy je nutná přítomnost na pracovišti4141,41 %41,41 %  
Zkrácený pracovní úvazek na pracovišti3333,33 %33,33 %  
Plný pracovní úvazek na pracovišti1414,14 %14,14 %  
Konto pracovní doby44,04 %4,04 %  

Graf

7. Jaké změny, související s flexibilitou pracovního úvazku, byste uvítal / uvítala na straně svého zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost práce z domova v určených pracovních dnech4747,47 %47,47 %  
Zkrácený pracovní úvazek2929,29 %29,29 %  
žádné1111,11 %11,11 %  
Konto pracovní doby88,08 %8,08 %  
jsem OSVČ11,01 %1,01 %  
dětský koutek nebo něco podobného na pracovišti, nebo zřizované zaměstnavatelem, aby nekolidovala školka+doprava s pracovní dobou nebo úkolovou prací11,01 %1,01 %  
stálá práce z domova11,01 %1,01 %  
kteroukoli z možností11,01 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste rodič pečující o dítě od 0 - 6 let věku?

2. Byl/byla jste se svým zaměstnavatelem v kontaktu během mateřské či rodičovské dovolené?

3. Zajímal/zajímala jste se u zaměstnavatele o možnost některé z forem flexibilního pracovního úvazku po ukončení mateřské či rodičovské dovolené?

4. Nabízí váš zaměstnavatel možnost flexibilního pracovního úvazku?

5. Pokud ne, kdy jste se začal/začala zajímat o nástup do práce?

6. Jakou formu pracovního úvazku preferujete?

7. Jaké změny, související s flexibilitou pracovního úvazku, byste uvítal / uvítala na straně svého zaměstnavatele?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste rodič pečující o dítě od 0 - 6 let věku?

2. Byl/byla jste se svým zaměstnavatelem v kontaktu během mateřské či rodičovské dovolené?

3. Zajímal/zajímala jste se u zaměstnavatele o možnost některé z forem flexibilního pracovního úvazku po ukončení mateřské či rodičovské dovolené?

4. Nabízí váš zaměstnavatel možnost flexibilního pracovního úvazku?

5. Pokud ne, kdy jste se začal/začala zajímat o nástup do práce?

6. Jakou formu pracovního úvazku preferujete?

7. Jaké změny, související s flexibilitou pracovního úvazku, byste uvítal / uvítala na straně svého zaměstnavatele?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šefčíková, V.Zájem o flexibilní formy zaměstnávání ze strany rodičů malých dětí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zajem-o-flexibilni-formy-zam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.