Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o lidové slavnosti Opavského Slezska

Zájem o lidové slavnosti Opavského Slezska

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucia Bötcherová
Šetření:21. 01. 2013 - 01. 02. 2013
Počet respondentů:201
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondetni,

jmenuji se Lucia Bötcherová a jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě, 3. ročníku bakalářského studijního oboru Lázeňství a turismus. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění zcela anonymního dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro výzkum mé bakalářské práce. Zjištěné údaje budou nadále sloužit pro MAS Opavsko, a to ke zlepšení propagace a zvýšení návštěvnosti lidových slavností a regionu Opavské Slezsko.

 

Děkuji Vám za Váš čas a ochoru vyplnit tento dotazník.
 

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a či navštěvujete lidové slavnosti, např. dožínky, pouť atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18893,53 %93,53 %  
ne136,47 %6,47 %  

Graf

2. Pokud jste odpověděl/a NE, tak z jakého důvodu? (uveďte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám čas17,14 %0,5 %  
Nikdy jsem se nedostala k informačnímu zdroji17,14 %0,5 %  
Nezájem o tento druh zábavy17,14 %0,5 %  
Nevím o 17,14 %0,5 %  
nebydlím tady, navštěvuji lidové slavnosti v místě svého bydliště17,14 %0,5 %  
nezajímá mne to17,14 %0,5 %  
laciná zábava17,14 %0,5 %  
nezájem17,14 %0,5 %  
CAS17,14 %0,5 %  
nedostatek příležitostí v místě mého bydliště17,14 %0,5 %  
ostatní odpovědi nejsem z Opavy, ani z okolí
Nemám dost informací.
aaaa
neměla jsem zatím možnost
428,57 %1,99 % 

Graf

3. Jaký je Váš informační zdroj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové vyhledávače7841,49 %38,81 %  
doporučení přátel, rodiny6635,11 %32,84 %  
tištěné materiály2714,36 %13,43 %  
internetové stránky obcí179,04 %8,46 %  

Graf

4. Co očekáváte od lidových slavností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost poznat tradice6031,91 %29,85 %  
zábavu - účast v soutěžích, kulturní vystoupení, …5328,19 %26,37 %  
nabídku místní kuchyně4121,81 %20,4 %  
kontakt s lidmi3418,09 %16,92 %  

Graf

5. Uvítal/a byste katalog, kde by byly lidové slavnosti Opavského Slezska, seřazeny chronologicky za sebou dle data konání během celého kalendářního roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18893,53 %93,53 %  
ne136,47 %6,47 %  

Graf

6. Myslíte si, že by tento katalog zajistil organizátorům lidových slavností, větší zájem potencionálních návštěvníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19496,52 %96,52 %  
ne73,48 %3,48 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10351,24 %51,24 %  
muž9848,76 %48,76 %  

Graf

8. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let7537,31 %37,31 %  
31 – 40 let6431,84 %31,84 %  
do 20 let4019,9 %19,9 %  
41 – 50 let2110,45 %10,45 %  
51 – 60 let10,5 %0,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a či navštěvujete lidové slavnosti, např. dožínky, pouť atd.?

3. Jaký je Váš informační zdroj?

4. Co očekáváte od lidových slavností?

5. Uvítal/a byste katalog, kde by byly lidové slavnosti Opavského Slezska, seřazeny chronologicky za sebou dle data konání během celého kalendářního roku?

6. Myslíte si, že by tento katalog zajistil organizátorům lidových slavností, větší zájem potencionálních návštěvníků?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Do jaké věkové kategorie spadáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a či navštěvujete lidové slavnosti, např. dožínky, pouť atd.?

3. Jaký je Váš informační zdroj?

4. Co očekáváte od lidových slavností?

5. Uvítal/a byste katalog, kde by byly lidové slavnosti Opavského Slezska, seřazeny chronologicky za sebou dle data konání během celého kalendářního roku?

6. Myslíte si, že by tento katalog zajistil organizátorům lidových slavností, větší zájem potencionálních návštěvníků?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Do jaké věkové kategorie spadáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bötcherová, L.Zájem o lidové slavnosti Opavského Slezska (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zajem-o-lidove-slavnosti-opa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.