Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o mateřské školky

Zájem o mateřské školky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Navrátil
Šetření:30. 10. 2011 - 06. 11. 2011
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):18 / 7.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, vážení respondenti.

Věnujte, prosím, několik minut Vašeho času vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se týká mateřských škol. Dotazník slouží pro účely seminární práce.

 

Předem děkujeme za Vaše odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je vhodné začít s výukou jazyků u dětí již v předškolním věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5275,36 %75,36 %  
ne1521,74 %21,74 %  
nevím22,9 %2,9 %  

Graf

2. Kolik dětí v předškolním věku (2-6 let) máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnéotázka č. 15, 1otázka č. 3, 2otázka č. 3, 3 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné6188,41 %88,41 %  
1710,14 %10,14 %  
211,45 %1,45 %  

Graf

3. Do jaké školky jste umístili nebo plánujete svého potomka umístit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [státní školkaotázka č. 4, soukromá školka bez výuky jazykůotázka č. 4, soukromá školka s výukou anglického jazykaotázka č. 4, soukromá školka s výukou německého jazykaotázka č. 4, nehodlám umístit své dítě do školkyotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní školka787,5 %10,14 %  
soukromá školka bez výuky jazyků112,5 %1,45 %  

Graf

4. V jakém časovém období bystě měli o školku převážně zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [dopoledneotázka č. 5, odpoledneotázka č. 6, celý denotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celý den787,5 %10,14 %  
dopoledne112,5 %1,45 %  

Graf

5. V kolik hodin by měla školka otevírat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7:30225 %2,9 %  
6:30225 %2,9 %  
6:00225 %2,9 %  
7:00225 %2,9 %  

Graf

6. V kolik hodin by měla školka zavírat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18:00337,5 %4,35 %  
17:00225 %2,9 %  
18:30112,5 %1,45 %  
16:30112,5 %1,45 %  
16:00112,5 %1,45 %  

Graf

7. Měli byste zájem o provoz školky i o víkendech a svátcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne450 %5,8 %  
ano, příležitostně337,5 %4,35 %  
ano, pravidelně112,5 %1,45 %  

Graf

8. V jaké lokalitě v Brně byste měli o školku zájem? 1 - nejmenší zájem, 5 - největší zájem

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Černá pole2.252.688
Žlutý kopec1.6250.734
Komín1.6251.234
Lesná2.52.25
Žabovřesky2.1251.609
Jiná1.751.688

Graf

9. Jaké faktory Vás nejvíce ovliní při výběru školky? 1 - nejmenší zájem, 5 - největší zájem

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
lokalita3.253.188
dopravní dostupnost3.253.438
výše školného2.52
kvalifikace zaměstnanců32
úroveň stravování31.5
možnosti sportovního vyžití2.3750.734
možnosti uměleckého vyžití2.3751.234
okolní prostředí2.751.438
vybavení moderními technologiemi2.1250.609
úroveň prostor pro spánek2.6250.984
přítomnost rodilého mluvčího1.750.688

Graf

10. Měli byste zájem, aby vaše dítě navštěvovalo zájmové kroužky navíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12, nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano337,5 %4,35 %  
ne337,5 %4,35 %  
nevím225 %2,9 %  

Graf

11. Jaké zájmové kroužky by měla školka nabízet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
keramika266,67 %2,9 %  
výtvarná dílna266,67 %2,9 %  
zpěv266,67 %2,9 %  
cvičení pro děti266,67 %2,9 %  
plavání266,67 %2,9 %  
angličtina133,33 %1,45 %  
jiné133,33 %1,45 %  

Graf

12. Myslíte si, že by rodiče měli více investovat do jazykového vzdělání svých potomků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano337,5 %4,35 %  
ne337,5 %4,35 %  
nevím225 %2,9 %  

Graf

13. Jakou výši měsíčního celodenního školného považujete za adekvátní ve školce s výukou cizích jazyků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 7500 Kč787,5 %10,14 %  
7500 - 8999 Kč112,5 %1,45 %  

Graf

14. Jaký je celkový průměrný měsíční příjem osob, které se podílejí na výchově dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 20 000 Kč337,5 %4,35 %  
20 000 - 30 000 Kč225 %2,9 %  
30 000 - 40 000 Kč112,5 %1,45 %  
méně než 10 000 Kč112,5 %1,45 %  
více než 50 000 Kč112,5 %1,45 %  

Graf

15. jaký je Váš rodný jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čeština6898,55 %98,55 %  
romština11,45 %1,45 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let6086,96 %86,96 %  
30 - 39 let710,14 %10,14 %  
50 let a více22,9 %2,9 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2840,58 %40,58 %  
vysokoškolské bakalářské2739,13 %39,13 %  
vysokoškolské magisterské1014,49 %14,49 %  
vyšší odborné vzdělání22,9 %2,9 %  
středoškolské bez maturity11,45 %1,45 %  
základní11,45 %1,45 %  

Graf

18. Jaký je Váš rodinnný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svododný/á5173,91 %73,91 %  
partner/partnerka1014,49 %14,49 %  
ženatý/vdaná710,14 %10,14 %  
vdovec/vdova11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je vhodné začít s výukou jazyků u dětí již v předškolním věku?

2. Kolik dětí v předškolním věku (2-6 let) máte?

15. jaký je Váš rodný jazyk?

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jaký je Váš rodinnný stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je vhodné začít s výukou jazyků u dětí již v předškolním věku?

2. Kolik dětí v předškolním věku (2-6 let) máte?

15. jaký je Váš rodný jazyk?

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jaký je Váš rodinnný stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Navrátil, J.Zájem o mateřské školky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajem-o-materske-skolky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.