Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o politické dění

Zájem o politické dění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ema Malá
Šetření:07. 11. 2018 - 21. 11. 2018
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za Vaše případné dokončení dotazníku :)

Odpovědi respondentů

1. Volili jste v posledních volbách? (komunální, senátní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4379,63 %79,63 %  
ne1120,37 %20,37 %  

Graf

2. Jaké byly důvody, že jste volit případně nebyli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenašel se vhodný kandidát/strana850 %14,81 %  
nezajímá mě to531,25 %9,26 %  
politika mě rozčiluje/nerozumím jí212,5 %3,7 %  
o volbách jsem nevěděl/a16,25 %1,85 %  

Graf

3. Vyhovuje Vám způsob průběhu voleb? (docházení do veřejných institucí, případná dvoukolovost voleb, přehlednost volebních lístků)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2445,28 %44,44 %  
dostatečný1120,75 %20,37 %  
výborný916,98 %16,67 %  
dobrý59,43 %9,26 %  
nedostatečný47,55 %7,41 %  

Graf

4. Chtěli byste průběh voleb změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechci nic měnit, způsob mi vyhovuje3361,11 %61,11 %  
Volit pomocí internetu/pošty (zasláním hlasu)2138,89 %38,89 %  
Nevolím11,85 %1,85 %  

Graf

5. Myslíte si, že se mladí lidé mají zajímat o politiku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4481,48 %81,48 %  
ne1018,52 %18,52 %  

Graf

6. Občané se o dění zajímají dostatečně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3055,56 %55,56 %  
nevím1120,37 %20,37 %  
spíše souhlasím916,67 %16,67 %  
nesouhlasím35,56 %5,56 %  
souhlasím11,85 %1,85 %  

Graf

7. Máte pocit, že se společnost radikalizuje?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2446,15 %44,44 %  
nesouhlasím1426,92 %25,93 %  
nevím1426,92 %25,93 %  

Graf

8. Pokud si myslíte, že ano, jaký je důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Každý může šířit svůj názor an internetu, tím se jen uměle vzájemně posilují. Média tomu taky nepřidají, stále se v nich řeší to negativní, zveličuje se.. funguje tzv. tekutý hněv.

Migrační vlna, rasismus.

Mnoho lidí z pro mne nepochopitelných důvodů je ochotno volit extrémistické či populistické strany jako například SPD, KSČM či ANO, které podle mého názoru nemají v politice co dělat a rozvrací tradiční politické spektrum...

nereseni skutenych problemu politickou elitou, neschopnost politiku se dohodnout

nespokojenost a mediální prostředí

neuznávají se výsledky voleb

Nevím, jaký mají lidé důvod, možná to, že je politická situace štve natolik, že je to nutí k radikálnějšímu přístupu ke snaze o změnu.

Politici se soustřeďují na jiné věci, než pálí většinu obyvatel.

Populismus, dezinformace, nízká inteligence

Zkratkovité myšlení a černobílé vidění světa, neochota zkoumat souvislosti hlouběji, potřeba manifestovat svůj názor

9. Skrze jaká médía sledujete právě Vy dění u nás i ve světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet (IG, Facebook, Twitter, aplikace...)4990,74 %90,74 %  
Televize, rádio3564,81 %64,81 %  
Papírová verze novin, deníků, časopisů...1018,52 %18,52 %  
Nesleduji23,7 %3,7 %  

Graf

10. Jste členem diskuzních skupin např. na facebooku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3768,52 %68,52 %  
ano1731,48 %31,48 %  

Graf

11. Jak na Vás současná situace v politice působí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný2344,23 %42,59 %  
nedostatečný1834,62 %33,33 %  
dobrý917,31 %16,67 %  
chvalitebný23,85 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Chtěli byste průběh voleb změnit?

  • odpověď Volit pomocí internetu/pošty (zasláním hlasu):
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečný na otázku 3. Vyhovuje Vám způsob průběhu voleb? (docházení do veřejných institucí, případná dvoukolovost voleb, přehlednost volebních lístků)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Volili jste v posledních volbách? (komunální, senátní)

3. Vyhovuje Vám způsob průběhu voleb? (docházení do veřejných institucí, případná dvoukolovost voleb, přehlednost volebních lístků)

4. Chtěli byste průběh voleb změnit?

5. Myslíte si, že se mladí lidé mají zajímat o politiku?

6. Občané se o dění zajímají dostatečně.

7. Máte pocit, že se společnost radikalizuje?

9. Skrze jaká médía sledujete právě Vy dění u nás i ve světě?

10. Jste členem diskuzních skupin např. na facebooku?

11. Jak na Vás současná situace v politice působí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Volili jste v posledních volbách? (komunální, senátní)

3. Vyhovuje Vám způsob průběhu voleb? (docházení do veřejných institucí, případná dvoukolovost voleb, přehlednost volebních lístků)

4. Chtěli byste průběh voleb změnit?

5. Myslíte si, že se mladí lidé mají zajímat o politiku?

6. Občané se o dění zajímají dostatečně.

7. Máte pocit, že se společnost radikalizuje?

9. Skrze jaká médía sledujete právě Vy dění u nás i ve světě?

10. Jste členem diskuzních skupin např. na facebooku?

11. Jak na Vás současná situace v politice působí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Malá, E.Zájem o politické dění (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://zajem-o-politicke-deni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.