Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o stacionáře pro seniory

Zájem o stacionáře pro seniory

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Švihovcová
Šetření:08. 01. 2022 - 15. 01. 2022
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku pro bakalářskou práci pro moji matku, která studuje sociální a charitativní práci. 

Denní stacionáře jsou instituce, do kterých mohou docházet senioři za účelem setkávání se svými vrstevníky, návštěv terapií, společných cvičení, vzdělávání a podobně. Výhodou pro seniory je smyslupně a příjmeně strávení čas, a pro jejich rodiny úleva od péče. Případně prostor pro jejich vlastní aktivity s vědomím, že o blízkého je postaráno. 

V týdenních stacionářích senior i nocuje. 

 

Děkuji za vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Využíváte odlehčovací služby?

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3465,38 %65,38 %  
ne1834,62 %34,62 %  

Graf

2. Jaké odlehčovací služby využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Denni stacionar

3. Z jakého důvodu odlehčovací služby nevyužíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezájem ze strany seniora423,53 %7,69 %  
neměl jsem o nich povědomí423,53 %7,69 %  
nemám o ně zájem317,65 %5,77 %  
nejsou žádné dostupné v mém okolí317,65 %5,77 %  
Zatím nepotřebuji 15,88 %1,92 %  
nemám v rodině nikoho, kdy by tuto službu momentálně potřeboval15,88 %1,92 %  
finanční důvody15,88 %1,92 %  

Graf

4. Měli byste zájem o denní stacionář pro vašeho blízkého?

Denní stacionáře jsou instituce, do kterých mohou docházet senioři za účelem setkávání se svými vrstevníky, návštěv terapií, společných cvičení, vzdělávání a podobně. Výhodou pro seniory je smyslupně a příjmeně strávení čas. Pro jejich rodiny jistá úleva od péče případně prostor pro jejich vlastní aktivity s vědomím, že o blízkého je postaráno.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4688,46 %88,46 %  
ne611,54 %11,54 %  

Graf

5. Měli byste zájem o týdenní stacionář?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3574,47 %67,31 %  
ne1225,53 %23,08 %  

Graf

6. Kolik byste byli ochotni přispívat na provoz stacionáře za měsíc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3000 korun3579,55 %67,31 %  
do 1000 korun49,09 %7,69 %  
do 500 korun36,82 %5,77 %  
0 korun24,55 %3,85 %  

Graf

7. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný3567,31 %67,31 %  
Jihočeský1732,69 %32,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte odlehčovací služby?

4. Měli byste zájem o denní stacionář pro vašeho blízkého?

5. Měli byste zájem o týdenní stacionář?

6. Kolik byste byli ochotni přispívat na provoz stacionáře za měsíc?

7. Z jakého jste kraje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte odlehčovací služby?

4. Měli byste zájem o denní stacionář pro vašeho blízkého?

5. Měli byste zájem o týdenní stacionář?

6. Kolik byste byli ochotni přispívat na provoz stacionáře za měsíc?

7. Z jakého jste kraje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švihovcová, L.Zájem o stacionáře pro seniory (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://zajem-o-stacionare-pro-senio.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.