Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o studium cizích jazyků

Zájem o studium cizích jazyků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pekariková
Šetření:28. 11. 2009 - 01. 12. 2009
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Slezské Univerzity v Opavě a tento dotazník je součástí projektu do předmětu "Počítačové technologie ve výuce cizích jazyků" . Výsledky mohu uplatnit i během studia při zpracování různých seminárních prací, popřípadě i v diplomové práci, neboť obsah dotazníku se týká oboru, kterého zde studuji - Učitelství anglického a německého jazyka pro střední školy. Předem děkuji za vyplnění. :-)

Odpovědi respondentů

1. Učili jste se nebo se učíte nějaký cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano53100 %101,92 %  

Graf

2. Učili jste se nebo se učíte i jiný jazyk než anglický nebo německý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3158,49 %59,62 %  
ne2241,51 %42,31 %  

Graf

3. Jak dlouho jste se cizí jazyk učili nebo učíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 let a více2448 %46,15 %  
6-10 let2244 %42,31 %  
3-5 let36 %5,77 %  
do 2 let12 %1,92 %  

Graf

4. Používáte cizí jazyk aktivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3260,38 %61,54 %  
ne2139,62 %40,38 %  

Graf

5. Je cizí jazyk součástí Vaší každodenní komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3260,38 %61,54 %  
ano2139,62 %40,38 %  

Graf

6. Myslíte si, že zájem o studium cizích jazyků v poslední době vzrostl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2343,4 %44,23 %  
souhlasím2037,74 %38,46 %  
nevím815,09 %15,38 %  
spíše nesouhlasím23,77 %3,85 %  

Graf

7. O které jazyky podle Vás stoupá zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
románské (francouzština, španělština, italština, ...)2241,51 %42,31 %  
germánské (angličtina, němčina, ...)2037,74 %38,46 %  
slovanské (ruština, polština, ...)916,98 %17,31 %  
jiné23,77 %3,85 %  

Graf

8. Zvažujete studium dalšího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1834,62 %34,62 %  
spíše ano1019,23 %19,23 %  
spíše ne1019,23 %19,23 %  
ne713,46 %13,46 %  
nevím713,46 %13,46 %  

Graf

9. Kterého?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
románský jazyk1950 %36,54 %  
slovanský jazyk821,05 %15,38 %  
jiný821,05 %15,38 %  
germánský jazyk37,89 %5,77 %  

Graf

10. Navštívili jste někdy nějakou cizí zemi, kde jste neuplatnili nebo nemohli uplatnit váš cizí jazyk?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3574,47 %67,31 %  
ano1225,53 %23,08 %  

Graf

11. Myslíte si, že by měly být jazykové kurzy ve firmách samozřejmostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2445,28 %46,15 %  
ano2241,51 %42,31 %  
nevím47,55 %7,69 %  
ne35,66 %5,77 %  

Graf

12. Měly by být jazykové firemní kurzy hrazeny firmou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2448 %46,15 %  
spíše ano2040 %38,46 %  
nevím48 %7,69 %  
ne12 %1,92 %  
spíše ne12 %1,92 %  

Graf

13. Od které třídy by se měl vyučovat cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od školky2547,17 %48,08 %  
od 3.třídy základní školy2037,74 %38,46 %  
od 1.třídy základní školy713,21 %13,46 %  
od 2.stupně základní školy11,89 %1,92 %  

Graf

14. Kolik cizích jazyků by dítě mělo umět po dokončení základní školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva2852,83 %53,85 %  
jeden2445,28 %46,15 %  
více11,89 %1,92 %  

Graf

15. Myslíte si, že se lze v dnešní době úplně obejít bez cizího jazyku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3158,49 %59,62 %  
spíše ne1732,08 %32,69 %  
nevím23,77 %3,85 %  
spíše ano23,77 %3,85 %  
ano11,89 %1,92 %  

Graf

16. Je podle Vás pravdivé tvrzení "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2343,4 %44,23 %  
souhlasím2139,62 %40,38 %  
nevím47,55 %7,69 %  
spíše nesouhlasím35,66 %5,77 %  
nesouhlasím23,77 %3,85 %  

Graf

17. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4280,77 %80,77 %  
muž1019,23 %19,23 %  

Graf

18. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 21 let3362,26 %63,46 %  
22-30 let1935,85 %36,54 %  
31-45 let11,89 %1,92 %  

Graf

19. Vaše zařazení ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4483,02 %84,62 %  
pracující713,21 %13,46 %  
jiné23,77 %3,85 %  

Graf

20. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4075,47 %76,92 %  
ano1324,53 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pekariková, H.Zájem o studium cizích jazyků (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zajem-o-studium-cizich-jazyku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.