Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o studium cizích jazyků

Zájem o studium cizích jazyků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pekariková
Šetření:28. 11. 2009 - 01. 12. 2009
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Slezské Univerzity v Opavě a tento dotazník je součástí projektu do předmětu "Počítačové technologie ve výuce cizích jazyků" . Výsledky mohu uplatnit i během studia při zpracování různých seminárních prací, popřípadě i v diplomové práci, neboť obsah dotazníku se týká oboru, kterého zde studuji - Učitelství anglického a německého jazyka pro střední školy. Předem děkuji za vyplnění. :-)

Odpovědi respondentů

1. Učili jste se nebo se učíte nějaký cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano53100 %101,92 %  

Graf

2. Učili jste se nebo se učíte i jiný jazyk než anglický nebo německý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3158,49 %59,62 %  
ne2241,51 %42,31 %  

Graf

3. Jak dlouho jste se cizí jazyk učili nebo učíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 let a více2448 %46,15 %  
6-10 let2244 %42,31 %  
3-5 let36 %5,77 %  
do 2 let12 %1,92 %  

Graf

4. Používáte cizí jazyk aktivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3260,38 %61,54 %  
ne2139,62 %40,38 %  

Graf

5. Je cizí jazyk součástí Vaší každodenní komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3260,38 %61,54 %  
ano2139,62 %40,38 %  

Graf

6. Myslíte si, že zájem o studium cizích jazyků v poslední době vzrostl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2343,4 %44,23 %  
souhlasím2037,74 %38,46 %  
nevím815,09 %15,38 %  
spíše nesouhlasím23,77 %3,85 %  

Graf

7. O které jazyky podle Vás stoupá zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
románské (francouzština, španělština, italština, ...)2241,51 %42,31 %  
germánské (angličtina, němčina, ...)2037,74 %38,46 %  
slovanské (ruština, polština, ...)916,98 %17,31 %  
jiné23,77 %3,85 %  

Graf

8. Zvažujete studium dalšího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1834,62 %34,62 %  
spíše ano1019,23 %19,23 %  
spíše ne1019,23 %19,23 %  
ne713,46 %13,46 %  
nevím713,46 %13,46 %  

Graf

9. Kterého?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
románský jazyk1950 %36,54 %  
slovanský jazyk821,05 %15,38 %  
jiný821,05 %15,38 %  
germánský jazyk37,89 %5,77 %  

Graf

10. Navštívili jste někdy nějakou cizí zemi, kde jste neuplatnili nebo nemohli uplatnit váš cizí jazyk?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3574,47 %67,31 %  
ano1225,53 %23,08 %  

Graf

11. Myslíte si, že by měly být jazykové kurzy ve firmách samozřejmostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2445,28 %46,15 %  
ano2241,51 %42,31 %  
nevím47,55 %7,69 %  
ne35,66 %5,77 %  

Graf

12. Měly by být jazykové firemní kurzy hrazeny firmou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2448 %46,15 %  
spíše ano2040 %38,46 %  
nevím48 %7,69 %  
ne12 %1,92 %  
spíše ne12 %1,92 %  

Graf

13. Od které třídy by se měl vyučovat cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od školky2547,17 %48,08 %  
od 3.třídy základní školy2037,74 %38,46 %  
od 1.třídy základní školy713,21 %13,46 %  
od 2.stupně základní školy11,89 %1,92 %  

Graf

14. Kolik cizích jazyků by dítě mělo umět po dokončení základní školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva2852,83 %53,85 %  
jeden2445,28 %46,15 %  
více11,89 %1,92 %  

Graf

15. Myslíte si, že se lze v dnešní době úplně obejít bez cizího jazyku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3158,49 %59,62 %  
spíše ne1732,08 %32,69 %  
nevím23,77 %3,85 %  
spíše ano23,77 %3,85 %  
ano11,89 %1,92 %  

Graf

16. Je podle Vás pravdivé tvrzení "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2343,4 %44,23 %  
souhlasím2139,62 %40,38 %  
nevím47,55 %7,69 %  
spíše nesouhlasím35,66 %5,77 %  
nesouhlasím23,77 %3,85 %  

Graf

17. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4280,77 %80,77 %  
muž1019,23 %19,23 %  

Graf

18. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 21 let3362,26 %63,46 %  
22-30 let1935,85 %36,54 %  
31-45 let11,89 %1,92 %  

Graf

19. Vaše zařazení ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4483,02 %84,62 %  
pracující713,21 %13,46 %  
jiné23,77 %3,85 %  

Graf

20. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4075,47 %76,92 %  
ano1324,53 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pekariková, H.Zájem o studium cizích jazyků (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zajem-o-studium-cizich-jazyku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.