Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o studium německého jazyka

Zájem o studium německého jazyka

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Brokešová
Šetření:17. 11. 2009 - 24. 11. 2009
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.55
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě a tento dotazník je součástí mého úkolu v rámci předmětu "Počítačové technologie". Navíc  díky svému zvolenému oboru - studium angličtiny a němčiny - věřím, že výsledky dotazníku uplatním i v pozdějším psaní seminárních prací. Předem mnohokrát děkuji za vyplnění. :)

Odpovědi respondentů

1. Učíte se nebo jste se učili nějaký cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano80100 %100 %  

Graf

2. Podle čeho jste si studovaný jazyk vybírali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zájem5265 %65 %  
jiné1620 %20 %  
doporučení přátel a známých78,75 %8,75 %  
rodina (příbuzní v zahraničí...apod)56,25 %6,25 %  

Graf

3. Učili jste se někdy německý jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6378,75 %78,75 %  
ne1721,25 %21,25 %  

Graf

4. Jak dlouho?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více4368,25 %53,75 %  
2-4 roky1726,98 %21,25 %  
do 1 roku34,76 %3,75 %  

Graf

5. Používáte němčinu aktivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4166,13 %51,25 %  
ano2133,87 %26,25 %  

Graf

6. Když se řekne německý jazyk, evokuje to ve vás averzi či nenávist při vzpomínce na události z historie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4050,63 %50 %  
spíše ne2025,32 %25 %  
spíše ano1316,46 %16,25 %  
ano56,33 %6,25 %  
nevím11,27 %1,25 %  

Graf

7. Kdybyse se rozhodovali mezi studiem angličtiny a němčiny, pro který jazyk byste se spíše rozhodli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina5771,25 %71,25 %  
oba1316,25 %16,25 %  
němčina911,25 %11,25 %  
žádný11,25 %1,25 %  

Graf

8. Považujete němčinu za těžší jazyk oproti ostatním (např. angličtině)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3746,25 %46,25 %  
ne3442,5 %42,5 %  
nevím911,25 %11,25 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, že němčina je z pohledu ČR důležitým jazykem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2632,5 %32,5 %  
souhlasím2430 %30 %  
spíše nesouhlasím2126,25 %26,25 %  
nesouhlasím810 %10 %  
nevím11,25 %1,25 %  

Graf

10. Podle vás, zájem o studium němčiny stoupá nebo klesá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klesá3037,5 %37,5 %  
spíše klesá2430 %30 %  
nemohu posoudit1721,25 %21,25 %  
spíše stoupá911,25 %11,25 %  

Graf

11. Kdybyste dostali velmi lukrativní pracovní nabídku, ale její podmínkou by bylo naučit se německy, přistoupili byste na ni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5670 %70 %  
nevím1518,75 %18,75 %  
ne911,25 %11,25 %  

Graf

12. Navštívili jste někdy nějakou německy mluvící zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6986,25 %86,25 %  
ne1113,75 %13,75 %  

Graf

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6581,25 %81,25 %  
muž1518,75 %18,75 %  

Graf

14. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 304758,75 %58,75 %  
15 - 203037,5 %37,5 %  
31 - 4022,5 %2,5 %  
41 a více11,25 %1,25 %  

Graf

15. Vaše zařazení ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6480 %80 %  
pracující1215 %15 %  
jiné45 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak dlouho?

  • odpověď 5 a více:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Používáte němčinu aktivně?

5. Používáte němčinu aktivně?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-4 roky na otázku 4. Jak dlouho?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Učíte se nebo jste se učili nějaký cizí jazyk?

2. Podle čeho jste si studovaný jazyk vybírali?

3. Učili jste se někdy německý jazyk?

4. Jak dlouho?

5. Používáte němčinu aktivně?

6. Když se řekne německý jazyk, evokuje to ve vás averzi či nenávist při vzpomínce na události z historie?

7. Kdybyse se rozhodovali mezi studiem angličtiny a němčiny, pro který jazyk byste se spíše rozhodli?

8. Považujete němčinu za těžší jazyk oproti ostatním (např. angličtině)?

9. Souhlasíte s tím, že němčina je z pohledu ČR důležitým jazykem?

10. Podle vás, zájem o studium němčiny stoupá nebo klesá?

11. Kdybyste dostali velmi lukrativní pracovní nabídku, ale její podmínkou by bylo naučit se německy, přistoupili byste na ni?

12. Navštívili jste někdy nějakou německy mluvící zemi?

13. Jste

14. Kolik je vám let?

15. Vaše zařazení ve společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Učíte se nebo jste se učili nějaký cizí jazyk?

2. Podle čeho jste si studovaný jazyk vybírali?

3. Učili jste se někdy německý jazyk?

4. Jak dlouho?

5. Používáte němčinu aktivně?

6. Když se řekne německý jazyk, evokuje to ve vás averzi či nenávist při vzpomínce na události z historie?

7. Kdybyse se rozhodovali mezi studiem angličtiny a němčiny, pro který jazyk byste se spíše rozhodli?

8. Považujete němčinu za těžší jazyk oproti ostatním (např. angličtině)?

9. Souhlasíte s tím, že němčina je z pohledu ČR důležitým jazykem?

10. Podle vás, zájem o studium němčiny stoupá nebo klesá?

11. Kdybyste dostali velmi lukrativní pracovní nabídku, ale její podmínkou by bylo naučit se německy, přistoupili byste na ni?

12. Navštívili jste někdy nějakou německy mluvící zemi?

13. Jste

14. Kolik je vám let?

15. Vaše zařazení ve společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brokešová, R.Zájem o studium německého jazyka (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zajem-o-studium-nemeckeho-jazyka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.