Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o studium německého jazyka

Zájem o studium německého jazyka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Brokešová
Šetření:17. 11. 2009 - 24. 11. 2009
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.55
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě a tento dotazník je součástí mého úkolu v rámci předmětu "Počítačové technologie". Navíc  díky svému zvolenému oboru - studium angličtiny a němčiny - věřím, že výsledky dotazníku uplatním i v pozdějším psaní seminárních prací. Předem mnohokrát děkuji za vyplnění. :)

Odpovědi respondentů

1. Učíte se nebo jste se učili nějaký cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano80100 %100 %  

Graf

2. Podle čeho jste si studovaný jazyk vybírali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zájem5265 %65 %  
jiné1620 %20 %  
doporučení přátel a známých78,75 %8,75 %  
rodina (příbuzní v zahraničí...apod)56,25 %6,25 %  

Graf

3. Učili jste se někdy německý jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6378,75 %78,75 %  
ne1721,25 %21,25 %  

Graf

4. Jak dlouho?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více4368,25 %53,75 %  
2-4 roky1726,98 %21,25 %  
do 1 roku34,76 %3,75 %  

Graf

5. Používáte němčinu aktivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4166,13 %51,25 %  
ano2133,87 %26,25 %  

Graf

6. Když se řekne německý jazyk, evokuje to ve vás averzi či nenávist při vzpomínce na události z historie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4050,63 %50 %  
spíše ne2025,32 %25 %  
spíše ano1316,46 %16,25 %  
ano56,33 %6,25 %  
nevím11,27 %1,25 %  

Graf

7. Kdybyse se rozhodovali mezi studiem angličtiny a němčiny, pro který jazyk byste se spíše rozhodli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina5771,25 %71,25 %  
oba1316,25 %16,25 %  
němčina911,25 %11,25 %  
žádný11,25 %1,25 %  

Graf

8. Považujete němčinu za těžší jazyk oproti ostatním (např. angličtině)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3746,25 %46,25 %  
ne3442,5 %42,5 %  
nevím911,25 %11,25 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, že němčina je z pohledu ČR důležitým jazykem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2632,5 %32,5 %  
souhlasím2430 %30 %  
spíše nesouhlasím2126,25 %26,25 %  
nesouhlasím810 %10 %  
nevím11,25 %1,25 %  

Graf

10. Podle vás, zájem o studium němčiny stoupá nebo klesá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klesá3037,5 %37,5 %  
spíše klesá2430 %30 %  
nemohu posoudit1721,25 %21,25 %  
spíše stoupá911,25 %11,25 %  

Graf

11. Kdybyste dostali velmi lukrativní pracovní nabídku, ale její podmínkou by bylo naučit se německy, přistoupili byste na ni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5670 %70 %  
nevím1518,75 %18,75 %