Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o venkovskou turistiku a ekoturisitku

Zájem o venkovskou turistiku a ekoturisitku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Adamíková
Šetření:21. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.74
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní/ Vážený pane,

 

jsem studentkou Vysoké školy obchodní v Praze a chtěla bych Vás touto cestou požádat o zodpovězení následujících otázek. Zabývám se výzkumem zájmu o venkovskou turistiku a ekoturistiku.
Výsledky tohoto výzkumu budou sloužit k vypracování mé bakalářské práce s názvem „Perspektivy rozvoje ekoturistiky a venkovské turistiky“. poté výsledky zůstanou veřejně k dispozici. Tento výzkum je anonymní.
 

Eliška Adamíková, DiS.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro vyplnění dotazníku je vhodné uvést pojmy, které se zde budou vyskytovat.

 

Venkovská turistika - je vícedenní pobyt turistů ve venkovském prostředí, který je spojen s různými rekreačními aktivitami, jako například: pozorování a péče o domácí zvířata, pěší turistika, jízda na koni, konzumace potravin a výroba produktů vyrobených v místě pobytu. Tato turistika je velice úzce spjata s přírodou a je k ní ohleduplná. Nepatří k masové turistice, proto ubytovací zařízení mají malou kapacitu a působí rodinnou atmosférou.

Ekoturistika - je zodpovědné cestování turistů, které respektuje přírodu, místní zvyky a životní prostředí. Obvykle zahrnuje cesty do národních parků a chráněných krajinných oblastí. Zahrnuje se zde ovšem i pozorování velryb, medvědů apod.

Odpovědi respondentů

1. Byl Vám již znám pojem venkovská turistika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6677,65 %77,65 %  
ne1922,35 %22,35 %  

Graf

2. Byl/a jste už někdy na dovolené spadající pod venkovskou turistiku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6374,12 %74,12 %  
ano2225,88 %25,88 %  

Graf

3. Měl/a byste zájem o takovou dovolenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4469,84 %51,76 %  
ne1930,16 %22,35 %  

Graf

4. Jaké aktivity byste při pobytu na venkově preferoval/a nebo preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěší turistika5665,88 %65,88 %  
účast na vesnických akcích (vinobraní, masopust)5362,35 %62,35 %  
houbaření, sběr lesních plodů4047,06 %47,06 %  
jízda na koni (hippoturistika)3945,88 %45,88 %  
výroba domácích produktů (sýr, chléb)3035,29 %35,29 %  
péče o domácí zvířata2529,41 %29,41 %  
pomocné práce na statku1821,18 %21,18 %  
vyjížďky na kole po krajině11,18 %1,18 %  
sama aktivně vyhledávám náplň své dovolené 11,18 %1,18 %  
orba, zne, seno, prace na poli11,18 %1,18 %  
dovědět se víc o eko zemědělství11,18 %1,18 %  

Graf

5. Myslíte si, že je venkovská turistika dostatečně propagování

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5665,88 %65,88 %  
nevím1821,18 %21,18 %  
ano1112,94 %12,94 %  

Graf

6. Věděl/a jste o tom, že existuje webová stránka "Prázdniny na venkově" (www.prazdninynavenkove.cz), která propaguje ubytovací kapacity na venkově?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8094,12 %94,12 %  
ano55,88 %5,88 %  

Graf

7. Jaké ubytování na venkově byste preferoval/a nebo preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na farmě3237,65 %37,65 %  
na chatě2731,76 %31,76 %  
v rodinném penzionu2225,88 %25,88 %  
v kempu22,35 %2,35 %  
samostatné chatce/chalupě ,abych měla své soukromí11,18 %1,18 %  
druh nezorhoduje, musí být útulno a čisto11,18 %1,18 %  

Graf

8. Znal/a jste pojem "ekoturisika" již dříve?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5969,41 %69,41 %  
ne2630,59 %30,59 %  

Graf

9. Zajímají Vás dopady Vaší dovolené na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3237,65 %37,65 %  
spíše ne3237,65 %37,65 %  
ano1720 %20 %  
ne44,71 %4,71 %  

Graf

10. Které aktivity v rámci ekoturistiky Vás zajímají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěvy národních parků, chráněných přírodních oblastí6778,82 %78,82 %  
pozorování zvířat (velryby, medvědi,...)4451,76 %51,76 %  
fotografování přírody4148,24 %48,24 %  
návštěvy místních lidí1214,12 %14,12 %  
poznávání nových míst spolu s atraktivitami kraje11,18 %1,18 %  
jidlo z prirodnich zdroju11,18 %1,18 %  
naučit se ekologicky žít11,18 %1,18 %  
práce v lese11,18 %1,18 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4350,59 %50,59 %  
vysokoškolské2934,12 %34,12 %  
vyšší odborné1315,29 %15,29 %  

Graf

12. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7082,35 %82,35 %  
muž1517,65 %17,65 %  

Graf

13. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 26 let5969,41 %69,41 %  
do 26 let1416,47 %16,47 %  
27 - 35 let910,59 %10,59 %  
36 - 45 let11,18 %1,18 %  
56 a více11,18 %1,18 %  
46 - 55 let11,18 %1,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl Vám již znám pojem venkovská turistika?

2. Byl/a jste už někdy na dovolené spadající pod venkovskou turistiku

3. Měl/a byste zájem o takovou dovolenou?

4. Jaké aktivity byste při pobytu na venkově preferoval/a nebo preferujete?

5. Myslíte si, že je venkovská turistika dostatečně propagování

6. Věděl/a jste o tom, že existuje webová stránka "Prázdniny na venkově" (www.prazdninynavenkove.cz), která propaguje ubytovací kapacity na venkově?

7. Jaké ubytování na venkově byste preferoval/a nebo preferujete?

8. Znal/a jste pojem "ekoturisika" již dříve?

9. Zajímají Vás dopady Vaší dovolené na životní prostředí?

10. Které aktivity v rámci ekoturistiky Vás zajímají?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

12. Vaše pohlaví

13. Vaše věková skupina:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl Vám již znám pojem venkovská turistika?

2. Byl/a jste už někdy na dovolené spadající pod venkovskou turistiku

3. Měl/a byste zájem o takovou dovolenou?

4. Jaké aktivity byste při pobytu na venkově preferoval/a nebo preferujete?

5. Myslíte si, že je venkovská turistika dostatečně propagování

6. Věděl/a jste o tom, že existuje webová stránka "Prázdniny na venkově" (www.prazdninynavenkove.cz), která propaguje ubytovací kapacity na venkově?

7. Jaké ubytování na venkově byste preferoval/a nebo preferujete?

8. Znal/a jste pojem "ekoturisika" již dříve?

9. Zajímají Vás dopady Vaší dovolené na životní prostředí?

10. Které aktivity v rámci ekoturistiky Vás zajímají?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

12. Vaše pohlaví

13. Vaše věková skupina:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Adamíková, E.Zájem o venkovskou turistiku a ekoturisitku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajem-o-venkovskou-turistiku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.