Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o veřejné knihovny a jejich služby

Zájem o veřejné knihovny a jejich služby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Květa Buchtová
Šetření:17. 04. 2011 - 25. 04. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko,

vážený respondente,


v rámci studia předmětu marketing, který studuji na VŠPJ, musím vypracovat seminární práci, jejíž náplní je výzkum na základě dotazníku.

Jako téma výzkumu jsem si zvolila zájem spoluobčanů starších 15-ti let o veřejné knihovny a jejich služby.

Vyplnění dotazníku nezabere příliš mnoho času, zodpovíte pouze 25 otázek.

Děkuji předem za Vaši podporu, čas a zodpovědné vyplnění dotazníku.

Květa Buchtová

Odpovědi respondentů

1. V jakých intervalech zhruba navštěvujete veřejnou knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíčně2140,38 %40,38 %  
méně často jak 1x měsíčně1528,85 %28,85 %  
nikdy815,38 %15,38 %  
týdně713,46 %13,46 %  
denně11,92 %1,92 %  

Graf

2. V kolika veřejných knihoven jste registrován(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v jedné3261,54 %61,54 %  
ve dvou917,31 %17,31 %  
více jak ve dvou611,54 %11,54 %  
v žádné59,62 %9,62 %  

Graf

3. Využíváte i pobočky hlavní knihovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2751,92 %51,92 %  
ano2548,08 %48,08 %  

Graf

4. Z jakého důvodu využíváte veřejnou knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace pro studium3363,46 %63,46 %  
volný čas2446,15 %46,15 %  
nevyužívám917,31 %17,31 %  
informace do zaměstnání713,46 %13,46 %  

Graf

5. Které služby veřejné knihovny nejvíce využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půjčování knih4382,69 %82,69 %  
žádnou917,31 %17,31 %  
půjčování časopisů23,85 %3,85 %  
meziknihovní výpůjční službu23,85 %3,85 %  
návštěvu akcí pořádaných knihovnou23,85 %3,85 %  
kopírování, scanování23,85 %3,85 %  
internet23,85 %3,85 %  
půjčování CD, DVD11,92 %1,92 %  

Graf

6. Jak hodnotíte nabídku krásné literatury?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2250 %42,31 %  
dobrý1227,27 %23,08 %  
výborný818,18 %15,38 %  
nedostatečný12,27 %1,92 %  
dostatečný12,27 %1,92 %  

Graf

7. Jak hodnotíte nabídku naučné literatury?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2659,09 %50 %  
dobrý920,45 %17,31 %  
výborný49,09 %7,69 %  
nedostatečný36,82 %5,77 %  
dostatečný24,55 %3,85 %  

Graf

8. Jak hodnotíte nabídku CD, DVD

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1845 %34,62 %  
chvalitebný1435 %26,92 %  
dostatečný37,5 %5,77 %  
nedostatečný37,5 %5,77 %  
výborný25 %3,85 %  

Graf

9. Jak hodnotíte nabídku časopisů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1842,86 %34,62 %  
dobrý1433,33 %26,92 %  
výborný716,67 %13,46 %  
dostatečný37,14 %5,77 %  

Graf

10. Jak hodnotíte nabídku kopírovacích a scanovacích služeb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1641,03 %30,77 %  
výborný1333,33 %25 %  
dobrý512,82 %9,62 %  
dostatečný410,26 %7,69 %  
nedostatečný12,56 %1,92 %  

Graf

11. Jak hodnotíte meziknihovní výpůjční službu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1435,9 %26,92 %  
chvalitebný1333,33 %25 %  
dobrý923,08 %17,31 %  
dostatečný25,13 %3,85 %  
nedostatečný12,56 %1,92 %  

Graf

12. Jak hodnotíte možnost využítí internetu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1742,5 %32,69 %  
chvalitebný1332,5 %25 %  
dobrý615 %11,54 %  
nedostatečný25 %3,85 %  
dostatečný25 %3,85 %  

Graf

13. Jak hodnotíte výběr akcí pořádaných knihovnou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1435,9 %26,92 %  
dobrý1230,77 %23,08 %  
výborný820,51 %15,38 %  
dostatečný410,26 %7,69 %  
nedostatečný12,56 %1,92 %  

Graf

14. Využíváte webové stránky knihovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3771,15 %71,15 %  
ne1528,85 %28,85 %  

Graf

15. Využíváte upozornění na končící výpůjční dobu přes mail/sms?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2955,77 %55,77 %  
ne2344,23 %44,23 %  

Graf

16. Jste spokojen(a) s prostředím knihovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4076,92 %76,92 %  
nevím1019,23 %19,23 %  
ne23,85 %3,85 %  

Graf

17. Jste spokojen(a) se zázemím knihovny (WC, šatna, občerstvení apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2344,23 %44,23 %  
nevím2038,46 %38,46 %  
ne917,31 %17,31 %  

Graf

18. Jsou pracovníci (pracovnice) veřejné knihovny ochotni (ochotné)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4178,85 %78,85 %  
nevím1019,23 %19,23 %  
ne11,92 %1,92 %  

Graf

19. Jsou pracovníci (pracovnice) Vám vždy schopné (i odborně) poradit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3567,31 %67,31 %  
nevím1426,92 %26,92 %  
ne35,77 %5,77 %  

Graf

20. Vyhovuje Vám otvírací doba knihovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3261,54 %61,54 %  
nevím1223,08 %23,08 %  
ne815,38 %15,38 %  

Graf

21. Které dny nejčastěji navštěvujete knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v pracovní dny4178,85 %78,85 %  
knihovnu nenavštěvuji1019,23 %19,23 %  
v sobotu713,46 %13,46 %  
v neděli11,92 %1,92 %  

Graf

22. Vracíte se rád(a) do veřejné knihovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3873,08 %73,08 %  
nevím1121,15 %21,15 %  
ne35,77 %5,77 %  

Graf

23. Prosím, zařaďte se do jedné z následujících kategorií:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student(ka)2242,31 %42,31 %  
pracující2140,38 %40,38 %  
muž (žena) v domácnosti (vč. mateřské dovolené)59,62 %9,62 %  
nezaměstnaný(á)35,77 %5,77 %  
důchodce (důchodkyně)11,92 %1,92 %  

Graf

24. Do jaké věkové skupiny spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-303363,46 %63,46 %  
31-451834,62 %34,62 %  
46-5011,92 %1,92 %  

Graf

25. Prosím, zařaďte se do jedné z následujících kategorií:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4586,54 %86,54 %  
muž713,46 %13,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V kolika veřejných knihoven jste registrován(a)?

  • odpověď v jedné:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 6. Jak hodnotíte nabídku krásné literatury?

20. Vyhovuje Vám otvírací doba knihovny?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 12. Jak hodnotíte možnost využítí internetu?

24. Do jaké věkové skupiny spadáte?

  • odpověď 15-30:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student(ka) na otázku 23. Prosím, zařaďte se do jedné z následujících kategorií:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakých intervalech zhruba navštěvujete veřejnou knihovnu?

2. V kolika veřejných knihoven jste registrován(a)?

3. Využíváte i pobočky hlavní knihovny?

4. Z jakého důvodu využíváte veřejnou knihovnu?

5. Které služby veřejné knihovny nejvíce využíváte?

6. Jak hodnotíte nabídku krásné literatury?

7. Jak hodnotíte nabídku naučné literatury?

8. Jak hodnotíte nabídku CD, DVD

9. Jak hodnotíte nabídku časopisů?

10. Jak hodnotíte nabídku kopírovacích a scanovacích služeb?

11. Jak hodnotíte meziknihovní výpůjční službu?

12. Jak hodnotíte možnost využítí internetu?

13. Jak hodnotíte výběr akcí pořádaných knihovnou?

14. Využíváte webové stránky knihovny?

15. Využíváte upozornění na končící výpůjční dobu přes mail/sms?

16. Jste spokojen(a) s prostředím knihovny?

17. Jste spokojen(a) se zázemím knihovny (WC, šatna, občerstvení apod.)

18. Jsou pracovníci (pracovnice) veřejné knihovny ochotni (ochotné)?

19. Jsou pracovníci (pracovnice) Vám vždy schopné (i odborně) poradit?

20. Vyhovuje Vám otvírací doba knihovny?

21. Které dny nejčastěji navštěvujete knihovnu?

22. Vracíte se rád(a) do veřejné knihovny?

23. Prosím, zařaďte se do jedné z následujících kategorií:

24. Do jaké věkové skupiny spadáte?

25. Prosím, zařaďte se do jedné z následujících kategorií:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakých intervalech zhruba navštěvujete veřejnou knihovnu?

2. V kolika veřejných knihoven jste registrován(a)?

3. Využíváte i pobočky hlavní knihovny?

4. Z jakého důvodu využíváte veřejnou knihovnu?

5. Které služby veřejné knihovny nejvíce využíváte?

6. Jak hodnotíte nabídku krásné literatury?

7. Jak hodnotíte nabídku naučné literatury?

8. Jak hodnotíte nabídku CD, DVD

9. Jak hodnotíte nabídku časopisů?

10. Jak hodnotíte nabídku kopírovacích a scanovacích služeb?

11. Jak hodnotíte meziknihovní výpůjční službu?

12. Jak hodnotíte možnost využítí internetu?

13. Jak hodnotíte výběr akcí pořádaných knihovnou?

14. Využíváte webové stránky knihovny?

15. Využíváte upozornění na končící výpůjční dobu přes mail/sms?

16. Jste spokojen(a) s prostředím knihovny?

17. Jste spokojen(a) se zázemím knihovny (WC, šatna, občerstvení apod.)

18. Jsou pracovníci (pracovnice) veřejné knihovny ochotni (ochotné)?

19. Jsou pracovníci (pracovnice) Vám vždy schopné (i odborně) poradit?

20. Vyhovuje Vám otvírací doba knihovny?

21. Které dny nejčastěji navštěvujete knihovnu?

22. Vracíte se rád(a) do veřejné knihovny?

23. Prosím, zařaďte se do jedné z následujících kategorií:

24. Do jaké věkové skupiny spadáte?

25. Prosím, zařaďte se do jedné z následujících kategorií:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buchtová, K.Zájem o veřejné knihovny a jejich služby (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajem-o-verejne-knihovny-a-j.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.