Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem občanů o hospodaření obce/města

Zájem občanů o hospodaření obce/města

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Šrámková
Šetření:20. 10. 2010 - 05. 11. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou posledního ročku České zemědělské univerzity v Praze, Provozně ekonomické fakulty, obor Veřejná správa a regionální rozvoj a v současné době dokončuji diplomou práci na téma „Analýza hospodaření vybraných obcí/měst“.

Součástí moji práce je i mimo jiné anketa,jejímž cílem je zjistit, jak se občané zajímají o hospodaření obcí/měst , ve kterých žijí, zda mají povědomí o skladbě rozpočtu, možnosti připomínkovat rozpočty či jsou/nejsou spokojeni s vybaveností své obce/města.

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého , anonymního dotazníku na téma „Zájem občanů o hospodaření obce/města“ .

Děkuji

Ivana Šrámková
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o hospodaření obce/města, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6286,11 %86,11 %  
ne1013,89 %13,89 %  

Graf

2. Důvod Vašeho nezájmu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám šanci ovlivnit hospodaření110 %1,39 %  
nedostatek času110 %1,39 %  
trávím zde málo času110 %1,39 %  
nevidim dovod110 %1,39 %  
Když obec prospívá nemám důvod se o to zajímat110 %1,39 %  
mám dost svých starostí110 %1,39 %  
věřím zvoleným zástupcům, že hospodaří efektivně 110 %1,39 %  
nemám ráda město, kde žiji110 %1,39 %  
netrávím zde příliš mnoho času110 %1,39 %  
nemám na to čas110 %1,39 %  

Graf

3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5677,78 %77,78 %  
ne1622,22 %22,22 %  

Graf

4. Je Vám známa struktura příjmů rozpočtu obce/města

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5576,39 %76,39 %  
ne1723,61 %23,61 %  

Graf

5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5677,78 %77,78 %  
ne1622,22 %22,22 %  

Graf

6. Využíváte jako občan možnosti připomínkování tvorby rozpočtu města/obce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6691,67 %91,67 %  
ano68,33 %8,33 %  

Graf

7. Využíváte jako občan připomínkování závěrečného účtu obce/města

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6995,83 %95,83 %  
ano34,17 %4,17 %  

Graf

8. Zohledňuje obec/město dle Vašeho názoru při financování výdajů potřeby obyvatel

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4869,57 %66,67 %  
ne2130,43 %29,17 %  

Graf

9. Jak byste zhodnotili hospodaření obce/města, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné2737,5 %37,5 %  
dobré2331,94 %31,94 %  
velmi dobré912,5 %12,5 %  
podprůměrné811,11 %11,11 %  
nedokážu posoudit56,94 %6,94 %  

Graf

10. Jak jste spokojen s vybaveností obce/města, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen2838,89 %38,89 %  
tak napůl2331,94 %31,94 %  
velmi spokojen1013,89 %13,89 %  
spíše nespokojen1013,89 %13,89 %  
velmi nespokojen11,39 %1,39 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4968,06 %68,06 %  
muž2331,94 %31,94 %  

Graf

12. Rok narození

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
198479,72 %9,72 %  
198068,33 %8,33 %  
198756,94 %6,94 %  
197656,94 %6,94 %  
199056,94 %6,94 %  
196745,56 %5,56 %  
198645,56 %5,56 %  
196545,56 %5,56 %  
197334,17 %4,17 %  
197234,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 1974
1969
1968
1966
1975
1960
1964
1985
1971
1982
1979
1978
1989
1962
1981
1992
1993
2636,11 %36,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1977.36
Minimum:1964
Maximum:1990
Variační rozpětí:26
Rozptyl:65.4
Směrodatná odchylka:8.09
Medián:1977
Modus:1984

Graf

13. Vaše vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4258,33 %58,33 %  
středoškolské s maturitou2331,94 %31,94 %  
vyšší odborné34,17 %4,17 %  
základní34,17 %4,17 %  
vyučen v oboru11,39 %1,39 %  

Graf

14. Vaše bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec 100 001 a více obyvatel1520,83 %20,83 %  
obec 2 001 - 10 000 obyvatel1520,83 %20,83 %  
obec do 500 obyvatel1216,67 %16,67 %  
obec 10 001 - 30000 obyvatel1013,89 %13,89 %  
obec 501 - 2 000 obyvatel912,5 %12,5 %  
obec 30 001 - 100 000 obyvatel56,94 %6,94 %  
obec 2 001 - 10 00034,17 %4,17 %  
obec 10 001 - 3000022,78 %2,78 %  
obec 30 001 - 100 00011,39 %1,39 %  

Graf

15. Kraj Vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský2838,89 %38,89 %  
Pardubický811,11 %11,11 %  
Praha811,11 %11,11 %  
Ústecký56,94 %6,94 %  
Středočeský56,94 %6,94 %  
Královehradecký45,56 %5,56 %  
Moravskoslezský45,56 %5,56 %  
Jihomoravský34,17 %4,17 %  
Jihočeský22,78 %2,78 %  
Vysočina22,78 %2,78 %  
Zlínský11,39 %1,39 %  
Liberecký11,39 %1,39 %  
Karlovarský11,39 %1,39 %  

Graf

16. Vaše zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný4968,06 %68,06 %  
student1318,06 %18,06 %  
osoba výdělečně samostatně činná68,33 %8,33 %  
ostatní34,17 %4,17 %  
nezaměstnaný11,39 %1,39 %  

Graf

17. Obor činnosti Vašeho zaměstnání/studia

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné výše neuvedené1825,35 %25 %  
veřejná správa1521,13 %20,83 %  
školství912,68 %12,5 %  
peněžnictví a finančnictví68,45 %8,33 %  
obchod, pohostinství,ubytování57,04 %6,94 %  
stavebnictví57,04 %6,94 %  
doprava, skladování45,63 %5,56 %  
zpracovatelský průmysl34,23 %4,17 %  
zdravotnictví22,82 %2,78 %  
zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov22,82 %2,78 %  
bezpečnost, armáda22,82 %2,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

  • odpověď ne:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

4. Je Vám známa struktura příjmů rozpočtu obce/města

  • odpověď ne:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

  • odpověď ne:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o hospodaření obce/města, ve kterém žijete

3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

4. Je Vám známa struktura příjmů rozpočtu obce/města

5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

6. Využíváte jako občan možnosti připomínkování tvorby rozpočtu města/obce

7. Využíváte jako občan připomínkování závěrečného účtu obce/města

8. Zohledňuje obec/město dle Vašeho názoru při financování výdajů potřeby obyvatel

9. Jak byste zhodnotili hospodaření obce/města, ve kterém žijete

10. Jak jste spokojen s vybaveností obce/města, ve kterém žijete

11. Vaše pohlaví

12. Rok narození

13. Vaše vzdělání

14. Vaše bydliště

15. Kraj Vašeho bydliště

16. Vaše zaměstnání

17. Obor činnosti Vašeho zaměstnání/studia

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o hospodaření obce/města, ve kterém žijete

3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

4. Je Vám známa struktura příjmů rozpočtu obce/města

5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

6. Využíváte jako občan možnosti připomínkování tvorby rozpočtu města/obce

7. Využíváte jako občan připomínkování závěrečného účtu obce/města

8. Zohledňuje obec/město dle Vašeho názoru při financování výdajů potřeby obyvatel

9. Jak byste zhodnotili hospodaření obce/města, ve kterém žijete

10. Jak jste spokojen s vybaveností obce/města, ve kterém žijete

11. Vaše pohlaví

12. Rok narození

13. Vaše vzdělání

14. Vaše bydliště

15. Kraj Vašeho bydliště

16. Vaše zaměstnání

17. Obor činnosti Vašeho zaměstnání/studia

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šrámková, I.Zájem občanů o hospodaření obce/města (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zajem-obcanu-o-hospodareni-obce-mesta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.