Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem občanů o hospodaření obce/města

Zájem občanů o hospodaření obce/města

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Šrámková
Šetření:20. 10. 2010 - 05. 11. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou posledního ročku České zemědělské univerzity v Praze, Provozně ekonomické fakulty, obor Veřejná správa a regionální rozvoj a v současné době dokončuji diplomou práci na téma „Analýza hospodaření vybraných obcí/měst“.

Součástí moji práce je i mimo jiné anketa,jejímž cílem je zjistit, jak se občané zajímají o hospodaření obcí/měst , ve kterých žijí, zda mají povědomí o skladbě rozpočtu, možnosti připomínkovat rozpočty či jsou/nejsou spokojeni s vybaveností své obce/města.

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého , anonymního dotazníku na téma „Zájem občanů o hospodaření obce/města“ .

Děkuji

Ivana Šrámková
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o hospodaření obce/města, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6286,11 %86,11 %  
ne1013,89 %13,89 %  

Graf

2. Důvod Vašeho nezájmu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám šanci ovlivnit hospodaření110 %1,39 %  
nedostatek času110 %1,39 %  
trávím zde málo času110 %1,39 %  
nevidim dovod110 %1,39 %  
Když obec prospívá nemám důvod se o to zajímat110 %1,39 %  
mám dost svých starostí110 %1,39 %  
věřím zvoleným zástupcům, že hospodaří efektivně 110 %1,39 %  
nemám ráda město, kde žiji110 %1,39 %  
netrávím zde příliš mnoho času110 %1,39 %  
nemám na to čas110 %1,39 %  

Graf

3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5677,78 %77,78 %  
ne1622,22 %22,22 %  

Graf

4. Je Vám známa struktura příjmů rozpočtu obce/města

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5576,39 %76,39 %  
ne1723,61 %23,61 %  

Graf

5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5677,78 %77,78 %  
ne1622,22 %22,22 %  

Graf

6. Využíváte jako občan možnosti připomínkování tvorby rozpočtu města/obce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6691,67 %91,67 %  
ano68,33 %8,33 %  

Graf

7. Využíváte jako občan připomínkování závěrečného účtu obce/města

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6995,83 %95,83 %  
ano34,17 %4,17 %  

Graf

8. Zohledňuje obec/město dle Vašeho názoru při financování výdajů potřeby obyvatel

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4869,57 %66,67 %  
ne2130,43 %29,17 %  

Graf

9. Jak byste zhodnotili hospodaření obce/města, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné2737,5 %37,5 %  
dobré2331,94 %31,94 %  
velmi dobré912,5 %12,5 %  
podprůměrné811,11 %11,11 %  
nedokážu posoudit56,94 %6,94 %  

Graf

10. Jak jste spokojen s vybaveností obce/města, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen2838,89 %38,89 %  
tak napůl2331,94 %31,94 %  
velmi spokojen1013,89 %13,89 %  
spíše nespokojen1013,89 %13,89 %  
velmi nespokojen11,39 %1,39 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4968,06 %68,06 %  
muž2331,94 %31,94 %  

Graf

12. Rok narození

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
198479,72 %9,72 %  
198068,33 %8,33 %  
198756,94 %6,94 %  
197656,94 %6,94 %  
199056,94 %6,94 %  
196745,56 %5,56 %  
198645,56 %5,56 %  
196545,56 %5,56 %  
197334,17 %4,17 %  
197234,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 1974
1969
1968
1966
1975
1960
1964
1985
1971
1982
1979
1978
1989
1962
1981
1992
1993
2636,11 %36,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1977.36
Minimum:1964
Maximum:1990
Variační rozpětí:26
Rozptyl:65.4
Směrodatná odchylka:8.09
Medián:1977
Modus:1984

Graf

13. Vaše vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4258,33 %58,33 %  
středoškolské s maturitou2331,94 %31,94 %  
vyšší odborné34,17 %4,17 %  
základní34,17 %4,17 %  
vyučen v oboru11,39 %1,39 %  

Graf

14. Vaše bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec 100 001 a více obyvatel1520,83 %20,83 %  
obec 2 001 - 10 000 obyvatel1520,83 %20,83 %  
obec do 500 obyvatel1216,67 %16,67 %  
obec 10 001 - 30000 obyvatel1013,89 %13,89 %  
obec 501 - 2 000 obyvatel912,5 %12,5 %  
obec 30 001 - 100 000 obyvatel56,94 %6,94 %  
obec 2 001 - 10 00034,17 %4,17 %  
obec 10 001 - 3000022,78 %2,78 %  
obec 30 001 - 100 00011,39 %1,39 %  

Graf

15. Kraj Vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský2838,89 %38,89 %  
Pardubický811,11 %11,11 %  
Praha811,11 %11,11 %  
Ústecký56,94 %6,94 %  
Středočeský56,94 %6,94 %  
Královehradecký45,56 %5,56 %  
Moravskoslezský45,56 %5,56 %  
Jihomoravský34,17 %4,17 %  
Jihočeský22,78 %2,78 %  
Vysočina22,78 %2,78 %  
Zlínský11,39 %1,39 %  
Liberecký11,39 %1,39 %  
Karlovarský11,39 %1,39 %  

Graf

16. Vaše zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný4968,06 %68,06 %  
student1318,06 %18,06 %  
osoba výdělečně samostatně činná68,33 %8,33 %  
ostatní34,17 %4,17 %  
nezaměstnaný11,39 %1,39 %  

Graf

17. Obor činnosti Vašeho zaměstnání/studia

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné výše neuvedené1825,35 %25 %  
veřejná správa1521,13 %20,83 %  
školství912,68 %12,5 %  
peněžnictví a finančnictví68,45 %8,33 %  
obchod, pohostinství,ubytování57,04 %6,94 %  
stavebnictví57,04 %6,94 %  
doprava, skladování45,63 %5,56 %  
zpracovatelský průmysl34,23 %4,17 %  
zdravotnictví22,82 %2,78 %  
zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov22,82 %2,78 %  
bezpečnost, armáda22,82 %2,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

  • odpověď ne:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

4. Je Vám známa struktura příjmů rozpočtu obce/města

  • odpověď ne:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

  • odpověď ne:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o hospodaření obce/města, ve kterém žijete

3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

4. Je Vám známa struktura příjmů rozpočtu obce/města

5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

6. Využíváte jako občan možnosti připomínkování tvorby rozpočtu města/obce

7. Využíváte jako občan připomínkování závěrečného účtu obce/města

8. Zohledňuje obec/město dle Vašeho názoru při financování výdajů potřeby obyvatel

9. Jak byste zhodnotili hospodaření obce/města, ve kterém žijete

10. Jak jste spokojen s vybaveností obce/města, ve kterém žijete

11. Vaše pohlaví

12. Rok narození

13. Vaše vzdělání

14. Vaše bydliště

15. Kraj Vašeho bydliště

16. Vaše zaměstnání

17. Obor činnosti Vašeho zaměstnání/studia

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o hospodaření obce/města, ve kterém žijete

3. Je Vám známa struktrua rozpočtu obce/města

4. Je Vám známa struktura příjmů rozpočtu obce/města

5. Je Vám známa struktura výdajů rozpočtu obce/města

6. Využíváte jako občan možnosti připomínkování tvorby rozpočtu města/obce

7. Využíváte jako občan připomínkování závěrečného účtu obce/města

8. Zohledňuje obec/město dle Vašeho názoru při financování výdajů potřeby obyvatel

9. Jak byste zhodnotili hospodaření obce/města, ve kterém žijete

10. Jak jste spokojen s vybaveností obce/města, ve kterém žijete

11. Vaše pohlaví

12. Rok narození

13. Vaše vzdělání

14. Vaše bydliště

15. Kraj Vašeho bydliště

16. Vaše zaměstnání

17. Obor činnosti Vašeho zaměstnání/studia

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šrámková, I.Zájem občanů o hospodaření obce/města (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zajem-obcanu-o-hospodareni-obce-mesta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.