Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem spotřebitelů o domácí výrobky

Zájem spotřebitelů o domácí výrobky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Murín
Šetření:11. 11. 2010 - 11. 12. 2010
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený respondente,

   Jsme studenti ekonomické fakulty na VŠB-TUO Ostrava a chceme Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Cílem tohoto průzkumu je zjistit, zda si spotřebitele všímají domácích produktů na českém trhu a přikládají jim význam.

   Tento dotazník je plně anonymní a zjištěné údaje budou použité za účelem průzkumu.

   Za důkladné a pravdivé vyplnění dotazníků děkujeme.

Tým EKF.

Odpovědi respondentů

1. Který sortiment produktů kupujete nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oděvy6040 %40 %  
potraviny3422,67 %22,67 %  
kosmetika 2516,67 %16,67 %  
elektronika1912,67 %12,67 %  
sportovní potřeby128 %8 %  

Graf

2. Všímáte si při výběru výrobků krajinu jeho původu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8254,67 %54,67 %  
ano6845,33 %45,33 %  

Graf

3. Důvěřujete kvalitě domácích výrobků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11576,67 %76,67 %  
ne3523,33 %23,33 %  

Graf

4. Pokud byste měli na výběr domácí nebo značkový zahraniční výrobek se stejnými parametry, upřednostňovali byste zahraniční?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8959,33 %59,33 %  
ano6140,67 %40,67 %  

Graf

5. Myslíte si, že koupi domácích produktů na tuzemském trhu podporujete Vaší domácí ekonomiku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12382 %82 %  
ne2718 %18 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou zahraniční výrobky kvalitnější?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7952,67 %52,67 %  
ano7147,33 %47,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že na jednotlivých trzích existuje dostatečné zastoupení domácích výrobků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11677,33 %77,33 %  
ano3422,67 %22,67 %  

Graf

8. Označte na číselné škále spokojenost s domácími výrobky. (1 – maximálně spokojený, 5 – nespokojený)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36744,67 %44,67 %  
25738 %38 %  
41711,33 %11,33 %  
153,33 %3,33 %  
542,67 %2,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.7
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.42
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Při nákupu výrobků, se kterými nemáte osobní zkušenosti, je pro Vás rozhodujícím kritériem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita, výkonnost7147,33 %47,33 %  
doporučení známych3724,67 %24,67 %  
cena3523,33 %23,33 %  
obal74,67 %4,67 %  

Graf

10. Jaká je Vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovenská8456 %56 %  
česká6241,33 %41,33 %  
jiná42,67 %2,67 %  

Graf

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 2611979,33 %79,33 %  
do 181711,33 %11,33 %  
27 - 3564 %4 %  
36 - 5053,33 %3,33 %  
do 1821,33 %1,33 %  
51 a víc10,67 %0,67 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9664 %64 %  
muž5436 %36 %  

Graf

13. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka12684 %84 %  
zaměstnaný/á2013,33 %13,33 %  
nezaměstnaný/á32 %2 %  
důchodce/důchodkyně10,67 %0,67 %  

Graf

14. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou10469,33 %69,33 %  
vysokoškolské2919,33 %19,33 %  
základní1510 %10 %  
vyučen21,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kosmetika na otázku 1. Který sortiment produktů kupujete nejraději?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Který sortiment produktů kupujete nejraději?

2. Všímáte si při výběru výrobků krajinu jeho původu?

3. Důvěřujete kvalitě domácích výrobků?

4. Pokud byste měli na výběr domácí nebo značkový zahraniční výrobek se stejnými parametry, upřednostňovali byste zahraniční?

5. Myslíte si, že koupi domácích produktů na tuzemském trhu podporujete Vaší domácí ekonomiku?

6. Myslíte si, že jsou zahraniční výrobky kvalitnější?

7. Myslíte si, že na jednotlivých trzích existuje dostatečné zastoupení domácích výrobků?

8. Označte na číselné škále spokojenost s domácími výrobky. (1 – maximálně spokojený, 5 – nespokojený)

9. Při nákupu výrobků, se kterými nemáte osobní zkušenosti, je pro Vás rozhodujícím kritériem.

10. Jaká je Vaše národnost?

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

14. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Který sortiment produktů kupujete nejraději?

2. Všímáte si při výběru výrobků krajinu jeho původu?

3. Důvěřujete kvalitě domácích výrobků?

4. Pokud byste měli na výběr domácí nebo značkový zahraniční výrobek se stejnými parametry, upřednostňovali byste zahraniční?

5. Myslíte si, že koupi domácích produktů na tuzemském trhu podporujete Vaší domácí ekonomiku?

6. Myslíte si, že jsou zahraniční výrobky kvalitnější?

7. Myslíte si, že na jednotlivých trzích existuje dostatečné zastoupení domácích výrobků?

8. Označte na číselné škále spokojenost s domácími výrobky. (1 – maximálně spokojený, 5 – nespokojený)

9. Při nákupu výrobků, se kterými nemáte osobní zkušenosti, je pro Vás rozhodujícím kritériem.

10. Jaká je Vaše národnost?

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

14. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Murín, M.Zájem spotřebitelů o domácí výrobky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zajem-spotrebitelu-o-domaci-vyrobky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.