Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem veřejnosti o biopotraviny

Zájem veřejnosti o biopotraviny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Zavacký
Šetření:22. 07. 2015 - 31. 07. 2015
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Drazí spoluobčané,

jmenuji se Miroslav Zavacký a jsem studentem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Pracuji na své diplomové práci na téma „Analýza spotřebitelského trhu s biopotravinami v ČR“ a tímto bych Vás rád poprosil o spolupráci při vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Při každé otázce prosím vyberte pouze jednu odpověď, kterou považujete za nejvýstižnější. Cílem dotazníku je především zjistit, jestli mají zákazníci v ČR zájem o biopotraviny a jak je vnímají.

Odpovědi respondentů

1. Víte co jsou to biopotraviny? (v případě záporné odpovědi na první otázku, prosím, nepokračujte s vyplňováním dotazníku)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5160,71 %60,71 %  
Předpokládám, že ano3238,1 %38,1 %  
Ne11,19 %1,19 %  

Graf

2. Jak často nakupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nakupuji je jen výjimečně či náhodně3946,43 %46,43 %  
Nakupuji je občas2023,81 %23,81 %  
Nikdy je nenakupuji1416,67 %16,67 %  
Nakupuji je pravidelně1113,1 %13,1 %  

Graf

3. Proč byste biopotraviny případně koupili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou zdravější a kvalitnější3339,29 %39,29 %  
Jsou šetrnější k přírodě2529,76 %29,76 %  
Jsou chutnější a čerstvější1416,67 %16,67 %  
Zdravý životní styl je dnes moderní1214,29 %14,29 %  

Graf

4. Co pro vás může být překážkou pro nákup biopotravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká cena5464,29 %64,29 %  
Nedůvěřuji jim, nevidím rozdíl2023,81 %23,81 %  
Nedostatečný sortiment55,95 %5,95 %  
Špatná dostupnost44,76 %4,76 %  
Malé povědomí, nedostatečná reklama11,19 %1,19 %  

Graf

5. Preferovali byste při nákupu biopotravin české výrobce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupil bych spíše české biopotraviny3946,43 %46,43 %  
Na výrobci by mi nezáleželo2327,38 %27,38 %  
Koupil bych výhradně české biopotraviny1720,24 %20,24 %  
Koupil bych především zahraniční biopotraviny55,95 %5,95 %  

Graf

6. Jaké biopotraviny by vás nejvíce zaujaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zelenina a ovoce3744,05 %44,05 %  
Maso a uzeniny2125 %25 %  
Mléko a mléčné výrobky1315,48 %15,48 %  
Jiné910,71 %10,71 %  
Vejce33,57 %3,57 %  
Pečivo11,19 %1,19 %  

Graf

7. Registrujete rozdíl v chuti, vůni, či barvě oproti běžným potravinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen u určitých druhů biopotravin2934,52 %34,52 %  
Nepostřehl (a) jsem žádný rozdíl2732,14 %32,14 %  
Ano, vždy vnímám rozdíl1517,86 %17,86 %  
Nevím, nikdy jsem biopotravinu nezkusil (a)910,71 %10,71 %  
Ano, ale jen minimální44,76 %4,76 %  

Graf

8. Kde kupujete biopotraviny, případně kde byste je nejspíše hledali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodejny zdravé výživy3642,86 %42,86 %  
Přímo u farmáře2226,19 %26,19 %  
Hypermarkety a supermarkety1720,24 %20,24 %  
Jinde89,52 %9,52 %  
Internetové obchody11,19 %1,19 %  

Graf

9. Domníváte se, že je reklama a propagace biopotravin v ČR dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3642,86 %42,86 %  
Spíše ano2226,19 %26,19 %  
Ano1821,43 %21,43 %  
Ne89,52 %9,52 %  

Graf

10. Věříte, že kontrola kvality a dodržování zákona v oblasti biopotravin je u nás dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3946,43 %46,43 %  
Spíše ne2630,95 %30,95 %  
Ne1416,67 %16,67 %  
Ano55,95 %5,95 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let3541,67 %41,67 %  
Do 25 let2833,33 %33,33 %  
36-50 let1922,62 %22,62 %  
50-60 let11,19 %1,19 %  
60 a více11,19 %1,19 %  

Graf

12. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5666,67 %66,67 %  
Muž2833,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co jsou to biopotraviny? (v případě záporné odpovědi na první otázku, prosím, nepokračujte s vyplňováním dotazníku)

2. Jak často nakupujete biopotraviny?

3. Proč byste biopotraviny případně koupili?

4. Co pro vás může být překážkou pro nákup biopotravin?

5. Preferovali byste při nákupu biopotravin české výrobce?

6. Jaké biopotraviny by vás nejvíce zaujaly?

7. Registrujete rozdíl v chuti, vůni, či barvě oproti běžným potravinám?

8. Kde kupujete biopotraviny, případně kde byste je nejspíše hledali?

9. Domníváte se, že je reklama a propagace biopotravin v ČR dostatečná?

10. Věříte, že kontrola kvality a dodržování zákona v oblasti biopotravin je u nás dostatečné?

11. Váš věk

12. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co jsou to biopotraviny? (v případě záporné odpovědi na první otázku, prosím, nepokračujte s vyplňováním dotazníku)

2. Jak často nakupujete biopotraviny?

3. Proč byste biopotraviny případně koupili?

4. Co pro vás může být překážkou pro nákup biopotravin?

5. Preferovali byste při nákupu biopotravin české výrobce?

6. Jaké biopotraviny by vás nejvíce zaujaly?

7. Registrujete rozdíl v chuti, vůni, či barvě oproti běžným potravinám?

8. Kde kupujete biopotraviny, případně kde byste je nejspíše hledali?

9. Domníváte se, že je reklama a propagace biopotravin v ČR dostatečná?

10. Věříte, že kontrola kvality a dodržování zákona v oblasti biopotravin je u nás dostatečné?

11. Váš věk

12. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zavacký, M.Zájem veřejnosti o biopotraviny (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zajem-verejnosti-o-biopotrav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.