Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem žen o nestandardní pracovní úvazky

Zájem žen o nestandardní pracovní úvazky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Šťastná
Šetření:06. 03. 2011 - 11. 03. 2011
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum tvoří praktickou část mé diplomové práce na téma „Zájem žen o nestandardní pracovní úvazky". Cílem výzkumu je zjistit, zda mají ženy zájem o zaměstnanecký úvazek v průběhu mateřské/rodičovské dovolené.

Děkuji mnohokrát za spolupráci a čas strávený nad tímto dotazníkem.
 

Odpovědi respondentů

1. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1650 %50 %  
2 - 3541,67 %41,67 %  
Žádné18,33 %8,33 %  

Graf

2. V jakém jste pracovala oboru?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby216,67 %16,67 %  
administrativa216,67 %16,67 %  
cestovní ruch18,33 %8,33 %  
veřejná sféra18,33 %8,33 %  
sociální zaměstnanec v ústavu pro nevidomé18,33 %8,33 %  
THP, administrativa18,33 %8,33 %  
management18,33 %8,33 %  
finanční služby18,33 %8,33 %  
bankovnictví18,33 %8,33 %  
obchod, telekomunikace18,33 %8,33 %  

Graf

3. Jak udržujete kontakt se svým oborem v průběhu mateřské/rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některá z forem alternativního pracovního úvazku541,67 %41,67 %  
Nijak541,67 %41,67 %  
Odborná literatura18,33 %8,33 %  
Odborné semináře18,33 %8,33 %  

Graf

4. Máte/měla byste v budoucnu zájem o zaměstnanecký úvazek v průběhu mateřské / rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1083,33 %83,33 %  
Ne216,67 %16,67 %  

Graf

5. V jakém případě byste uvažovala o práci při mateřské / rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kdybych mohla využít některé z forem flexibilního pracovního úvazku541,67 %41,67 %  
Kdybych dostala zajímavou pracovní nabídku433,33 %33,33 %  
Kdyby mi to umožnilo snazší návrat do pracovního prostředí18,33 %8,33 %  
Kdybych měla zaměstnání blízko domova18,33 %8,33 %  
Kdybych mohla využít firemní mateřské školky18,33 %8,33 %  

Graf

6. Jakou formu pracovního úvazku při mateřské / rodičovské dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poloviční pracovní úvazek433,33 %33,33 %  
Kombinovaný pracovní úvazek325 %25 %  
Zkrácený pracovní úvazek325 %25 %  
Práce z domova216,67 %16,67 %  

Graf

7. Myslíte si, že ženy matky mají snadný přístup na pracovní trh?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1191,67 %91,67 %  
Ano18,33 %8,33 %  

Graf

8. Jaké jsou z Vašeho pohledu výhody pro zaměstnavatele při zaměstnávání žen na mateřské / rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snazší integrace zpět do pracovního procesu541,67 %41,67 %  
Sdílení pracovního místa více osobami (nižší náklady spojené s provozem pracovního místa)325 %25 %  
Znalost v oboru 18,33 %8,33 %  
kombinace výše uvedeného18,33 %8,33 %  
Kontakt s danou profesí/pozicí18,33 %8,33 %  
žádné18,33 %8,33 %  

Graf

9. Kontaktoval Vás v průběhu mateřské / rodičovské dovolené Váš zaměstnavatel za účelem spolupráce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne872,73 %66,67 %  
Ano327,27 %25 %  

Graf

10. O jaké aktivity ze strany zaměstnavatele byste v průběhu mateřské dovolené měla zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabídka příležitostné spolupráce975 %75 %  
Pozvánky na firemní akce325 %25 %  

Graf

11. Setkáváte se ve svém okolí s diskriminací matek na mateřské / rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne866,67 %66,67 %  
Ano433,33 %33,33 %  

Graf

12. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 30 let650 %50 %  
31 - 35 let325 %25 %  
35 a více let216,67 %16,67 %  
18 - 25 let18,33 %8,33 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou / vyučen s maturitou541,67 %41,67 %  
Vysokoškolské – bakalářský stupeň433,33 %33,33 %  
Vysokoškolské – magisterský stupeň216,67 %16,67 %  
Vyšší odborné 18,33 %8,33 %  

Graf

14. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha541,67 %41,67 %  
Jihomoravský216,67 %16,67 %  
Vysočina18,33 %8,33 %  
Jihočeský18,33 %8,33 %  
Zlínský18,33 %8,33 %  
Olomoucký18,33 %8,33 %  
Ústecký18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťastná, D.Zájem žen o nestandardní pracovní úvazky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajem-zen-o-nestandardni-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.