Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem žen o vlastní podnikání

Zájem žen o vlastní podnikání

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Růžičková
Šetření:14. 08. 2011 - 21. 08. 2011
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Nezisková organizace GIC NORA o.p.s. připravuje společně s partnery projekt zaměřený na pomoc začínajícím podnikatelkám či ženám již samostatně podnikajícím. Dotazník nám umožní zjistit, zda je vůbec o podporu podnikání mezi ženami zájem, případně které podpůrné aktivity ženy preferují.

Dotazník je určen pouze pro ženy.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3997,5 %97,5 %  
ne12,5 %2,5 %  

Graf

2. Myslíte si, že je v České republice dostatečné množství žen podnikatelek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2153,85 %52,5 %  
nevím1333,33 %32,5 %  
ano512,82 %12,5 %  

Graf

3. Myslíte si, že je vhodné podporovat ženy při zakládání vlastního podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3487,18 %85 %  
nevím410,26 %10 %  
ne12,56 %2,5 %  

Graf

4. Uveďte svůj stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zaměstnaná1846,15 %45 %  
jiné820,51 %20 %  
jsem na rodičovské dovolené820,51 %20 %  
jsem OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)37,69 %7,5 %  
jsem nezaměstnaná méně než 6 měsíců12,56 %2,5 %  
jsem nezaměstaná 6 měsíců a více12,56 %2,5 %  

Graf

5. Vracíte se na trh práce po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3076,92 %75 %  
ano923,08 %22,5 %  

Graf

6. Byla jste v minulosti OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3179,49 %77,5 %  
ano820,51 %20 %  

Graf

7. Máte zájem využít možnosti zahájit vlastní podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1641,03 %40 %  
spíše ano1230,77 %30 %  
ne717,95 %17,5 %  
ano410,26 %10 %  

Graf

8. Máte zájem zjistit Vaše předpoklady pro podnikání formou bezplatné psychologické diagnostiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1435,9 %35 %  
spíše ne1128,21 %27,5 %  
ano820,51 %20 %  
ne615,38 %15 %  

Graf

9. Máte zájem o využití bezplatných konzultací s právník v otázkách spojených se založením vlastního podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1333,33 %32,5 %  
spíše ne1230,77 %30 %  
ano820,51 %20 %  
ne615,38 %15 %  

Graf

10. Máte zájem o bezplatnou asistenci při kontaktování úřadů (zakládání živnostenského listu, finanční úřad apod.) při zakládání vlastního podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1230,77 %30 %  
ano1128,21 %27,5 %  
spíše ano1128,21 %27,5 %  
ne512,82 %12,5 %  

Graf

11. Máte zájem o služby kouče (profesionální kouč vede klientku krok za krokem k uvědomění si svých potřeb, dosažení rozhodnutí a realizaci svých cílů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1538,46 %37,5 %  
ano923,08 %22,5 %  
spíše ano820,51 %20 %  
ne717,95 %17,5 %  

Graf

12. Využila byste služeb sdílené kanceláře (společné kanceláře více začínajících podnikatelek, kde byste měla možnost používat standardní kancelářské vybavení včetně počítače s připojením na internet)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1641,03 %40 %  
spíše ano923,08 %22,5 %  
ano717,95 %17,5 %  
ne717,95 %17,5 %  

Graf

13. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dětí v rámci sdílené kanceláře ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám dítě odpovídajícího věku1538,46 %37,5 %  
ano1025,64 %25 %  
spíše ano717,95 %17,5 %  
spíše ne512,82 %12,5 %  
ne, mám dítě odpovídajícího věku, ale službu bych určitě nevyužila25,13 %5 %  

Graf

14. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dítěte v jeho domácím prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám dítě odpovídajícího věku1538,46 %37,5 %  
spíše ano1230,77 %30 %  
ano717,95 %17,5 %  
spíše ne410,26 %10 %  
ne, mám dítě odpovídajícího věku, ale službu bych určitě nevyužila12,56 %2,5 %  

Graf

15. Zdá se Vám přínosné setkávání s jinými ženami v podobné situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3179,49 %77,5 %  
nevím717,95 %17,5 %  
ne12,56 %2,5 %  

Graf

16. Uveďte svůj věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 402256,41 %55 %  
21 - 301538,46 %37,5 %  
41 - 5025,13 %5 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2461,54 %60 %  
střední s maturitou1538,46 %37,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Máte zájem o využití bezplatných konzultací s právník v otázkách spojených se založením vlastního podnikání?

  • odpověď spíše ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Máte zájem o bezplatnou asistenci při kontaktování úřadů (zakládání živnostenského listu, finanční úřad apod.) při zakládání vlastního podnikání?

13. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dětí v rámci sdílené kanceláře ?

  • odpověď ne, nemám dítě odpovídajícího věku:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nemám dítě odpovídajícího věku na otázku 14. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dítěte v jeho domácím prostředí?

14. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dítěte v jeho domácím prostředí?

  • odpověď ne, nemám dítě odpovídajícího věku:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nemám dítě odpovídajícího věku na otázku 13. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dětí v rámci sdílené kanceláře ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena?

2. Myslíte si, že je v České republice dostatečné množství žen podnikatelek?

3. Myslíte si, že je vhodné podporovat ženy při zakládání vlastního podnikání?

4. Uveďte svůj stav:

5. Vracíte se na trh práce po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny?

6. Byla jste v minulosti OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)?

7. Máte zájem využít možnosti zahájit vlastní podnikání?

8. Máte zájem zjistit Vaše předpoklady pro podnikání formou bezplatné psychologické diagnostiky?

9. Máte zájem o využití bezplatných konzultací s právník v otázkách spojených se založením vlastního podnikání?

10. Máte zájem o bezplatnou asistenci při kontaktování úřadů (zakládání živnostenského listu, finanční úřad apod.) při zakládání vlastního podnikání?

11. Máte zájem o služby kouče (profesionální kouč vede klientku krok za krokem k uvědomění si svých potřeb, dosažení rozhodnutí a realizaci svých cílů)?

12. Využila byste služeb sdílené kanceláře (společné kanceláře více začínajících podnikatelek, kde byste měla možnost používat standardní kancelářské vybavení včetně počítače s připojením na internet)?

13. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dětí v rámci sdílené kanceláře ?

14. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dítěte v jeho domácím prostředí?

15. Zdá se Vám přínosné setkávání s jinými ženami v podobné situaci?

16. Uveďte svůj věk

17. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena?

2. Myslíte si, že je v České republice dostatečné množství žen podnikatelek?

3. Myslíte si, že je vhodné podporovat ženy při zakládání vlastního podnikání?

4. Uveďte svůj stav:

5. Vracíte se na trh práce po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny?

6. Byla jste v minulosti OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)?

7. Máte zájem využít možnosti zahájit vlastní podnikání?

8. Máte zájem zjistit Vaše předpoklady pro podnikání formou bezplatné psychologické diagnostiky?

9. Máte zájem o využití bezplatných konzultací s právník v otázkách spojených se založením vlastního podnikání?

10. Máte zájem o bezplatnou asistenci při kontaktování úřadů (zakládání živnostenského listu, finanční úřad apod.) při zakládání vlastního podnikání?

11. Máte zájem o služby kouče (profesionální kouč vede klientku krok za krokem k uvědomění si svých potřeb, dosažení rozhodnutí a realizaci svých cílů)?

12. Využila byste služeb sdílené kanceláře (společné kanceláře více začínajících podnikatelek, kde byste měla možnost používat standardní kancelářské vybavení včetně počítače s připojením na internet)?

13. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dětí v rámci sdílené kanceláře ?

14. Je pro Vás zajímavá služba hlídání dítěte v jeho domácím prostředí?

15. Zdá se Vám přínosné setkávání s jinými ženami v podobné situaci?

16. Uveďte svůj věk

17. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžičková, K.Zájem žen o vlastní podnikání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajem-zen-o-vlastni-podnikan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.