Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem spotřebitelů o české potraviny

Zájem spotřebitelů o české potraviny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sandra Krobová
Šetření:09. 10. 2014 - 24. 10. 2014
Počet respondentů:375
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku, z jehož výsledků bude zpracována část mé seminární práce, která se týká analýzy zájmu spotřebitelů o české potraviny.

Děkuji za Váš čas!

Sandra Krobová

Odpovědi respondentů

1. Dáváte při nákupu přednost českým potravinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždyotázka č. 2, Někdyotázka č. 2, Ne, nikdyotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy24866,13 %66,13 %  
Ano, vždy10327,47 %27,47 %  
Ne, nikdy246,4 %6,4 %  

Graf

2. Jaký je Váš hlavní důvod nákupu českých potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora českých zemědělců a potravinářů17850,42 %47,47 %  
Kvalita13337,68 %35,47 %  
Dostupnost267,37 %6,93 %  
Cena164,53 %4,27 %  

Graf

3. Kde nejčastěji nakupujete české potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Supermarkety, hypermarkety21962,22 %58,4 %  
Nákup přímo od výrobce, pěstitele (farmářské trhy, aj.)7521,31 %20 %  
Smíšené prodejny3610,23 %9,6 %  
Specializované prodejny226,25 %5,87 %  

Graf

4. Z jakého hlavního důvodu nedáváte při nákupu přednost českým potravinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lhostejnost k zemi původu1979,17 %5,07 %  
Cena312,5 %0,8 %  
Kvalita28,33 %0,53 %  

Graf

5. Znáte nějaká česká loga kvality potravin z níže uvedených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasa34391,47 %91,47 %  
Regionální potravina17145,6 %45,6 %  
Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR15641,6 %41,6 %  
Žádná154 %4 %  

Graf

6. Dáváte při nákupu přednost potravinám, které jsou označeny logem kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy25066,67 %66,67 %  
Ano, vždy7319,47 %19,47 %  
Ne, nikdy5213,87 %13,87 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena26169,6 %69,6 %  
Muž11430,4 %30,4 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 2923963,73 %63,73 %  
30 - 448923,73 %23,73 %  
45 - 59328,53 %8,53 %  
60 a více154 %4 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské17045,33 %45,33 %  
Střední s maturitou15641,6 %41,6 %  
Střední bez maturity328,53 %8,53 %  
Základní174,53 %4,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Dáváte při nákupu přednost českým potravinám?

  • odpověď Ne, nikdy:
    • 15.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lhostejnost k zemi původu na otázku 4. Z jakého hlavního důvodu nedáváte při nákupu přednost českým potravinám?

3. Kde nejčastěji nakupujete české potraviny?

  • odpověď Supermarkety, hypermarkety:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena na otázku 2. Jaký je Váš hlavní důvod nákupu českých potravin?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dáváte při nákupu přednost českým potravinám?

2. Jaký je Váš hlavní důvod nákupu českých potravin?

3. Kde nejčastěji nakupujete české potraviny?

4. Z jakého hlavního důvodu nedáváte při nákupu přednost českým potravinám?

5. Znáte nějaká česká loga kvality potravin z níže uvedených?

6. Dáváte při nákupu přednost potravinám, které jsou označeny logem kvality?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dáváte při nákupu přednost českým potravinám?

2. Jaký je Váš hlavní důvod nákupu českých potravin?

3. Kde nejčastěji nakupujete české potraviny?

4. Z jakého hlavního důvodu nedáváte při nákupu přednost českým potravinám?

5. Znáte nějaká česká loga kvality potravin z níže uvedených?

6. Dáváte při nákupu přednost potravinám, které jsou označeny logem kvality?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krobová, S.Zájem spotřebitelů o české potraviny (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zajemoceskepotraviny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.