Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poptávka po zájezdu do východní Kanady

Poptávka po zájezdu do východní Kanady

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bára Sixtová
Šetření:04. 03. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:228
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění mého dotazníku, který mi pomůže ve psaní bakalářské práce na téma : Východní Kanada jako turistická destinace.

 

Výsledky dotazníku mi pomohou zjistit, jaká je poptávka po této destinaci a jak nejlépe koncipovat poznávací zájezd do východní Kanady.

 

Děkuji za vyplnění,

 

hezký den přeje Bára Sixtová.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Láká Vás zájezd do východní Kanady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, láká mě velmiotázka č. 2, ano, ale západní Kanadu považuji za atraktivnějšíotázka č. 2, ne, Kanada mě nezajímá → konec dotazníku, ne, láká mě úplně jiná část Kanady (západ, sever, střed ...) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, láká mě velmi11450 %50 %  
ne, Kanada mě nezajímá6528,51 %28,51 %  
ano, ale západní Kanadu považuji za atraktivnější3716,23 %16,23 %  
ne, láká mě úplně jiná část Kanady (západ, sever, střed ...)125,26 %5,26 %  

Graf

2. Jaké atraktivity Vás zajímají nejvíce

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Niagarské vodopády9663,58 %42,11 %  
spíše přírodní zajímavosti7549,67 %32,89 %  
Toronto6341,72 %27,63 %  
Montreal4731,13 %20,61 %  
Ottawa3825,17 %16,67 %  
Quebec City3623,84 %15,79 %  
spíše města- architektura a památky3623,84 %15,79 %  
festivaly a různé folklorní akce138,61 %5,7 %  

Graf

3. Chtěli byste zájezd organizovaný ve skupině, či individuální zájezd pouze se zajištěním dopravy a ubytování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dám přednost individuálnímu zájezdu10468,87 %45,61 %  
dám přednost zájezdu skupinovému s programem4227,81 %18,42 %  
nevím53,31 %2,19 %  

Graf

4. Viděli byste raději více míst na úkor času věnovanému jednotlivým atraktivitám či naopak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci vidět co nejvíce míst, ale zároveň chci mít dostatek času = delší a dražší zájezd11072,85 %48,25 %  
Požaduji kvalitní prohlídky s dostatkem času a obsáhlým výkladem na úkor kvantity2415,89 %10,53 %  
Chci vidět co nejvíce bude možné, na úkor kvality a délky prohlídky1711,26 %7,46 %  

Graf

5. Kolik individálního volna v rámci zájezdu vyžadujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Požaduji program s výkladem i individuální volno dle typu atraktivity.7247,68 %31,58 %  
Chci mít možnost individuální prohlídky všech atraktivit.7247,68 %31,58 %  
je mi to jedno42,65 %1,75 %  
Chci mít program plně zorganizovaný s výkladem průvodce na každém místě.31,99 %1,32 %  

Graf

6. Kolik dní by dle Vás trval ideální zájezd do východní Kanady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 14 dnů9764,24 %42,54 %  
do 10 dnů3724,5 %16,23 %  
do 7 dnů1711,26 %7,46 %  

Graf

7. Kolik jste ochotni zaplatit za skupinový poznávací zájezd do této destinace na 9 dní/7 nocí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 000,- Kč6744,37 %29,39 %  
do 40 000,- Kč4529,8 %19,74 %  
do 20 000,- Kč3019,87 %13,16 %  
přes 40 000,- Kč95,96 %3,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Láká Vás zájezd do východní Kanady?

  • odpověď ano, láká mě velmi:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dám přednost zájezdu skupinovému s programem na otázku 3. Chtěli byste zájezd organizovaný ve skupině, či individuální zájezd pouze se zajištěním dopravy a ubytování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Láká Vás zájezd do východní Kanady?

2. Jaké atraktivity Vás zajímají nejvíce

3. Chtěli byste zájezd organizovaný ve skupině, či individuální zájezd pouze se zajištěním dopravy a ubytování?

4. Viděli byste raději více míst na úkor času věnovanému jednotlivým atraktivitám či naopak?

5. Kolik individálního volna v rámci zájezdu vyžadujete?

6. Kolik dní by dle Vás trval ideální zájezd do východní Kanady?

7. Kolik jste ochotni zaplatit za skupinový poznávací zájezd do této destinace na 9 dní/7 nocí

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Láká Vás zájezd do východní Kanady?

2. Jaké atraktivity Vás zajímají nejvíce

3. Chtěli byste zájezd organizovaný ve skupině, či individuální zájezd pouze se zajištěním dopravy a ubytování?

4. Viděli byste raději více míst na úkor času věnovanému jednotlivým atraktivitám či naopak?

5. Kolik individálního volna v rámci zájezdu vyžadujete?

6. Kolik dní by dle Vás trval ideální zájezd do východní Kanady?

7. Kolik jste ochotni zaplatit za skupinový poznávací zájezd do této destinace na 9 dní/7 nocí

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sixtová, B.Poptávka po zájezdu do východní Kanady (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zajezd-vychodni-kanada-1.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.