Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájezdové autobusy

Zájezdové autobusy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Chábera
Šetření:03. 05. 2011 - 11. 05. 2011
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, žádám Vás tímto o vyplnění dotazníku, který by měl přispět dopravní společnosti k přijetí zásadního rozhodnutí, zda zakoupit nové zájezdové autobusy či nikoliv. Děkuji za čas, který strávíte vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Využil/a jste někdy autobus jako cestující pro účel zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7095,89 %95,89 %  
Ne34,11 %4,11 %  

Graf

2. S čím jste byl/a při zájezdu nejvíce spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Profesionalita řidičů4057,14 %54,79 %  
Pohodlí při cestování1927,14 %26,03 %  
Poskytované služby1115,71 %15,07 %  

Graf

3. Jaké měla vaše jízda autobusem na zájezdu největší nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Použitý autobus5375,71 %72,6 %  
Cena1217,14 %16,44 %  
Řidič57,14 %6,85 %  

Graf

4. Co byste, při možnosti výběru autobusu, upřednostnil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohodlnost sedadel5882,86 %79,45 %  
Připojení k internetu710 %9,59 %  
Odhlučnění interiéru34,29 %4,11 %  
Estetika interiéru22,86 %2,74 %  

Graf

5. Jaký je Váš celkový dojem z provozování příležitostné autobusové dopravy (zájezdů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý3448,57 %46,58 %  
Uspokojivý2434,29 %32,88 %  
Velmi dobrý710 %9,59 %  
Neuspokojivý57,14 %6,85 %  

Graf

6. Jaký typ autobusu upřednostníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nový bezpečný a pohodlný autobus s vyšší cenou za zájezd6390 %86,3 %  
Starší autobus, který není zcela podle Vašich představ, ale jeho cena je nižší710 %9,59 %  

Graf

7. Ovlivnila by Vaše rozhodování při výběru typu autobusu nabídka dalších doplňkových služeb poskytovaných ve vozidle?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5071,43 %68,49 %  
ne2028,57 %27,4 %  

Graf

8. Jakou značku autobusu byste preferoval/a, v případě možnosti výběru značky autobusu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mercedes2535,71 %34,25 %  
Volvo1724,29 %23,29 %  
Scania1217,14 %16,44 %  
IVECO811,43 %10,96 %  
Neoplan57,14 %6,85 %  
MAN22,86 %2,74 %  
Bova11,43 %1,37 %  

Graf

9. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec vedoucí organizační složky2434,29 %32,88 %  
Student2332,86 %31,51 %  
Manažer1115,71 %15,07 %  
Osoba samostatně výdělečně činná68,57 %8,22 %  
Ostatní (nezaměstnaný, nepracující, mateřská dovolená, aj.)34,29 %4,11 %  
Zaměstnanec v dělnické profesi34,29 %4,11 %  

Graf

10. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4361,43 %58,9 %  
Muž2738,57 %36,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jste?

  • odpověď Žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poskytované služby na otázku 2. S čím jste byl/a při zájezdu nejvíce spokojen/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využil/a jste někdy autobus jako cestující pro účel zájezdu?

2. S čím jste byl/a při zájezdu nejvíce spokojen/a?

3. Jaké měla vaše jízda autobusem na zájezdu největší nedostatky?

4. Co byste, při možnosti výběru autobusu, upřednostnil/a?

5. Jaký je Váš celkový dojem z provozování příležitostné autobusové dopravy (zájezdů)?

6. Jaký typ autobusu upřednostníte?

7. Ovlivnila by Vaše rozhodování při výběru typu autobusu nabídka dalších doplňkových služeb poskytovaných ve vozidle?

8. Jakou značku autobusu byste preferoval/a, v případě možnosti výběru značky autobusu?

9. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využil/a jste někdy autobus jako cestující pro účel zájezdu?

2. S čím jste byl/a při zájezdu nejvíce spokojen/a?

3. Jaké měla vaše jízda autobusem na zájezdu největší nedostatky?

4. Co byste, při možnosti výběru autobusu, upřednostnil/a?

5. Jaký je Váš celkový dojem z provozování příležitostné autobusové dopravy (zájezdů)?

6. Jaký typ autobusu upřednostníte?

7. Ovlivnila by Vaše rozhodování při výběru typu autobusu nabídka dalších doplňkových služeb poskytovaných ve vozidle?

8. Jakou značku autobusu byste preferoval/a, v případě možnosti výběru značky autobusu?

9. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chábera, V.Zájezdové autobusy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajezdove-autobusy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.