Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zajištění budoucnosti

Zajištění budoucnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milena Kuchařová
Šetření:21. 03. 2011 - 27. 03. 2011
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jedná se o dotazník, týkající se zabezpečení na stáří. Na základě tohoto zkoumání chci zjistit, jak jsou lidé finančně připravení na odchod do důchodu. Výsledky použiji ve svém ekonomickém projektu. Dotazník nezabere více jak deset minut a za jeho vyplnění Vám předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 30 letotázka č. 2, do 40 letotázka č. 2, do 50 letotázka č. 2, vyššíotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let2978,38 %78,38 %  
do 40 let410,81 %10,81 %  
do 50 let38,11 %8,11 %  
vyšší12,7 %2,7 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 3, vyučeníotázka č. 3, středoškolskéotázka č. 3, vysokoškolskéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2259,46 %59,46 %  
vysokoškolské821,62 %21,62 %  
základní616,22 %16,22 %  
vyučení12,7 %2,7 %  

Graf

3. Pokud je průměrná hrubá mzda 23 665 Kč, je váš příjem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nemám příjmyotázka č. 4, pod úrovníotázka č. 4, na úrovniotázka č. 4, vyššíotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám příjmy1848,65 %48,65 %  
pod úrovní1232,43 %32,43 %  
na úrovni410,81 %10,81 %  
vyšší38,11 %8,11 %  

Graf

4. Měl by se o důchody postarat plně stát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2362,16 %62,16 %  
ne1437,84 %37,84 %  

Graf

5. V kolika letech by měl být odchod do důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [60 letotázka č. 6, 62 letotázka č. 6, 64 letotázka č. 6, 66 letotázka č. 6, pozdějiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 let2054,05 %54,05 %  
62 let1129,73 %29,73 %  
66 let38,11 %8,11 %  
64 let38,11 %8,11 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás výše důchodů v ČR? (Průměrná výše důchodu je 10 123 Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [příliš nízkáotázka č. 7, odpovídajícíotázka č. 7, příliš vysokáotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš nízká2362,16 %62,16 %  
odpovídající1437,84 %37,84 %  

Graf

7. Jaký by měl být poměr mzda/ důchod podle Vás? (v procentech)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 40otázka č. 8, do 50otázka č. 8, do 60otázka č. 8, do 70otázka č. 8, víceotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 601540,54 %40,54 %  
do 501232,43 %32,43 %  
do 70718,92 %18,92 %  
více25,41 %5,41 %  
do 4012,7 %2,7 %  

Graf

8. Myslíte si, že důchody pokryjí Vaše potřeby ve stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3081,08 %81,08 %  
ano718,92 %18,92 %  

Graf

9. Plánujete pracovat po odchodu do důchodu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2165,63 %56,76 %  
ne1134,38 %29,73 %  

Graf

10. Připravujete se finančně na odchod do důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2259,46 %59,46 %  
ne1540,54 %40,54 %  

Graf

11. Proč se nepřipravujete na odchod do důchodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezbývají mi volné finanční prostředky872,73 %21,62 %  
spoléhám na důchod od státu327,27 %8,11 %  
nic19,09 %2,7 %  

Graf

12. Jakou formou se připravujete na důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spořím2195,45 %56,76 %  
pořizuji nemovitosti522,73 %13,51 %  
investuji do akcií, komodit, či podílových fondů313,64 %8,11 %  
jinak313,64 %8,11 %  
mám svůj vlastní podnik29,09 %5,41 %  
směrem k důchodu snižuji své výdaje14,55 %2,7 %  

Graf

13. Jste ochotný/á při ukládání peněz jít do určitých rizik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1463,64 %37,84 %  
ano836,36 %21,62 %  

Graf

14. Jakou formu spoření využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzijní spoření1463,64 %37,84 %  
stavební spoření1254,55 %32,43 %  
soukromé životní pojištění731,82 %18,92 %  
bankovní vklady627,27 %16,22 %  
termínované vklady418,18 %10,81 %  
žádnou29,09 %5,41 %  

Graf

15. Pokud spoříte, jak dlouho?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let1361,9 %35,14 %  
do 10 let523,81 %13,51 %  
více let14,76 %2,7 %  
do 20 let14,76 %2,7 %  
do 15 let14,76 %2,7 %  

Graf

16. Pokud spoříte, jakou měsíční částkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2000 Kč630 %16,22 %  
do 500 Kč525 %13,51 %  
do 1000 Kč525 %13,51 %  
vyšší210 %5,41 %  
do 100 Kč210 %5,41 %  

Graf

17. Jakou částku považujete za přiměřenou, kterou byste chtěli naspořit při odchodu do důchodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500 000 Kč627,27 %16,22 %  
vyšší522,73 %13,51 %  
do 2 000 000 Kč522,73 %13,51 %  
do 1 000 000 Kč418,18 %10,81 %  
do 1 500 000 Kč29,09 %5,41 %  

Graf

18. Mělo by být spoření na důchod povinné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3183,78 %83,78 %  
ano616,22 %16,22 %  

Graf

19. Využíváte finančního poradce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2670,27 %70,27 %  
ano1129,73 %29,73 %  

Graf

20. Myslíte si, že mohou rozpočtové deficity a inflace ovlivnit Vaši budoucnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3286,49 %86,49 %  
ne513,51 %13,51 %  

Graf

21. Zajímáte se o reformu důchodového systému v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2259,46 %59,46 %  
ne1540,54 %40,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuchařová, M.Zajištění budoucnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajisteni-budoucnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.