Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zájmová činnost dospělých II.

zájmová činnost dospělých II.

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vratislava Wolfová
Šetření:07. 03. 2012 - 15. 03. 2012
Počet respondentů:274
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Vratislava Wolfová, jsem studentkou třetího ročníku oboru Vzdělávání dospělých na Pedagogické fakultě Univerzity J. A. Komenského v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož odpovědi mi budou sloužit ke zpracování mé bakalářské práce s tématikou „Zájmová činnost z pohledu lektora výtvarných a řemeslných technik“. Tento dotazník slouží pouze k potvrzení či vyvrácení mých hypotéz.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste již nějaký kreativní kurz výtvarných nebo řemeslných technik ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21979,93 %79,93 %  
Ne5520,07 %20,07 %  

Graf

2. Konkretizujte jaký kurz jste navštívil/a.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kurz korálkování.7735,16 %28,1 %  
Kurz drátování.4621 %16,79 %  
Žádná z předchozích odpovědí.3917,81 %14,23 %  
Kurz letování.2712,33 %9,85 %  
Kurz modelování.188,22 %6,57 %  
Kurz šití, pletení,háčkování.125,48 %4,38 %  

Graf

3. Důvodem, proč jsem navštívil/a kreativní kurz je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci se naučit novou techniku ručních prací.15872,15 %57,66 %  
Chci se v dané technice zdokonalit.4018,26 %14,6 %  
Žádná z předchozích odpovědí.94,11 %3,28 %  
Chci se seznámit s novými lidmi a pohovořit s nimi.73,2 %2,55 %  
Rád/a bych získal/a novou dovednost, díky které bych mohl/a sehnat práci.52,28 %1,82 %  

Graf

4. V případě, že jste v otázce č. 1 odpověděl/a ano, kolikátý byl tento kurz ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14922,37 %17,88 %  
33114,16 %11,31 %  
23013,7 %10,95 %  
53013,7 %10,95 %  
10167,31 %5,84 %  
6146,39 %5,11 %  
4135,94 %4,74 %  
20135,94 %4,74 %  
1562,74 %2,19 %  
841,83 %1,46 %  
ostatní odpovědi 12
9
9999999999999999999999999999999
25
23
7
30
40
13
135,94 %4,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.06
Minimum:1
Maximum:20
Variační rozpětí:19
Rozptyl:21.09
Směrodatná odchylka:4.59
Medián:3
Modus:1

Graf

5. Jak dlouho navštěvujete kreativní kurzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Déle.11652,97 %42,34 %  
Rok a půl – dva roky.4319,63 %15,69 %  
Půl roku – jeden rok.3214,61 %11,68 %  
Měsíc.2812,79 %10,22 %  

Graf

6. Vyberte jednu z následujících možností, které nejlépe vystihují Vaší současnou situaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná z předchozích odpovědí.15168,95 %55,11 %  
Momentálně jsem na mateřské dovolené.2511,42 %9,12 %  
Student/ka.219,59 %7,66 %  
Ve starobních důchodu.115,02 %4,01 %  
V invalidním důchodu.83,65 %2,92 %  
Nezaměstnaný/ná.31,37 %1,09 %  

Graf

7. Jste-li zaměstnán na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná z předchozích odpovědí.10748,86 %39,05 %  
Zaměstnanec středního managementu.6127,85 %22,26 %  
Mám vlastní živnost – podnikatel/ka.4219,18 %15,33 %  
Zaměstnanec vyššího managementu.62,74 %2,19 %  
Dělnické profese.31,37 %1,09 %  

Graf

8. Co Vám přináší návštěvy kreativních kurzů zaměřených na ruční práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou pro mě relaxací a psychickým odpočinkem.13159,82 %47,81 %  
Jsou mým koníčkem, vyplňuji jimi svůj volný čas.4821,92 %17,52 %  
Jsou prostředkem, jak dosáhnout mého přivýdělku.115,02 %4,01 %  
Únik od starostí, každodenní reality.115,02 %4,01 %  
Jsem v kolektivu lidí se stejnými zájmy.94,11 %3,28 %  
žádná z předchozích odpovědí.94,11 %3,28 %  

Graf

9. Vykonáváte zodpovědné a psychicky náročné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.16173,52 %58,76 %  
Ne.5826,48 %21,17 %  

Graf

10. Konkretizujte jaké povolání vykonáváte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitelka64,32 %2,19 %  
účetní 42,88 %1,46 %  
lékař32,16 %1,09 %  
účetnictví32,16 %1,09 %  
zdravotní sestra32,16 %1,09 %  
finanční účetní21,44 %0,73 %  
v domácnosti21,44 %0,73 %  
vědecký pracovník21,44 %0,73 %  
výtvarnice21,44 %0,73 %  
hlavní účetní21,44 %0,73 %  
ostatní odpovědi daňový poradce
úřednice
Vedoucí
koordinátorka AVON
zdrav.sestra
OSVČ :)
vychovatelka v ústavu sociální péče
pracovník průzkumu přihlášek patentů a užitných vzorů
Operativní nákup ve výrobním závodě
ekonomika
výtvarník
výroba šperků a obchod
úřad
ředitelka příspěvkové organizace
grafička
metodik-odborný konzultant
PR specialista
grafik
manager inženýring
administrativní pracovník v malé firmě
restaurátor
referent ve státní správě
správa nemovitostí, pronájem bytů, účetnictví
registrace léčivých přípravků
na mateřské dovolené, jinak učitelka
prac. v soc. službách
Terenní pracovník v soc. službách
pracovník help desku
student
fakturant
žena v domácnosti
asistentka ředitele firmy
mám 3 děti
referentka
lektorská činnost
referent vzdělávání
knihovnice
studentka PřF UJEP oboru biologie chemie + doučování matematiky
administrativa
laborantka toxikologie
péče o postižené dítě
asistent
Lektorkan kreativních kurzů, výtvarnice
manažer vzdělávacích kurzů, tč. v ID
Sice to není zaměstnání, ale jsem místopředsedkyní společenství vlastníků
ekonomka,účetní
učitelka ZŠ
asistentka ředitele, tajemnice investiční komise
nákupčí
Studentka fyzioterapie
statitika, data, sběr dat, analýzy, reporty...............
ředitel pobočky
asistentka ve správě nemovitostí
učitelka matematiky a přírodopisu
dobré, vyrábím, prodávám
účetní a daňový poradce
vymáhání pohledávek
student VŠ
bankovní úřednice
ekonom
psycholog
skladová účetní
kosmetička
důchodce
mediální konzultant
programuji
právník
Matka tří dětí :-)
chůva dětí od 0 - 3 roky
Sociální pracovnice v zařízení pro duševně nemocné
majitelka domácí ošetřovatelské péče
před rodičovskou dovolenou i při rodičovské jsem účetní
stř. management
vedení týmu projektantů - chemický průmysl
zdravotní laborantka
pracovník v přímé péči - Ústav pro mentálně postižené
práce s lidmi, bankovní úedník
archivářka
mzdová účetní
Dentální hygienistka
referent státní správy
pracuji s lidmi
učitelka v MŠ
momentálně studium VŠ + příležitostné brigády
Process engineer
vychovatelka školní družiny
zdravotní laborant
práce s lidmi, řešení problémů
samostatný odborný pracovník
učitelka,speciální pedagog
MUDr
programator
Rozhodovací činnost - správní řízeni ve státní organizaci
pojišťovací agent, účetní
práce s trestanými jedinci, příp. s oběťmi trestných činů
ekonom.pracovník
úředník
policista
asistentka pedagoga
Lektorka a školitelka kreativních technik a metodiky
Geodet
vychovatelka šd
zdravotnictví
Pojišťovací poradce
referent pro zákaznický servis
práce v callcentru, oblast telekomunikací
VŠ pedagog
Dětská zdravotní sestra v nemocnici
11079,14 %40,15 % 

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ.11351,6 %41,24 %  
VŠ.7835,62 %28,47 %  
VOŠ.135,94 %4,74 %  
SOU.94,11 %3,28 %  
Žádná z předchozích odpovědí.41,83 %1,46 %  
základní.20,91 %0,73 %  

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.21397,26 %77,74 %  
Muž.62,74 %2,19 %  

Graf

13. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-458438,36 %30,66 %  
26-355123,29 %18,61 %  
46-554018,26 %14,6 %  
15-252310,5 %8,39 %  
56-65198,68 %6,93 %  
65 a výše20,91 %0,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V případě, že jste v otázce č. 1 odpověděl/a ano, kolikátý byl tento kurz ?

 • odpověď < 1 - 3 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Navštívil/a jste již nějaký kreativní kurz výtvarných nebo řemeslných technik ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měsíc. na otázku 5. Jak dlouho navštěvujete kreativní kurzy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná z předchozích odpovědí. na otázku 3. Důvodem, proč jsem navštívil/a kreativní kurz je?

6. Vyberte jednu z následujících možností, které nejlépe vystihují Vaší současnou situaci.

 • odpověď Žádná z předchozích odpovědí.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám vlastní živnost – podnikatel/ka. na otázku 7. Jste-li zaměstnán na jaké pozici pracujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 na otázku 13. Váš věk je:

9. Vykonáváte zodpovědné a psychicky náročné zaměstnání?

 • odpověď Ano.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurz šití, pletení,háčkování. na otázku 2. Konkretizujte jaký kurz jste navštívil/a.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanec středního managementu. na otázku 7. Jste-li zaměstnán na jaké pozici pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste již nějaký kreativní kurz výtvarných nebo řemeslných technik ?

2. Konkretizujte jaký kurz jste navštívil/a.

3. Důvodem, proč jsem navštívil/a kreativní kurz je?

4. V případě, že jste v otázce č. 1 odpověděl/a ano, kolikátý byl tento kurz ?

5. Jak dlouho navštěvujete kreativní kurzy?

6. Vyberte jednu z následujících možností, které nejlépe vystihují Vaší současnou situaci.

7. Jste-li zaměstnán na jaké pozici pracujete?

8. Co Vám přináší návštěvy kreativních kurzů zaměřených na ruční práce?

9. Vykonáváte zodpovědné a psychicky náročné zaměstnání?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste již nějaký kreativní kurz výtvarných nebo řemeslných technik ?

2. Konkretizujte jaký kurz jste navštívil/a.

3. Důvodem, proč jsem navštívil/a kreativní kurz je?

4. V případě, že jste v otázce č. 1 odpověděl/a ano, kolikátý byl tento kurz ?

5. Jak dlouho navštěvujete kreativní kurzy?

6. Vyberte jednu z následujících možností, které nejlépe vystihují Vaší současnou situaci.

7. Jste-li zaměstnán na jaké pozici pracujete?

8. Co Vám přináší návštěvy kreativních kurzů zaměřených na ruční práce?

9. Vykonáváte zodpovědné a psychicky náročné zaměstnání?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wolfová, V.zájmová činnost dospělých II. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zajmova-cinnost-dospelych-ii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.